Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Tramwaje

Powrót

Wagon typu 116Na/1:

Sterowanie jazdą i hamulce:

1) Rozruch wybieg i hamowanie:
Sterowanie jazdy oparte jest na technologi IGBT (Insulate Gate Bipolar Transistor). Silniki trakcyjne zasilane są prądem zmiennym trójfazowym o napięciu 380V przetwarzanym w falowniku (przetwornicy trakcyjnej).

Kierujący tramwajem przeprowadza rozruch i hamowanie tramwaju przy pomocy ręcznego nastawnika jazdy (joysticka) umieszczonego po lewej stronie pulpitu w kabinie.


Kliknij aby powiększyć   Nastawnik jazdy 
Pozycje nastawnika jazdy
Kliknij aby powiększyć   Pozycja maksymalnego przyspieszeniaKliknij aby powiększyć   Pozycja neutralnaKliknij aby powiększyć   Pozycja maksymalnego hamowania służbowegoKliknij aby powiększyć   Pozycja maksymalnego hamowania awaryjnegoNastawnik jazdy wyposażony jest w czuwak pasywny. Jest to urządzenie, które kontroluje czujność motorniczego, a jego działanie polega na konieczności trzymania podczas jazdy dłoni prowadzącego pojazd na rękojeści (gałce) nastawnika. Nacisk dłoni powoduje załączenie czuwaka. W przypadku zdjęcia ręki podczas jazdy z nastawnika - zaistnienie braku nacisku np. z powodu utraty przytomności motorniczego załączy się sygnał dźwiękowy i natychmiast rozpocznie się hamowanie awaryjne wagonu.
Ponowny rozruch jest możliwy dopiero po całkowitym zatrzymaniu tramwaju.

 
Załączanie czuwaka rękojeścią nastawnika

Kliknij aby powiększyć     Kliknij aby powiększyć   Czuwak wyłączony / załączony


UWAGA! Oprócz czuwaka w nastawniku jazdy stoszesnastki posiadają czuwak w postaci nożnego pedału. Obydwa urządzenia czuwakowe działają równolegle więc ręka może być ewentualnie zdjęta z nastawnika pod warunkiem wcześniejszego wciśnięcia pedału. W przypadku puszczenia pedału rozpocznie się hamowanie awaryjne tak samo jak w przypadku zdjęcia dłoni z rękojeści (gałki) nastawnika jazdy.

Kliknij aby powiększyć   Pedał czuwaka
2) Rodzaje hamulców:
Wagon 116Na1 wyposażony jest w trzy rodzaje hamulców mechanicznych wyprodukowanych przez firmę Hanning&Kahl.
W wózkach napędowych na osiach zamontowane są hamulce tarczowe hydrauliczne, które biorą udział w każdym rodzaju hamowania oraz służą do umiejscawiania wagonu na czas zatrzymania / postoju. Podczas hamowania służbowego są one uzupełnieniem hamowania elektrodynamicznego.


Kliknij aby powiększyć   Hamulec tarczowy pasywny w wózku napędowym (opis na pow.)W wózku tocznym zamontowane są po zewnętrznych stronach kół hydrauliczne hamulce tarczowe aktywne. Hamulce wózka tocznego nie biorą udziału w służbowym hamowaniu, a wyłącznie przy hamowaniu awaryjnym.


Kliknij aby powiększyć   Hamulec tarczowy aktywny w wózku tocznym (opis na pow.)
Każdy wózek wagonu wyposażony jest w niezależny od pozostałych (indywidualny) układ hydrauliczny hamulców.
Agregaty hydrauliczne zwane hydrogeretami, w których skład wchodzą między innymi pompki hamulcowe oraz lokalne zbiorniki oleju (płynu hydraulicznego) są zlokalizowane w wózkach jezdnych - po jednym w wózkach napędowych (1 na dwie osie) i 2 w wózku tocznym.
Olej hydrauliczny w każdym z układów krąży w obwodzie zamkniętym.


Kliknij aby powiększyć   Hydrogeret hamulców wózka napędnegoKliknij aby powiększyć   Hydrogeret hamulców jednej osi wózka tocznegoZa sterowanie hamulcami tarczowymi odpowiedzialne są sterowniki elektroniczne umieszczone w skrzyniach aparatowych we wnętrzu wagonu. W szafach aparatowych przy przegubach znajdują się między innymi elektroniczne układy sterowania hamulcami takie jak sterowniki i styczniki hamulców, wyłączniki nadmiarowe zasilania hydrauliki oraz wyłączniki nadmiarowe silników hydrauliki hamulców tarczowych jak również diody LED informujące o aktualnym stanie pracy hamulców.

Podczas postoju tramwaju hamulce tarczowe pasywne umiejscawiają wagon - szczęki dociśnięte są automatycznie na czas postoju do tarcz hamulcowych. Przesunięcie nastawnika jazdy w pozycję rozruchu powoduje odluzowanie hamulców (odciągnięcie szczęk od tarcz), co umożliwia ruszenie wagonem w wybranym kierunku.


Pompa ręczna do zwalniania hamulców pasywnych w wózkach napędowych (które jak wspomniałem służą do hamowania służbowego) znajduje się w szafie aparatowej obok fotela motorniczego. W razie awarii podstawowego układu hydraulicznego pompa służy do wytworzenia ciśnienia oleju hydraulicznego do rozwarcia szczęk hamulcowych.


Kliknij aby powiększyć   Pompa ręczna do luzowania hamulców służbowychDokładne informacje na temat rodzajów, budowy i działania elektrohydraulicznych hamulców tarczowych znajdują się tutaj...
Oprócz hamulców tarczowych hydraulicznych we wszystkich wózkach zamontowane są po dwa elektromagnetyczne hamulce szynowe umieszczone pomiędzy kołami jezdnymi nad główka szyny.


Kliknij aby powiększyć   Płoza hamująca hamulca szynowegoDziałanie elektromagnetycznych hamulców szynowych polega na elektromagnetycznym przyciągnięciu płóz hamujących do główek szyn. Dokładniej mówiąc płozy hamujące hamulców szynowych składają się z cewek elektrycznych, które pod wpływem wpuszczenia w nie prądu zostają przyciągnięte wraz z płozą do główki szyny w wyniku czego następuje gwałtowne hamowanie wagonu uniezależnione od przyczepności zestawów kołowych. Wszystkie hamulce szynowe działają jednocześnie i wykorzystywane są przy hamowaniu awaryjnym w celu nagłego zatrzymania tramwaju.


Dokładne informacje na temat budowy i działania elektromagnetycznych hamulców szynowych znajdują się tutaj...3) Rodzaje hamowania:
a) Hamowanie służbowe to sposób hamowania tramwaju przy normalnej jeździe. Podczas hamowania służbowego zostaje załączone hamowanie elektrodynamiczne i hamulce tarczowe.
Hamowanie elektrodynamiczne to inaczej hamowanie prądnicowe, czyli zamiana energii kinetycznej poruszającego się tramwaju na energię elektryczną poprzez silniki trakcyjne tego pojazdu pracujące jako prądnice. W wyniku powstałego momentu hamującego na wałach silników następuje wytracanie prędkości pojazdu.
Energia elektryczna wytwarzana przez silniki trakcyjne pracujące jako prądnice podczas hamowania elektrodynamicznego jest przetwarzana w przetwornicach trakcyjnych przesterowanych do pracy prostownikowej jest oddawana przez odbierak prądu do sieci trakcyjnej. Podstacje trakcyjne Polsce nie są przystosowane do przyjmowania energii wytwarzanej przez hamujące tramwaje dlatego ta funkcja (ekonomiczna) nie może być w pełni wykorzystywana. W wyniku takiej sytuacji napięcie może być oddawane do pewnej wartości (ok. 750V). Jeżeli ta wartość zostanie przekroczona następuje automatyczne przełączenie oddawania prądu z oddawania do sieci na oddawanie do oporników hamowania, które umieszczone są skrzyniach na dachu wagonu.
Oporniki hamowania powodują zamienianie wytworzonego prądu w energię cieplną (w pełni traconą - niewykorzystaną).

Kliknij aby powiększyć   Skrzynia z opornikami hamowania


Hamowanie elektrodynamiczne jest uzupełniane hamulcami tarczowymi.


b) Hamowanie nagłe polega na załączeniu wszystkich hamulców tramwaju wraz z elektromagnetycznymi hamulcami szynowymi. Ten sposób hamowania wykorzystuje się, gdy konieczne jest jak najszybsze zatrzymanie wagonu.

c) Hamowanie awaryjne to hamowanie z użyciem elektromagnetycznych hamulców szynowych np w przypadku awarii hamulca służbowego.

d) Hamowanie bezpieczeństwa zadziała w przypadku pociągnięcia za rączkę hamulca bezpieczeństwa zamontowanego w przestrzenni pasażerskiej. Nieuzasadnione użycie hamulca bezpieczeństwa jest karane!

Zaletą elektromagnetycznych hamulców szynowych, jest uniezależnienie hamowania tramwaju od przyczepności zestawów kołowych do szyn.

Do początku stronyPowrót

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Linki     |     Książka Gości    

©2004-2019 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl