Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Tramwaje

Powrót

Wagon typu 204WrAs:

Drzwi pasażerskie:

1) Ogólne informacje:
Wagon 204WrAs wyposażony jest w troje wejść drzwiowych. Zastosowano w nim drzwi odskokowo-uchylne z napędami marki IGE o szerokości efektywnej 1300 mm.
Działanie drzwi odskokowo uchylnych polega na tym, że skrzydła drzwiowe zamocowane są do specjalnych ramion drzwiowych połączonych wspólną osią. Obracanie osi przez maszynę drzwiową powoduje odpowiednio otwieranie lub zamykanie drzwi. Podczas otwierania obracająca się oś ramion powoduje odepchnięcie skrzydła drzwiowego od framugi wejścia - drzwi odskakują i jednocześnie są przesuwane w bok, w płaszczyźnie równoległej do ściany wagonu.

Kliknij aby powiększyć    Drzwi środkowe (od zewnątrz)

Kliknij aby powiększyć    Drzwi środkowe (od wnętrza)


Pierwsze wejście drzwiowe licząc od czoła pojazdu posiada pierwsze skrzydło otwierane ręcznie (do kabiny motorniczego), a drugie otwierane automatycznie, prowadzące jak pozostałe drzwi do przestrzeni pasażerskiej.
Aby otworzyć drzwi do kabiny motorniczego od zewnątrz należy specjalnym kluczem odblokować zamek mieszczący się w ścianie przedniej wagonu.
Otwarcie drzwi od wnętrza umożliwia dźwignia zamontowana w szafie maszyny drzwiowej.

Kliknij aby powiększyć    Zamek zewnętrzny I skrzydła

Kliknij aby powiększyć    Dźwignia wenętrzna otwiernia I skrzydła


W celu zamknięcia drzwi należy je zatrzasnąć i ewentualnie zamknąć kluczykiem. Zamek klucza znajduje się w skrzydle drzwiowym obok uchwytu do otwierania skrzydła.
2) Budowa i napędy drzwi:


Schemat otwierania drzwi

Kliknij aby powiększyć    Ramiona drzwiowe na osi

Kliknij aby powiększyć    Drążki prowadzące skrzydła


Wagony 204WrAs są niestety w pełni wysokopodłogowe o wzniosie podłogi ponad główkę szyny wynoszącym 900mm. W związku z tym każde wejście drzwiowe posiada trzy stopnie wejściowe.

Kliknij aby powiększyć    Stopnie wejściowe (drzwi środkowe)Nad każdymi drzwiami zainstalowana jest skrzynia w której mieści się maszyna drzwiowa, czyli napęd drzwi realizujący ich otwieranie / zamykanie.

Kliknij aby powiększyć    Szafa drzwiowa

Kliknij aby powiększyć    Maszyna drzwiowa IGE


Głównymi elementami napędu drzwiowego są: silnik napędowy, przekładnia z cięgnami poruszającymi osiami z ramionami drzwiowymi oraz zespół styczników i przekaźników uruchamiających i wyłączających maszynę drzwiową. W skrzyniach drzwiowych znajdują się również urządzenia służące do autorewersowania skrzydeł drzwiowych uniemożliwiając w ten sposób ściśnięcie pasażera.

Kliknij aby powiększyć    Silnik napędowy i przekładnie


Kliknij tutaj i obejrzyj film prezentujący zamykanie drzwi z napędem IGE na przykładzie wagonu 105NWr.

  0,6MB / 12 sek.Na pokrywie skrzyni drzwiowej zamontowane jest pokrętło do awaryjnego otwierania drzwi oraz przycisk alarmowy. Na boku skrzyni mieści się hamulec bezpieczeństwa.
Od spodniej strony skrzyni przykręcone są dwie lampki. Jedna oświetla wejście, gdy drzwi są otwarte (biała), a druga (pomarańczowa) działa równolegle z sygnałem dźwiękowym ostrzegającym ozamknięciu drzwi.
Sygnał ten jest załączany przez motorniczego przyciskiem z pulpitu - nie jest automatyczny.

Kliknij aby powiększyć    Awaryjne otw. drzwi / przycisk alarmu

Kliknij aby powiększyć    Hamulec bezpieczeństwa


3) Sterowanie pracą drzwi:

Otwieraniem / zamykaniem drzwi steruje motorniczy z apośrednictwem przycisków na pulpicie.
Drzwi mogą być otwierane centralnie lub pojedynczo za pośrednictwem przycisków do indywidualnego otwierania drzwi.Przyciski sterowania drzwiami


Jeżeli wszystkie drzwi w wagonach są zamknięte na pulpicie zapala się lampka sygnalizacyjna "drzwi""

   Lampka sygnalizacyjna "drzwi"


W przypadku wystąpienia awarii którychkolwiek drzwi sterowanych automatycznie na pulpicie podświetla się kontrolka "awaria drzwi":

   Lampka sygnalizacyjna "awaria drzwi"
Indywidualne otwieranie drzwi przez pasażerów:

Kliknij aby powiększyć    Przycisk indywidualnego otwierania drzwi wewnętrzny

Kliknij aby powiększyć    Przycisk indywidualnego otwierania drzwi zewnętrzny


Po naciśnięciu przycisku indywidualnego otwierania drzwi na pulpicie motorniczego zapala się lampka sygnalizacyjna "Programacja drzwi":

   Lampka "programacja drzwi"


Po wciśnięciu poniższego przycisku, który zlokalizowany jest na przeciw środkowego wejścia drzwiowego na pulpicie zapala się kontrolka osoby na wózku. Motorniczy jest tym poinformowany, że z wagonu będzie wysiadać osoba niepełnosprawna, rodzic z wózkiem dzięcym, itp. Zobowiązuje go to do zwrócenia uwagi i umożliwienia spokojnego wyjścia z wagonu.

Kliknij aby powiększyć    Przycisk dla osób z wózkiem

   Lampka sygnalizacyjna na pulpicie

Do początku stronyPowrót

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Linki     |     Książka Gości    

©2004-2019 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl