Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Tramwaje

Powrót

Wagon typu E1:

Sterowanie jazdą i hamowaniem:

W wagonach typu E1 zastosowany jest rozruch oporowy. Oporniki rozruchowe znajdują się na dachu wagonu, a z boków osłonięte są drewnianymi listwami.
Ulokowanie oporników rozruchowych na dachu ma pozytywną cechę, a mianowicie nie wymaga stosowania wentylatorów do chłodzenia nagrzewających się podczas jazdy elementów oporowych. Przykładowo ulokowanie oporników pod podłogą co ma miejsce w wagonach rodzimej produkcji (np. serii 105N, 102N) wymusza stosowanie chłodzenia obcego co znacząco podnosi poziom hałasu w wagonie.

Kliknij aby powiększyć    Oporniki rozruchowe na dachu


Omawiany typ wagonów wyposażony jest w system GEAMATIC, odpowiadający za automatyczne dobieranieparametrówrozruchu w stosunku do warunków trasowych. Na przykład w sytuacji, gdy wagon podczas przyspieszania wpadnie w poślizg system GEAMATIC automatycznie obniży o jeden stopień pozycję rozruchu. Gdy wystąpi poślizg podczas hamowania zostaną automatycznie załączone piasecznice.

Motorniczy steruje jazdą i hamowaniem wagonu za pośrednictwem dźwigni nastawnika jazdy z wbudowanym czuwakiem.

Kliknij aby powiększyć    Dźwignia nastawnika jazdy (opis na powiększeniu)

Kliknij aby powiększyć    Ułatwienie sobie pracy na nieergonomicznym stanowisku


Dźwignia nastawnika zwana też dźwignią czuwaka służy do nastawiania przez kierującego tramwajem żądanej wartości rozruchu. Dzięki automatycznemu systemowi GEAMATIC wartość rozruchu może być automatycznie obniżana w stosunku do żądanej o czym była mowa wcześniej. Aktualna wartość rozruchu i pozycja nastawnika jazdy ukazuje się na wskaźniku nastawnika umieszczonym obok dźwigni nastawnika.

Kliknij aby powiększyć    Wskaźnik pozycji nastawnika jazdy (opis na powiększeniu)

Przesunięcie dźwigni nastawnika do przodu powoduje przyśpieszanie, natomiast pociągnięcie jej do tyłu (ku sobie) powoduje załączenie hamowania. Należy tu jednak pamiętać, że aby przejść z pozycji rozruchu na pozycję hamowania należy chwilowo zatrzymać rękojeść nastawnika w pozycji 0 (neutralnej).


Czuwak jest to urządzenie, które kontroluje czujność motorniczego, a jego działanie polega na konieczności trzymania podczas jazdy dłoni prowadzącego pojazd na dźwigni nastawnika. Zdjęcia dłoni z rękojeści (gałki) podczas jazdy spowoduje samoczynnie załączenie się hamowania awaryjnego (z użyciem wszystkich hamulców - bardzo silne hamowanie).

Załączanie czuwaka odbywa się w wyniku położenia dłoni na gałce nastawnika, która opada pod jej ciężarem.


Opadanie gałki w wyniku położenia dłoni


Rozruch wagonu powinien być przeprowadzony w możliwe najkrótszym czasie, gdyż jak wiadomo towarzyszy mu pobór energii elektrycznej z sieci trakcyjnej potęgowany dodatkowo stratami cieplnymi energii na opornikach rozruchowych odłączanych kolejno w miarę przyspieszania. Ważną informacją jest, że nie należy przekraczać wagonem prędkości wyższej niż 60km/h, gdyż grozi to uszkodzeniem obwodu głównego (wysokiego napięcia).
Po rozpędzeniu wagonu do określonej prędkości należy przestawić dwignię nastawnika jazdy w pozycję 0 - neutralną. W takiej sytuacji następuje przełączenie wagonu w tak zwaną jazdę z wybiegu. Na silniki trakcyjne nie jest podawany prąd, a wagon toczy się na luzie (z rozpędu).


Rodzaje hamowania:
a) hamowanie służbowe: to standardowe hamowanie używane przy normalnej jeździe wagonu. Gdy motorniczy ustawi dźwignię nastawnika jazdy na pierwszą pozycję hamowania (pociągnie ku sobie) załączone zostanie hamowanie elektrodynamiczne, czyli tak zwane hamowanie silnikami trakcyjnymi pracującymi jako prądnice obcowzbudne. Uzwojenie stojanów zostaje wzbudzone napięciem z baterii akumulatorów w wyniku czego silniki obracając się pod wpływem toczących się kół rozpędzonego wagonu wytwarzają prąd. Wytwarzanie prądu przez silniki powoduje opór obrotowy i wagon hamuje.
Energia elektryczna wytworzona podczas hamowania przez silniki jest przetwarzana w energię cieplną na opornikach rozruchowych wagonu w wyniku czego jest bezpowrotnie tracona. Spoglądając na dach wagonu, często można zauważyć jak nad powierzchnią oporników "drga" powietrze. To właśnie nagrzane podczas rozruchu lub hamowania oporniki oddają ciepło.
Ten rodzaj hamowania pozwala wyhamować wagon do prędkości około 7km/h. Gdy ta prędkość zostanie osiągnięta następuje automatyczne załączenie hamowania hamulcami solenoidowymi, które po zatrzymaniu umiejscawiają wagon na czas postoju.
Hamulce solenoidowe są to hamulce elektryczne tarczowe, które mówiąc w uproszczeniu działają na zasadzie cewki elektrycznej. Zmniejszenie wartości prądu na cewce elektromagnetycznej powoduje ruch rdzenia i poprzez układ cięgieł szczęki z okładzinami ciernymi dociskane są do tarcz, przez co wagon hamuje. Wzrost prądu powoduje sytuację odwrotną - następuje ruch rdzenia cewki w przeciwną stronę i odciągnięcie klocków od tarcz.

Wagony omawianego typu wyposażone są łącznie w 6 hamulców tarczowych.
W wózku tocznym na każdej osi zainstalowana jest jedna tarcza hamulcowa z mechanizmem szczękowym. Sterowanie obydwoma hamulcami realizowane jest przez jeden solenoid zainstalowany poprzecznie w środkowej części wózka.

Kliknij aby powiększyć    Hamulce tarczowe w wózku tocznym (opis na pow.)

Kliknij aby powiększyć    Tarcza hamulcowa ze szczękami na osi tocznej (opis na pow.)

Kliknij aby powiększyć    Solenoid hamulców wózka tocznego (opis działnia na pow.)


W każdym z dwóch wózków napędowych zainstalowany jest jeden hamulec tarczowy z solenoidem. Tarcza hamulcowa z mechanizmem szczęk zainstalowana jest po prawej stronie przekładni napędowej na tylnej osi wózka licząc od czoła wagonu. Solenoid natomiast umieszczony jest z prawej strony silnika trakcyjnego równolegle do niego.

Kliknij aby powiększyć    Hamulec tarczowy w wózku napędowym (opis na pow.)

Kliknij aby powiększyć    Solenoid hamulca wózka napędowego
Poślizg... Jeżeli podczas hamowania wagon wpadnie w poślizg mechanizm nastawnika jazdy automatycznie zmniejszy hamowanie o kilka pozycji oraz załączą się piasecznice po lewej stronie. Jeżeli poślizg zestawów kołowych jest dłuższy niż 3 sekundy dodatkowo załączone zostaną elektromagnetyczne hamulce szynowe.
Wykrywanie poślizgu realizowane jest poprzez czujniki prędkości zainstalowane w wózkach jezdnych. Komputer pokładowy (system Geamatic) porównuje prędkości obrotowe zestawów kołowych napędowych do prędkości obrotowych zestawów kołowych tocznych. Jeżeli prędkość obrotowa osi napędowych jest większa od obrotów osi tocznych (swobodnie toczących się po szynach) to znaczy, że wagon wpadł w poślizg.

Kliknij aby powiększyć    Miernik prędkości na przekładni osi napędowejb) hamowanie awaryjne: to sposób hamowania używany jak nazwa wskazuje w sytuacjach awaryjnych, gdy zachodzi konieczność jak najszybszego zatrzymania pojazdu. W tym rodzaju hamowania następuje największe z możliwych opoźnienie hamowania - najmocniejsze hamowanie.
Podczas hamowania awaryjnego zostaje załączone maksymalne hamowanie elektrodynamiczne oraz elektromagnetyczne hamulce szynowe. Po wyhamowaniu wagonu do prędkości poniżej 7 km/h następuje dodatkowo załączenie hamulców solenoidowych.

W każdym wózku występują dwa elektromagnetyczne hamulce szynowe umieszczone pomiędzy kołami po obydwu stronach wózka. Ich działanie polega na elektromagnetycznym przyciągnięciu płóz hamujących do główek szyn. Dokładniej mówiąc płozy hamujące hamulców szynowych składają się z cewek elektrycznych, które pod wpływem zasilenia ich prądem roboczym o napięciu 24V (z przetwornicy) zostają przyciągnięte wraz z płozą do główki szyny w wyniku czego następuje gwałtowne hamowanie wagonu uniezależnione od przyczepności zestawów kołowych.

Hamowanie awaryjne następuje również po zwolnieniu czuwaka oraz w wyniku pociągnięcia hamulca bezpieczeństwa w przedziale pasażerskim.
Zwolnienie czuwaka- jeżeli prowadzący pojazd zdejmie (samoczynnie lub z powodu utraty świadomości) dłoń z gałki nastawnika jazdy po upływie jednej sekundy automatycznie załączy się hamowanie awaryjne.
Puszczenie dwigni czuwaka powoduje podczas jazdy zapalenie się na pulpicie lampki sygnalizacyjnej czuwaka oraz załączenie dźwięku alarmowego (buczka). Dezaktywacja czuwaka podczas jazdy załącza jedynie lampkę sygnalizacyjną.

Kliknij aby powiększyć    Lampka sygnalizacyjna czuwaka


Jeżeli w momencie zwolnienia czuwaka dźwignia nastawnika jazdy jest ustawiona na pozycjach rozruchu nastąpi automatyczne zadziałanie wyłącznika nadmiarowo-prądowego - rozłączenie jazdy.


Hamulec bezpieczeństwa - pociągnięcie za rączkę hamulca bezpieczeństwa w przedziale pasażerskim natychmiastowo załącza hamowanie awaryjne.

Kliknij aby powiększyć    Hamulec bezpieczeństwa (opis na powiększeniu)


Do początku stronyPowrót

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Linki     |     Książka Gości    

©2004-2019 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl