Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Tramwaje

Powrót

Wagon typu 13N:

Rozruch i jazda na wybiegu:

Rozruch:
Rozruch w wagonach 13N odbywa się samoczynnie. Motorniczy wciskając bedła nastawnika jazdy reguluje przyspieszenie rozruchu dawkując prąd rozruchowy, który dostosowywany jest do aktualnego obciążenia silników przez PSR, czyli Przekaźnik Samoczynnego Rozruchu. Motorniczy wciskając pedał nastawnika jazdy wzbudza pracę PSR który odpowiednio przeprowadza rozruch za pośrednictwem wielostopniowego rozrusznika bębnowego. PSR wpływając na pracę silniczka pilotującego powoduje obracanie krzyżaka w rozruszniku, którego rolki odłączają kolejne oporniki rozruchowe. Prędkość obrotowa krzyżaka jest tak dobierana przez PSR,aby silniki trakcyjne otrzymywały mniej więcej jednakową wartość prądu podczas trwania rozruchu. Umożliwia to płynną jazdę wagonu.
Jeżeli motorniczy wcisnąłby pedał nastawnika jazdy "do oporu" bez zamontowanego PSR silniki trakcyjne otrzymałyby prąd o bardzo dużym natężeniu i zostałyby uszkodzone.

PSR reguluje zarówno rozruch, jak również hamowanie i jazdę z rozpędu zgodnie z poczynaniami motorniczego, który dostosowuje stopień przyspieszania i hamowania za pośrednictwem odpowiedniego pedału.

Przekaźnik Samoczynnego Rozruchu PSR to urządzenie mechaniczne działające na zasadzie wibracji styków. Głównymi jego elementami są cewki elektryczne takie jak: cewka prądowa, cewka regulacyjna, cewka wibracyjna styków, cewka wybiegowa.Rozruch dzielimy na fazy:
W pierwszej fazie grupy silników i połączone są szeregowo, a w drugiej fazie połączone są równolegle.
Obydwu fazom przypisane są oporniki rozruchowe, które w miarę przyspieszania są odłączane przez przez obracający się krzyżak stykający odpowiednie kolejne styki na obwodzie bębna rezystancji głównej rozrusznika bębnowego.
Po odłączeniu wszystkich oporników rozruchowych przy szeregowym połączeniu grup silników (krzyżak rozrusznika na 25 styku) następuje przejście na pozycję równoległą, czyli połączenie równoległe grup silników i w miarę przyspieszania wyłączanie kolejnych oporników rozruchowych pozycji równoległej (krzyżak rozrusznika na 78 styku).
Po odłączeniu wszystkich oporników rozruchowych przy równoległym połączeniu grup silników tramwaj porusza się na pozycji równoległej bezoporowej (silniki trakcyjne otrzymują wartości prądowe nie zaniżane przez oporniki). Tramwaj wtedy porusza się z prędkością około 30 km/h.
W dalszej części rozruchu (styki 79-99) obracający się krzyżak załącza kolejno 4 stopnie zmniejszania strumienia magetycznego uzwojeń stojanów silników trakcyjnych. Zmniejszanie strumienia magnetycznego potocznie zwane jest bocznikowaniem silników trakcyjnych.
Bocznikowanie powoduje zwiększanie prędkości obrotowej silników trakcyjnych i przyspieszanie wagonu.Jazda na wybiegu:
W wagonach 13N podczas jazdy, gdy motorniczy nie wciska pedału nastawnika jazdy Przekaźnik Samoczynnego Rozruchu, który jak wiemy steruje rozrusznikiem dostosowuje położenie krzyżka zwierającego styki oporników rozruchowych w rozruszniku do aktualnej prędkości odpowiadającej danej pozycji rozruchowej, tak aby w każdej chwili była możliwość płynnego przejścia z fazy wybiegu w fazę rozruchu lub hamowania (elektrodynamiczego). Jeździe na wybiegu towarzyszy niewielkie obce wzbudzanie silników trakcyjnych z baterii akumulatorów.
Za dostosowywanie pozycji krzyżaka przy jeździe wybiegowej jest odpowiedzialny między innymi układ rezystancji wybiegowej, który znajduje się w pierwszym bębnie rozrusznika licząc od środka.

Do początku stronyPowrót

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Linki     |     Książka Gości    

©2004-2019 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl