Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Tramwaje

Powrt

Wagon typu 105N2k/2000:

Wntrze pasaerskie, drzwi i kabina motorniczego:

1) Wntrze pasaerskie:
Wagony serii 105N2k to jednoprzestrzenne tramwaje wysokopodogowe. Poziom podogi przebiega na wysokoci 890 mm ponad gwk szyny na caej dugoci pojazdu. Podoga wyoona jest wykadzin antypolizgow.


Kliknij aby powikszy   Wntrze pasaerskie wagonu sterowniczegoKliknij aby powikszy   Wntrze pasaerskie wagonu sterowniczegoKliknij aby powikszy   Wntrze pasaerskie - czoo doczepyW wagonach zastosowano siedzenia z mikkim wyoeniem firmy TAPS usytuowane pojedynczo wzdu cian bocznych przodem do kierunku jazdy. cznie zamontowane s 22 siedzenia.


Kliknij aby powikszy   Siedzenia pasaerskiePojemno pasaerska wagonu sterowniczego wynosi 123 osoby natomiast doczepy w zwizku z brakiem kabiny 132 osoby.


Owietlenie czci pasaerskiej jest jarzeniowe. Oprawy ze wietlwkami przymocowane s w dwch rzdach do sufitu. Ogrzewanie natomiast realizowane jest przez elektryczne wysokiego napicia grzejniki analogiczne do tych stosowanych w typowych wagonach serii 105N (wentylatory przetwornicy wspomagaj ogrzewanie).
Wentylacj zapewniaj klapy dachowe (4 w wagonie sterowniczy, 5 w doczepie) oraz uchylne lufciki w oknach bocznych.


Kliknij aby powikszy   Oprawy owietleniowe i lufciki w oknachKliknij aby powikszy   Grzejnik elektrycznyWarszawskie wagony serii 2000 wyposaone s w system informacji pasaerskiej skadajcy si z:
- elektronicznych, pikselowych tablic trasowych zewntrznych (przd i bok - numer, nazwa kocwki; ty: numer),
- czerwonodiodowych wywietlaczy wewntrznych (jeden na wagon),
- wywietlaczy przystankowych (jeden w kadym wagonie zintegrowany z boczn tablic zewntrzn),
- systemu nagonienia z automatycznym zapowiadaniem przystankw.


Kliknij aby powikszy   Wywietlacz trasowy wewntrzny (Buse)Kliknij aby powikszy   Wywietlacz przystankowy (Buse)Kliknij tutaj i posuchaj zapowiedzi przystanku w wagonie 105N2k/2000
2) Drzwi pasaerskie:
Wagony serii 105N2k wyposaone s w troje drzwi pasaerskich. Wszystkie drzwi s dwupatowe, odskoczno uchylne z napdami marki IFE.
W wagonie sterowniczym, motorniczy posiada indywidualne wejcie do kabiny poprzez odgrodzenie kabiny ciank dochodzc do osi drzwi. W zwizku z tym lewe skrzydo jest automatycznie otwierane dla pasaerw, a z prawego skrzyda (otwieranego rcznie) korzysta prowadzcy pojazd.


Kliknij aby powikszy   Drzwi pierwsze (pasaerskie i do kabiny)Kliknij aby powikszy   Drzwi rodkoweKliknij aby powikszy   Drzwi tylne
Kliknij aby powikszy   Schody w wejciu i porcze dla osb starszychDziaanie drzwi odskokowo uchylnych polega na tym, e skrzyda drzwiowe zamocowane s do specjalnych ramion drzwiowych poczonych wspln osi. Obracanie osi przez maszyn drzwiow powoduje odpowiednio otwieranie lub zamykanie drzwi. Podczas otwierania obracajca si o ramion powoduje odepchnicie skrzyda drzwiowego od framugi wejcia - drzwi odskakuj i jednoczenie s przesuwane w bok, w paszczynie rwnolegej do ciany wagonu.
Nad drzwiami znajduj si skrzynie z napdami realizujcymi proces otwierania / zamykania. Do spodniej strony skrzyni zamontowane s lampy owietlajce wntrze oraz lampa ostrzegajca przed zamkniciem drzwi zapalajca si razem z sygnaem dwikowym.


Kliknij aby powikszy   Skrzynia napdu drzwiowegoKliknij aby powikszy   Elektryczny napd IFEKliknij aby powikszy   O i ramiona drzwi (dolne rami suy jako uchwyt)Drzwi posiadaj system zabezpieczajcy pasaera przed przytrzaniciem przy zamykaniu lub odepchniciem przy otwieraniu. Na skrzyni z napdeem znajduje si rwnie od odblokowania napdu w celu rcznego otwarcia drzwi na wypadek awarii / niebezpieczestwa.
Wszystkie drzwi wyposaone s w przyciski do indywidualnego otwierania przez pasaerw.

3) Kabina i pulpit motorniczego:
W wagonach serii 105N2k/2000 kabiny wyposaone s wagony sterownicze (A).
Do jazdy manewrowej w ty wszystkie wagony wyposaone s w piloty, znajdujace si w tylnych szafach aparatowych. W wagonach doczepnych takie piloty znajduj si rwnie w szafach przednich w celu prowadzenia jazdy manewrowej / awaryjnej w przd (zamiast kabiny).


Kliknij aby powikszy   Tylna szafa aparatowa z pilotem do jazdy manewrowejKabina oddzielona jest od przedziau pasaerskiego szaf apratow i jednoskrzydowymi drzwiami.


Kliknij aby powikszy   Odgrodzenie kabiny od przedziau pasaerskiegoPodoga w kabinie znajduje si na tym samym poziomie co przedziale pasaerskim.
Na dachu kabiny zamiast klapy wywietrznikowej zainstalowany jest agregat wentylacyjny marki Hagenuk przysonity laminatow oson, ktra spowodowaa przypisanie tramwajom tej serii ksywki "bulwa" i "delfin".


Kliknij aby powikszy   Atrapa osaniajca agregatKliknij aby powikszy   Szczelina poboru powietrzaKliknij aby powikszy   Kratki nawiewowe w suficie

Pulpit sterowniczy:


Kliknij aby powikszy   Pulpit motorniczego - widok oglnyKliknij aby powikszy   Nastawnik jazdy i nawrotnikKliknij aby powikszy   Pulpit - cz lewaKliknij aby powikszy   Pulpit - cz rodkowaKliknij aby powikszy   Pulpit - cz rodkowa i uchwytKliknij aby powikszy   Pulpit - cz prawa


Do pocztku stronyPowrt

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Linki     |     Książka Gości    

©2004-2019 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl