Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Tramwaje

Powrót

Wagon typu 116Na/1:

Wnętrze wagonu:

Wagon posiada podłogę obniżoną w 61 procentach. Część niskopodłogowa obejmuje cały człon środkowy oraz połowę członów skrajnych. Poziom niskiej podłogi wynosi 340mm ponad główkę szyny, a pozim wysokiej podłogi wynosi 890mm ponad główkę szyny.
Tak duża różnica poziomów wymusiła zastosowanie dwustopniowych schodków pomiędzy częścią z niską, a wysoką podłogą, co nie jest zbyt korzystnym rozwiązaniem dla podróżujących tramwajem.
Zróżnicowany musiał również zostac poziom sufitu (dachu), który podwyższa się w rejonie schodków.


Kliknij aby powiększyć   Dwustopniowe schody
Schemat wnętrzaKliknij aby powiększyć   Wnętrze wagonuKliknij aby powiększyć   Wnętrze wagonuKliknij aby powiększyć   Wnętrze wagonu (opis na powiększeniu)Kliknij aby powiększyć   Pomost na łączeniu członówW części niskopodłogowej członu pierwszego zainstalowane są dwa stanowiska wyposażone w pasy bezwładnościowe służące do mocowania wózków inwalidzkich. Jedno z powyżej opisanych miejsc przedstawia poniższa fotografia:


Kliknij aby powiększyć   Stanowisko dla wózkaNa przeciwko stanowisk dla wózków w podłodze drugich drzwi wejściowych zainstalowana jest ręcznie podnoszona platforma (pochylnia) umożliwiająca wjazd do wagonu osobom na wózkach inwalidzkich.


Kliknij aby powiększyć   Platforma wjazdowa złożonaKliknij aby powiększyć   Platforma wjazdowa rozłożona

Sufit i oświetlenie:
Wykonany jest z płyt laminowanych. W bocznych skrzyniach przysufitowych znajdują się oprawy oświetleniowe z oświetleniem jarzeniowym zasilanym napięciem 24 V prądu stałego z przetwornicy pokładowej.


Kliknij aby powiększyć   Oprawy oświetleniowe

Siedzenia:
W stoszesnastce zamontowane są siedzenia kubełkowe wyścielone miękkim materiałem, co poprawia komfort jazdy pasażerów. Występują wyłącznie siedzenia pojedyncze w łącznej ilości 36 sztuk. Takie rozwiązanie zwiększyło ilość miejsca dla pasażerów stojących (175 osób).


Schemat rozmieszczenia siedzeńKliknij aby powiększyć   Siedzenie tapicerowane

Ogrzewanie i wentylacja wagonu:
Część pasażerska tramwaju serii 116Na/1 jest wentylowana wyłącznie poprzez cztery wywietrzniki dachowe, uchylne lufciki okien bocznych oraz trzy dachowe uchylne klapy wywietrznikowe.

Kliknij aby powiększyć   Wywietrznik dachowy

Kliknij aby powiększyć   Uchylna klapa dachowa

Kliknij aby powiększyć   Uchylny lufcik okna


Ogrzewanie natomiast jest realizowane poprzez 6 elektrycznych ogrzewaczy nawiewowych zasilanych napięciem bezpośrednio z sieci trakcyjnej (nominalnie 650V). Każdy z agregatów posiada lokalny czujnik temperatury (termostat), który w przypadku przekroczenia temperatury krytycznej wewnątrz agregatu odcina zasilanie elementów grzejnych agregatu. Czujnik taki ma ściśle określony próg zadziałania, którego nie można zmieniać.


Kliknij aby powiększyć   Ogrzewacz nawiewowy (człony skrajne)Kliknij aby powiększyć   Ogrzewacz nawiewowy (człon środkowy)
Rozmieszczenie ogrzewaczy
Kasowniki:
Omawiane w tym opisie wagony wyposażone są w nowoczesne kasowniki przyjmujące bilety tekturowe (30x65 mm) z paskiem magnetycznym oraz karty zbliżeniowe.


Kliknij aby powiększyć   Kasownik Ascom VPE 414


Kliknij aby powiększyć  Sterownik kasowników Ascom CPE 014Bilety należy wkładać w szczelinę kasownika paskiem magnetycznym do dołu. Bilet zostanie automatycznie wciągnięty, i po skasowaniu, autoamtycznie zwrócony pasażerowi tą samą szczeliną. Nad paskiem magnetycznym biletu kasownik zapisuje informacje na temat okresu ważności biletu (data godzina, itp.) Nadrukowane dane są zależne od typu kasowanego biletu. Na biletach jednorazowych kasownik nadrukowuje takie informacje jak: data i godzina skasowania, numer brygady i nuemr linii. Na biletach czasowych umieszczane są: data i godzina ważności biletu oraz data skasowania.


Przykładowe wydruki kasownika na biletach ZTM


Karty należy zbliżać do wyznaczonego miejsca na ściance czołowej kasownika. Przyjęcie karty sygnalizowane jest krótkim sygnałem dźwiękowym.

Na wyświetlaczu kasownika ukazują się informacje dotyczące biletu / karty. W przypadku gdy bilet lub karta są nieważne, nieczytelne, uszkodzone, itp. na kasowniku zapala się lampka czerwona, rozbrzmiewa jeden długi sygnał, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat o problemie z biletem / kartą.
Gdy zbliża się termin ważtości biletu zapala się lampka zółta, rozbrzmiewają dwa krótkie sygnały, a na wyświetlaczu pojawia się napis "bliski termin".
Gdy kasowanie przebiega poprawnie zapala się lampka zielona, rozbrzmiewa jeden któtki sygnał, a na wyświetlaczu pojawia się napis "przyjemnej jazdy" (dla biletu jednorazowaego) lub informacja o ważności dla karty i biletów okresowych.
Informacja trasowa:
Wagon wyposażony jest w cztery tablice informacyjne pikselowe zewnętrze, dwa diodowe wyświetlacze wewnętrzne oraz wyświetlacze przystankowe.
Wyświetlacze zewnętrzne informujące o numerze linii i przystankach końcowych zainstalowane są: jeden za przednią szybą kabiny motorniczego i dwa za szybami bocznymi członów skrajnych bo stronie drzwi.
Na ścianie tylnej zainstalowany jest wyświetlacz informujący tylko o numerze linii.


Kliknij aby powiększyć  Wyświetlacz pikselowy przedni BUSE


Kliknij aby powiększyć  Wyświetlacz pikselowy boczny BUSE


Kliknij aby powiększyć  Wyświetlacz pikselowy tylny BUSE


Wyświetlacze diodowe wewnętrzne
przymocowane są do sufitu. Jeden przy kabinie, a drugi (dwustronny) na początku 3 członu.


Kliknij aby powiększyć  Wyświetlacz diodowy wewnętrzny BUSENa wyświetlaczach przystankowych pokazują się informacje na temat kolejnych przystanków oraz możliwych przesiadek. Informacje wizualne są połączone z informacjami głosowymi.


Kliknij aby powiększyć   Wyświetlacz przystankowyWyświetlaczami oraz informacją głosową steruje sterownik firmy BUSE umieszczony na pulpicie sterowniczym w kabinie motorniczego.


Kliknij aby powiększyć   Sterownik informacji pasażerskiej BUSE BS 100

Nagłośnienie:
Wagony serii 116Na/1 wyposażone są w głośnomówiące urządzenia nagłośnienia wewnętrnego i zewnętrznego. Informacjami głoswowymi zaprogramowanymi steruje sterownik, o którym była mowa powyżej. Dodatkowo motorniczy ma możliwość przekazania pasażerom komunikatu.
Na bocznym pulpicie sterowniczym w kabinie zainstalowany jest mikrofon, natomiast w poprzestrzeni pasażeskiej oraz na zewnątrz wagnu są rozlokowane głośniki.


Kliknij aby powiększyć   Głośnik wewnętrznyKliknij aby powiększyć   Głośnik zewnętrznyKliknij aby powiększyć   Mikrofon w kabinie

Do początku stronyPowrót

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Linki     |     Książka Gości    

©2004-2019 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl