Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Tramwaje

Powrót

Wagon typu 204WrAs:

Sterowanie jazdą i hamulce:

1) Nastawnik jazdy i czuwak:
Kierujący tramwajem przeprowadza rozruch i hamowanie tramwaju przy pomocy ręcznego nastawnika jazdy (joysticka) umieszczonego po lewej stronie pulpitu w kabinie.

Kliknij aby powiększyć    Nastawnik jazdy


Aby ruszyć wagonem należy najpierw położyć lewą dłoń na rękojeści nastawnika jazdy. Pod wpływem ciężaru dłoni rękojeść nastawnika zostanie wciśnięta, co umożliwi jego przesunięcie oraz załączy cuwak dynamiczny.
Czuwak dynamiczny (pasywny) to urządzenie, które kontroluje czujność motorniczego, a jego działanie polega na konieczności trzymania podczas jazdy dłoni prowadzącego pojazd na rękojeści (gałce) nastawnika. Nacisk dłoni powoduje załączenie czuwaka przez co jazda jest możliwa. W przypadku zdjęcia ręki z nastawnika natychmiast załączy się hamowanie nagłe wagonu z użyciem wszystkich hamulców.
Jeżeli nastąpi taka sytuacja i wagon będzie hamował, ponowne położenie ręki na rękojeści przerwie hamowanie i będzie możliwa dalsza jazda.

 
Załączanie czuwaka rękojeścią nastawnikaCzuwak w nastawniku działa równolegle z nożnym pedałem czuwaka, więc dłoń może być zdjęta z nastawnika pod warunkiem wcześniejszego wciśnięcia pedału. W przypadku puszczenia pedału rozpocznie się hamowanie nagłe tak samo jak w przypadku zdjęcia dłoni z rękojeści (gałki) nastawnika jazdy.

Kliknij aby powiększyć    Pedał czuwaka


Wagon nie jest wyposażony w urządzenia rozłączające działanie czuwaka na czas postoju, więc analogicznie jak w wagonach 105Na motorniczy również podczas postoju musi aktywować czuwak poprzez pedał lub trzymanie ręki na rękojeści nastawnika.
Aby odłączyć działanie czuwaka podczas postoju, konieczne jest przekręcenie kluczyka stacyjki na pulpicie. W takiej sytuacji motorniczy może na przykład wysiąść z kabiny w celu zmiany zwrotnicy. Przekręcenie kluczyka na pozycję wyłączoną powoduje również uniemożliwienie realizacji rozruchu, więc aby wagon ponownie przełączyć w stan gotowości jazdy należy najpierw aktywować czuwak (rękojeść lub pedał), a następnie załączyć jazdę przekręcając kluczyk.

Dezaktywacja czuwaka podczas postoju, przy załączonej stacyjce spowoduje zadziałanie hamulców szynowych i szczękowych. Hamowane elektrodynamiczne nie będzie załączone z przyczyn oczywistych.
2) Rozruch, jazda z wybiegu, hamowanie:
Przesuwając rękojeść nastawnika do przodu wagon ruszy. Im dalej ją popchniemy tym bardziej wagon przyspieszy. Wrócenie nastawnikiem do pozycji środkowej (neutralnej) spowoduje jazdę z wybiegu (bez napędzania). Gdy przyciągniemy rękojeść nastawnika do siebie rozpocznie się hamowanie, które będzie tym mocniejsze im bardziej przyciągniemy uchwyt nastawnika. Gdy przeciągniemy uchwyt nastawnika poza ogranicznik nastąpi załączenie hamowania awaryjnego.

Kliknij aby powiększyć    Nastawnik na pozycji maksymalnego rozruchu

Kliknij aby powiększyć    Nastawnik na pozycji neutralnej

Kliknij aby powiększyć    Nastawnik na pozycji maksymalnego hamowania służb.

Kliknij aby powiększyć    Nastawnik na pozycji hamowania nagłego
3) Parametry jazdy:
Wagon wyposażony jest w impulsowy układ rozruchu i hamowania w technologii IGBT. Za sterowanie wagonem odpowiedzialny jest główny sterownik pojazdu firmy MEDCOM znajdujący się w szafie aparatowej za stanowiskiem motorniczego.

Kliknij aby powiększyć    Sterownik MEDCOM


Podzespoły odpowiedzialne bezpośrednio za napęd to falowniki umieszczone w szafie aparatowej pod podłogą. W nich przetwarzane jest napięcie sieciowe 600V prądu stałego na napięcie trójfazowe 380V prądu zmiennego służące do zasilania silników trakcyjnych. Jeden falownik zasila 2 asynchroniczne silniki trakcyjne danego wózka.

Kliknij aby powiększyć    Falowniki i oporniki hamowania MEDCOM (opis na pow.)


Na pulpicie motorniczego zainstalowany jest natomiast Panel monitorowania P4X20-3 firmy MEDCOM na którym wyświetlane są informacje o stanie pracy i jazdy wagonu, ewentualnych usterkach i problemach.

Kliknij aby powiększyć    Panel monitorowania P4X20-3 MEDCOM (opis na pow.)

Kliknij aby powiększyć    Wyświetlacz panelu monitorowania (opis na pow.)
4) Rodzaje hamulców:
Wagon wyposażony w trzy rodzaje hamuców:
a) hamulec służbowy elektrodynamiczny to hamulec wykorzystany podczas normalnej pracy wagonu do hamowania służbowego.
Hamowanie elektrodynamiczne to inaczej hamowanie prądnicowe, czyli zamiana energii kinetycznej poruszającego się tramwaju na energię elektryczną poprzez silniki trakcyjne tego pojazdu pracujące jako prądnice. W wyniku powstałego momentu hamującego na wałach silników następuje wytracanie prędkości pojazdu.
Prąd elektryczny produkowany przy hamowaniu elektrodynamicznym jest oddawany przez odbierak prądu do sieci jezdnej. Podstacje trakcyjne Polsce nie są przystosowane do przyjmowania energii wytwarzanej przez hamujące tramwaje dlatego ta funkcja (ekonomiczna) nie może być w pełni wykorzystywana. W wyniku takiej sytuacji energia elektryczna może być oddawana do pewnej wartości (ok. 750V). Jeżeli ta wartość zostanie przekroczona następuje automatyczne przełączenie oddawania prądu z oddawania do sieci na oddawanie do oporników hamowania, które umieszczone są w skrzyni w podwoziu wagonu pomiędzy falownikami.
Oddawanie energii elektrycznej do sieci zwane jest rekuperacją energii.

Kliknij aby powiększyć    Skrzynia z opornikami hamowania MEDCOM


Hamowanie elektrodynamiczne z zastosowaniem silników trakcyjnych asynchronicznych, w przeciwieństwie do silników szeregowych, umożliwia wyhamowanie wagonu do prędkości 0 km/h.
Na czas postoju wagonu automatycznie załączają się szczękowe (bębnowe) hamulce postojowe.


a) hamulec postojowy szczękowy (bębnowy) HT-3:
Ten typ hamulca służy do umiejscowienia wagonu jako hamulec postojowy oraz bierze udział przy hamowaniu nagłym / awaryjnym.
W skład każdego z 4 hamulców wchodzą bębny hamulcowe umieszczone na walłach silników trakcyjnych oraz szczęki wyłożone okładzinami ciernymi. Szczęki zakończone są mechanizmem sprężynowym, który z kolei połączony jest cięgnem z luzownikiem hamulca, który przymocowany jest do poprzecznicy wózka po zewnętrznej jego stronie. Szczęki hamulców zaciskają się na bębnach przez co następuje umiejscowienie wagonu.

Kliknij aby powiększyć    Hamulec szczękowy (opis na powiększeniu)


W luzowniku (zwalniaku) znajdują się między innymi rdzeń z cewką oraz sprężyna. Gdy przez cewkę luzownika przepływa największy prąd rozrządu (40V) rdzeń jest wciągnięty, a wraz z nim za pośrednictwem cięgna i mechanizmu krzywkowego odciągnięte są też szczęki hamulcowe od bębna - wagon jest odhamowany.

Kliknij aby powiększyć    Luzownik HT-3 (opis na powiększeniu)

Kliknij aby powiększyć    Mechanizm krzywkowy docisku szczęk (opis na powiększeniu)


Gdy przez cewkę luzownika przestaje płynąć prąd (0V). Sprężyna odciąga maksymalnie rdzeń z cewki luzownika i za pośrednictwem cięgna siła sprężyny luzownika powoduje dociśnięcie szczęk hamulcowych do bębna hamulcowego z maksymalną siłą.
W związku z faktem, że zastosowane w wagonie silniki indukcyjne asynchroniczne umożliwiają wyhamowanie wagonu podczas hamowania elektrodynamicznego do 0 km/h, w omawianym pojeździe zrezygnowano z pośredniego stopnia zaciskania szczęk, co ma miejsce w typowych wagonach 105Na.
Kliknij tutaj i zobacz opis stopni hamowania w wagonie 105N/Na.


Gdy wagon zostaje umiejscowiony hamulcem postojowym na pulpicie zapala się lampka sygnalizacyjna zwalniaków. Jeżeli motorniczy przesunie nastawnik jazdy na pozycję rozruch wagon ruszy, czyli odluźnione zostają szczęki hamulcowe. Jednocześnie gaśnie kontrolka zwalniaków.

   Lampka sygnalizacyjna zwalniakówZ lewej strony luzownika znajduje się dźwignia do ręcznego odluźniania hamulca szczękowego w przypadku awarii luzownika. Ręczne odluźnienie hamulców szczękowych umożliwia zholowanie tramwaju.
W przypadku ręcznego odluźnienia hamulców, szczęki hamulców pozostają w pozycji odluźnionej i podczas dalszej jazdy wagonu nie działają przez co wagon nie może być umiejscowiony na czas postoju. (Wagon musi zjechać awaryjnie do zajezdni, gdyż nie może kontynuować jazdy bez sprawnych hamulców).

a) hamulec awaryjny HS-3:
Ten typ hamulca służy do nagłego wyhamowania wagonu i załączany jest przy hamowaniu nagłym / awaryjnym.
W każdym wózku występują dwa elektromagnetyczne hamulce szynowe umieszczone pomiędzy kołami po obydwu stronach wózka. Ich działanie polega na elektromagnetycznym przyciągnięciu płóz hamujących do główek szyn. Dokładniej mówiąc płozy hamujące hamulców szynowych składają się z cewek elektrycznych, które pod wpływem zasilenia ich prądem roboczym o napięciu 40V zostają przyciągnięte wraz z płozą do główki szyny w wyniku czego następuje gwałtowne hamowanie wagonu uniezależnione od przyczepności zestawów kołowych.
Hamulce szynowe pobierają podczas działania prąd o wartości 10A.

Hamulce szynowe posiadają układ rezerwowego zasilania z baterii akumulatorów na wypadek awarii głównego obwodu zasilania hamulców szynowych. Poprawność działania układu rezerwowego jest sygnalizowana świeceniem lampki sygnalizacyjnej na pulpicie motorniczego.

   Lampka sygnalizacyjna rezerwy hamulców szynowychHamowanie awaryjne polega na załączeniu wraz z elektrodynamicznymi hamulcami szynowymi, hamulca postojowego oraz hamulca roboczego. Pozwala to uzyskać maksymalne opóźnienie hamowania - 3 m/s2.

Załączenie hamowania nagłego / awaryjnego nastąpi:
- jeżeli nastawnik jazdy zostanie przeciągnięty poza ogranicznik hamowania:

Kliknij aby powiększyć    Nastawnik jazdy na pozycji hamowania nagłego


- jeżeli wciśnięty zostanie przycisk bezpieczeństwa w kabinie lub zaciągnięty będzie hamulec bezpieczeństwa w przedziale pasażerskim:

Kliknij aby powiększyć    Przycisk bezpieczeństwa na pulpicie

Kliknij aby powiększyć    Hamulec bezpieczeństwa pasażerski


- jezeli zdezaktywowany zostanie czuwak pasywny poprzez zdjęcie dłoni z rękojeści nastawnika jazdy lub stopy z pedału czuwaka.

Kliknij aby powiększyć    Pedał czuwaka

Do początku stronyPowrót

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Linki     |     Książka Gości    

©2004-2019 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl