Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Tramwaje

Powrót

Wagon typu 116Na/1:

Drzwi pasażerskie:

Wagon 116Na/1 wyposażony jest w czworo drzwi. Zastosowano w nim drzwi odskokowo-uchylne z napędami marki IFE.
Działanie drzwi odskokowo uchylnych polega na tym, że skrzydła drzwiowe zamocowane są do specjalnych ramion drzwiowych połączonych wspólną osią. Obracanie osi przez maszynę drzwiową powoduje odpowiednio otwieranie lub zamykanie drzwi.
Podczas otwierania obracająca się oś ramion powoduje odepchnięcie skrzydła drzwiowego od framugi wejścia - drzwi odskakują i jednocześnie są przesuwane w bok, w płaszczyźnie równoległej do ściany wagonu.


Kliknij aby powiększyć  Drzwi zamknięteKliknij aby powiększyć  Drzwi otwartePierwsze wejście drzwiowe licząc od czoła pojazdu posiada pierwsze skrzydło otwierane ręcznie (do kabiny motorniczego), a drugie otwierane automatycznie, prowadzące jak pozostałe drzwi do przestrzeni pasażerskiej


Schemat rozmieszczenia i otwierania drzwi


Maszyny drzwiowe to elektyczne urządzenia zasilane napięciem 24V z przetwornicy pokładowej, służące do sterowania otwieraniem i zamykaniem drzwi. Maszyny umieszczone są w skrzyniach drzwiowych, które zainstalowane są nad każdym z wejść.


Kliknij aby powiększyć  Skrzynia drzwiowaKliknij aby powiększyć  Maszyna drzwiowa z napędem firmy IFEOgólny schemat maszyny drzwiowejKliknij aby powiększyć  Przeniesienie napędu z maszyny drzwiowej (opis na powiększeniu)Kliknij aby powiększyć  Górne ramię drzwiowe (opis na powiększeniu)


Kliknij aby powiększyć  Dolne ramię drzwiowe
Zabezpieczenia wejść drzwiowych:
Wszystkie drzwi do przestrzeni pasażerskiej wyposażone są w fotokomórki działające na zasadzie promieni podczerwonych. Urządzenia te uniemożliwiają przypadkowe przytrzaśnięcie wsiadających lub wysiadających pasażerów. Czujniki fotokomórki umieszczone są w ramie ościerznic drzwiowych przy podłodze. Podczas gdy drzwi są otwarte czujniki wysyłają promień podczerwieni, który przechodzi przez otwór drzwiowy i odbija się od odblasku umieszczonego na przeciwko czujnika. Gdy wsiadający / wysiadający pasażerowie przerywają nogami promień drzwi nie zostaną zamknięte.
W sytuacji gdy drzwi zamykają się, a pasażer wsiada lub wysiada w tym czasie z wagonu, przerywa nogami promień podczerwieni kontrolujący wejście drzwiowe. Następuje wtedy natychmiastowe, automatyczne zatrzymanie zamykania drzwi i cofnięcie płatów drzwiowych do pozycji otwartej. Funkcję tą nazywa się autorewersowaniem drzwi.


Schemat działania fotokomórkiKliknij aby powiększyć  Fotokomórka drzwiowa (nadajnik podczerwieni)Kliknij aby powiększyć  Odblask
Sterowanie otwieraniem i zamykaniem drzwi
Wszystkie drzwi do przestrzeni pasażerskiej mogą zostać otwarte / zamknięte na dwa sposoby:
a) otwieranie i zamykanie centralne polega na tym, że motorniczy wciskając odpowiedni przycisk na pulpicie sterowniczym dokonuje otwarcia wszystkich drzwi. Zamknięcie następuje również centralnie - po wciśnięciu przycisku zamknięcia drzwi wszystkie drzwi zamykają się jednocześnie.

b) otwieranie i zamykanie indywidualne polega na wciśnięciu przez motornczego odpowiedniego przycisku na pulpicie w wyniku czego wszystkie drzwi zostają odblokowane, a jednocześnie uaktywniają się przyciski otwarcia drzwi zlokalizowane we wnętrzu wagonu na poręczach w okolicach drzwi, a od zewnątrz na skrzydłach drzwiowych.


Kliknij aby powiększyć  Przycisk indywidualnego otwarcia drzwi (wewnętrzny)


Kliknij aby powiększyć  Przycisk indywidualnego otwarcia drzwi (zewnętrzny)


Po naciśnięciu przez pasażera przycisku następuje otwarcie danych drzwi. Drzwi pozostają otwarte przez określony czas i jeżeli fotokomórka nie wykryje "przeszkód" w wejściu drzwiowym załączy się sygnał ostrzegawczy dźwiękowy i świetlny, po którym drzwi zostaną zamknięte.
W przypadku indywidualnego otwarcia drzwi możliwe jest ich centralne zamknięcie przez motorniczego - zamykają się wtedy wszystkie otwarte przez pasażerów drzwi.


Jak już było wspomniane przy opisie wnętrza stoszesnastki, wagon ten wyposażony jest w ręcznie uchylaną platformę (pochylnię) umożliwiającą łatwy wjazd do wnętrza wagonu osobom na wózkach inwalidzkich. Platforma ta znajduje się w podłodze drugiego wejścia drzwiowego. W związku z tym wejście to wyposażone jest dodatkowo w przyciski dla osób niepełnosprawnych (od wnętrza na barierkach, a od zewnątrz na skrzydle drzwiowym), których naciśnięcie spowoduje zapalenie się lampki na pulpicie sterowniczym prowadzącego pojazd informując go o potrzebie uchylenia platformy dla osoby niepełnosprawnej.


Kliknij aby powiększyć  Przycisk dla niepełnosprawnych (tylko II drzwi - zewnętrzny)


Kliknij aby powiększyć  Przycisk dla niepełnosprawnych (tylko II drzwi - zewnętrzny)


Użycie tego przycisku spowoduje otwarcie drzwi i wyłączenie fotokomórki w wyniku czego drzwi pozostaną otwarte, aż do momentu centralnego ich zamknięcia przyciskiem z pulpitu. Takie rozwiązanie dodatkowo zapewnia bezpieczny i bezpośpiechowy wjazd / wyjazd osoby niepełnosprawnej.
Gdy motortniczy wciśnie przycisk zamknięcia drzwi załacza się fotokomórka kontrolując wejście drzwiowe na czas zamykania.Na barierkach wagonu zainstalowane są równioeż przyciski alarmowe służące do poinformowania prowadzącego pojazd o ewentualnych problemach.


Kliknij aby powiększyć  Przycisk alarmowy

Pierwsze i ostatnie wejścia drzwiowe znajdują się w strefie wysokiej podłogi wagonu przez co skrzydła drzwiowe są większe od pozostałych. W związku z wysoką podłogą wejścia te posiadają dwa stopnie.

Nad każdym wejściem znajduje się lampa oświetlająca wejście oraz lampa sygnału ostrzegawczego zamykania drzwi (pomarańczowa). Lampy przymocowane są do spodu skrzyni drzwiowej.


Kliknij aby powiększyć  Lampki nad wejściem drzwiowymLampy oświetlające wejścia zapalają się w momencie rozpoczęcia otwierania drzwi, a gasną w momencie ich zamknięcia.
Na uchylnych klapach skrzyń drzwiowych zainstalowane są przełączniki awaryjnego otwierania drzwi, przycusk alarmowy, a z boku skrzyń drzwiowych znajdują się hamulce bezpieczeństwa, służące do zatrzyumania tramwaju w przypadku niebezpieczeństwa- nieuzasadnione użycie powyższych urządzeń jest karane!


Kliknij aby powiększyć  Hamulec bezpieczeństwa i przycisk alarmowy


Do początku stronyPowrót

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Linki     |     Książka Gości    

©2004-2019 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl