Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Kolej

Powrót
do menu

Modernizacje i przebudowy EZT:

Modernizacja EZT EN57/71 z napędem asynchronicznym:

W 2009 roku zostały zaprezentowane pierwsze jednostki EN57 zmodernizowane z wykorzystaniem nowoczesnego napędu asynchronicznego.
Modernizację przeprowadzały ZNTK "Mińsk Mazowiecki" oraz zakłady NEWAG S.A. Nowy Sącz. Zmodernizowane pojazdy otrzymywały oznaczenia EN57AKM + numer. NEWAG wykonał na zamówienie Kolei Mazowieckich łącznie 27 pojazdów. Ostatni z nich został przekazany przewoźnikowi w grudniu 2011r. W 2009 roku NEWAG na wzór EN57AKM zmodernizował również jedną jednostkę EN71 dla PKP SKM Trójmiasto.

Kliknij aby powiększyć    EN57AKM-1589

Kliknij aby powiększyć   EN71 z napędem asynchronicznym


Nowoczesny napęd jednostek stanowią dwa falowniki trakcyjne FT-500-3000-UF produkcji MEDCOM Sp. z o.o., chłodzone powietrzem, z których każdy zasila grupę dwóch asynchronicznych silników trakcyjnych typu STDa315 X6EN. Silniki te zostały zaprojektowane i wykonane przez firmę EMIT Żychlin specjalnie dla potrzeb modernizacji omawianych jednostek. Wykorzystano dotychczasowe korpusy silników szeregowych LK 450 natomiast zastosowano nowy wirnik, łożyskowanie i wszystkie uzwojenia. Dzięki tym zabiegom nie zmieniony został sposób zawieszenia silników w wózkach napędowych. Pozostało więc dotychczasowe zawieszenie silnika systemem tramwajowym "za nos" oraz dotychczasowa jednostopniowa przekładnia główna o przełożeniu 70:19. Tak przebudowane silniki zyskały wyższą moc wynoszącą 250kW.
Silniki trakcyjne STDa315 X6EN mają następujące parametry:
    - prędkość znamionowa / maks.: 1000 / 2400 obr/min,
    - napięcie znamionowe: 2340 V,
    - prąd znamionowy: 80 A ,
    - prąd rozruchowy maks.: 160 A ,
    - moment znamionowy / maks.: 2400 / 4400 Nm,
    - zabezpieczenie termiczne: tak,


Silniki trakcyjne chłodzone są powietrzem. Zlikwidowane zostały czerpnie powietrza nad drzwiami, a na końcach członów silnikowych, pod ostoją zabudowane zostały wentylatory napędzane silnikami prądu zmiennego 3x400V, które tłoczą zassane powietrze kanałami biegnącymi pod siedzeniami do korpusów silników trakcyjnych. Każdy silnik posiada indywidualna linię chłodzenia w postaci czerpni, wentylatora i układu kanałów.

Kliknij aby powiększyć    Silnik trakcyjny STDa315 X6EN i przekładnia

Kliknij aby powiększyć    Kliknij aby powiększyć 
Falownik trakcyjny - FT-500-3000-UFObwód główny jednostek wyposażony został również w filtry trakcyjne oraz nowoczesny wyłącznik szybki.

Kliknij aby powiększyć    Filtr (dławik) trakcyjny


Zastosowanie w jednostkach napędu asynchronicznego umożliwiło wprowadzenie hamowania elektrodynamicznego z rekuperacją energii do sieci trakcyjnej. Gdy sieć nie jest w stanie przyjąć energii elektrycznej produkowanej przez silniki pracujące podczas hamowania w trybie prądnicowym jest ona wytracana na opornikach hamowania w postaci ciepła. Skrzynie z zestawami oporników hamowania zamontowane zostały na dachu członu silnikowego pomiędzy odbierakami prądu. Zespoły oporników każdej ze skrzyń odpowiadają za wytracenie energii z jednej grupy silników (wózka).

Obwody pomocnicze zasilane są ze statycznych przetwornic pokładowych PSM-26NS również produkcji warszawskiego MEDCOMu. Przetwarzają one wejściowe napięcie sieciowe na napięcia wyjściowe: 24V DC, 110V DC i 3 x 400V AC. Jednostki przystosowane są do zasilania zewnętrznego z sieci przemysłowej 3x400V AC. Dzięki temu możliwe jest ich uruchomienie, bez zasilania z sieci trakcyjnej, a więc gdy wszystkie przetwornice WN nie pracują.

Kliknij aby powiększyć    Szafa NN w członie silnikowym


Projekt modernizacji jednostek objął również modernizację układu hamulcowego. Zastosowano system hamulcowy SAB-WABCO z nowoczesną, zintegrowaną tablicą pneumatyczną IPS "Tabor" Poznań. Przekładnia mechaniczna hamulca nie uległa zmianie. Zostały dotychczasowe cylindry hamulcowe oraz hamulec klockowy w wózkach. Zabudowany został natomiast również hamulec postojowy sprężynowy (nie dot. EN71 dla SKM, gdzie została typowa korba).
W układzie pneumatycznym zastosowano również nowoczesną sprężarkę główną oraz sprężarkę pantografów firmy AIRPOL.
Zmodernizowane jednostki posiadają hamulec: elektropneumatyczny, pneumatyczny i elektrodynamiczny.

Kliknij aby powiększyć    Tablica pneumatyczna w szafie kabinowej

Kliknij aby powiększyć    Zawór rozrządczy SW

Kliknij aby powiększyć    Cylinder hamulcowy i zbiorniki


Podczas przebudowy pojazdów modernizację przeszły również wózki. Poza wymianą silników trakcyjnych zastosowano zmiany w układzie biegowym. Prowadzenie widłowe i pierwszy stopień usprężynowania zestawów kołowych z wykorzystaniem sprężyn śrubowych i resorów piórowych zastąpiono prowadzeniem kolumnowym z zastosowaniem sprężyn metalowo-gumowych.

Kliknij aby powiększyć    Prowadzenie kolumnowe


Podczas modernizacji początkowo na członach silnikowych stosowano dotychczasowe nożycowe odbieraki prądu AKP-4E. Następnie zabudowywano już nowe, połówkowe odbieraki prądu STEMMANN DSA serii 200.


Sterowanie jednostek oraz diagnostykę i wzajemną komunikację urządzeń realizują układy mikroprocesorowe (komputery pokładowe). Zastosowana elektronika steruje napędem wpływając na płynne przyspieszanie bez charakterystycznych szarpnięć, występujących w klasycznych składach EN57, umożliwia współdziałanie hamulca elektrodynamicznego i pneumatycznego. Układ likwidacji poślizgu automatycznie wykrywa i eliminuje poślizg zestawów kołowych przy rozruchu i hamowaniu elektrodynamicznym. Zastosowane rozwiązania umożliwiają również stabilizację prędkości jazdy - funkcja tempomatu, sterują systemem sprężonego powietrza i wyłącznikiem szybkim. Odpowiadają również za sterowanie wielokrotne przy jeździe ukrotnionej jednostek.
Maszynista ma pełen obraz pracy poszczególnych układów jednostek dzięki zabudowanym w pulpitach monitorach diagnostycznych. Monitoruje na nich stany systemu napędowego, hamulcowego, przetwornic, wyłącznika szybkiego, wyłączników nadmiarowych, odbieraków prądu, drzwi, wind itp.

Zastosowane zmiany w układzie napędu i hamowania spowodowały zwiększenie prędkości maksymalnej składów EN57 do 120 km/h oraz zwiększenie przyspieszenia rozruchu do 1 m/s2 w zakresie 0-40km/h. Zapewniły również płynne sterowanie jazdą. Zastosowanie hamowania elektrodynamicznego zmniejsza zużycie wstawek hamulcowych, a możliwość rekuperacji energii oraz silniki asynchroniczne ograniczają zużycie energii elektrycznej. Bezosobowość silników trakcyjnych zmniejsza koszty utrzymania oraz przeglądów i napraw. Układ antypoślizgowy poprawia własności jazdy oraz eliminuje do minimum powstawanie wypłaszczeń na obręczach zestawów kołowych. Rozbudowane układy diagnostyczne pozwalają na szybkie wykrycie ewentualnych zakłóceń w pracy pojazdów oraz poprawiają bezpieczeństwo jazdy.


Podczas modernizacji gruntowną przebudowę przeszło wnętrze jednostek, kabiny maszynistów oraz ściany czołowe, boczne i okna.
Ściany czołowe wykonane zostały z laminatu poliestrowo-szklanego o kształcie analogicznym do dotychczas stosowanych rozwiązań wykorzystywanych przy modernizacjach EN57/71. Wymieniono okna boczne na pakietowe. Zastosowano nowe drzwi przesuwne w ramach dotychczasowego sposobu zabudowy z funkcją indywidualnego otwierania przez pasażerów oraz fotokomórkami zabezpieczającymi przed przytrzaśnięciem.

Wnętrze pasażerskie zostało wyłożone laminatami poliestrowo-szklanym. Zastosowano nowe oświetlenie jarzeniowe w postaci linii świetlnej biegnącej środkiem sufitów. Zabudowano również nowe fotele pasażerskie oraz stoliki podokienne. W pojazdach dla Kolei Mazowieckich zabudowano nową toaletę z obiegiem zamkniętym. Zrezygnowano ze ścianek przedziałowych stosując w zamian przy drzwiach szklane wiatrochrony.
W pojazdach zastosowano elektryczne ogrzewanie nawiewne wnętrza. Nagrzewnice zabudowane są w podwoziu każdego z członów. Z nich ciepłe powietrze doprowadzane jest do wnętrza poprzez izolowane kanały powietrzne.

Kliknij aby powiększyć    Wnętrze pasażerskie - EN57 AKM (KM)

Kliknij aby powiększyć    Wnętrze pasażerskie - EN57 AKM (KM)

Kliknij aby powiększyć    Winda dla osób niepełnosprawnych - EN57 AKM (KM)


Kliknij aby powiększyć   Wnętrze pasażerskie - EN71 (PKP SKM)

Kliknij aby powiększyć   Toaleta z obiegiem zamkniętym - EN71 (PKP SKM)


W przejściach międzywagonowych zastosowano ognioodporne drzwi przejściowe z napędem elektrycznym - otwierane z przycisku.
Jednostki wyposażone zostały w elektroniczne systemy informacji pasażerskiej wizualnej i głosowej, pełny monitoring z rejestracją obrazu oraz układ liczenia pasażerów.
W członie rozrządczym "A" przy pierwszych drzwiach umieszczono stojaki rowerowe, siedzenia składane, a przy drzwiach automatyczne widny dla osób niepełnosprawnych.

W kabinach maszynisty zwiększono przestrzeń użytkową. Zastosowano nowe pulpity sterownicze, fotele oraz szafę z urządzeniami elektrycznymi i pneumatycznymi.
Niestety ponownie wdrożono błędne rozwiązanie - biały kolor pulpitów, powodujący odblaski.
Kabiny są klimatyzowane za pośrednictwem dachowych agregatów klimatyzacyjnych.

Kliknij aby powiększyć    Ogólny widok stanowiska maszynisty - EN57 AKM (KM)

Kliknij aby powiększyć    Pulpit maszynisty - EN57 AKM (KM)

Kliknij aby powiększyć    Pulpit - część lewa z nastawnikiem jazdy

Kliknij aby powiększyć    Pulpit - część środkowa

Kliknij aby powiększyć    Pulpit - część prawa - nastawnik hamulca i manometry


Kliknij aby powiększyć   Pulpit sterowniczy - EN71 (PKP SKM)


Jak było wspomniane wcześniej pojazdy przystosowane są do jazdy ukrotnionej. Połączenie mechaniczne, elektryczne i pneumatyczne jednostek ze sobą realizują zmodernizowane przez firmę DELLNER-COUPLERS sprzęgi typu Scharfenberga.
W 2011 nowosądecki NEWAG wygrał przetarg na modernizację jednostek EN57 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wymogiem specyfikacji przetargowej było wyposażenie jednostek w pełną klimatyzację wnętrza pasażerskiego (pierwsze klimatyzowane jednostki oznaczone jako EN57AKM 30xx również dla Łódzkiego zmodernizowały ZNTK Mińsk Mazowiecki). Dodatkowo pojazdy dla Łodzi miały zostać wyposażone w drzwi pasażerskie odskokowo - przesuwne, co dotychczas nie było stosowane przy przebudowie pojazdów tej serii.

Kliknij aby powiększyć    EN57-1452 (Łódź)

Kliknij aby powiększyć    EN57-1434 (Wielkopolska)


Zamówienia to stały się pretekstem do unowocześnienia dotychczasowej konstrukcji pojazdów. Oprócz zmian we wnętrzu i pudle, o których napisze w dalszej części, gruntowne zmiany wprowadzono w układzie napędowym i hamulcowym. W pojazdach dla Wielkopolski zamiast dotychczas stosowanych (omówionych wcześniej) silników trakcyjnych typu STDa315 X6EN, zastosowano wg pomysłu inżynierów z NEWAG S.A. nowoczesne zespoły napędowe. Każdy z nich składa się z asynchronicznego silnika trakcyjnego firmy TSA o mocy 250kW, dwustopniowej przekładni firmy GMEINDER z wałem drążonym i sprzęgłem osiowym z pakietami klinowych elementów gumowych. Obie firmy współpracowały z firmą NEWAG S.A. przy projekcie napędu. Podobne zespoły napędowe stosowane są we wszystkich nowoczesnych pojazdach trakcyjnych. W zestawach kołowych w związku z nowym typem przekładni zastosowano nową oś natomiast pozostały koła obręczowe z powodu stosowania hamulca klockowego.
Stosując nowy zespół napędowy wyeliminowano dotychczasową dwustopniową przekładnię główną, która wymagała częstych przeglądów, była źródłem drgań, szarpnięć i hałasu. Silnik trakcyjny z przekładnią jest zawieszony całkowicie na ramie wózka - wyeliminowano jego drgania i zużywanie się łożysk ślizgowych poprzez które w dotychczasowym rozwiązaniu (zawieszenie "za nos") silnik wspierał się na osi. Dodatkowo zastosowany silnik jest znacznie lżejszy od poprzednika. Nowa dwustopniowa przekładnia główna jest cichsza, a zastosowanie sprzęgła osiowego z wałem drążonym eliminuje wzajemne przenoszenie wibracji na drodze: zestaw kołowy - przekładnia.
Zastosowanie nowego napędu zwiększyło dostępność pojazdu, zmniejszyło koszty eksploatacji i utrzymania, zmniejszyło o ok. 4 tony masę składu oraz znacznie poprawiło komfort jazdy.

Kliknij aby powiększyć    Nowoczesny zespół napędowy TSA / Gmeinder


Silniki trakcyjne chłodzone są powietrzem w układzie wymuszonym. Na dachach członów silnikowych przy ścianach czołowych zastosowano czerpnie, z których kanałami znajdującymi się na ścianach czołowych powietrze jest zasysane do wentylatorów zabudowanych w skrzyniach pod ostoją. Wentylatory te tłoczą dalej powietrze kanałami biegnącymi wewnątrz pojazdu (przy ścianach pod siedzeniami) do silników trakcyjnych. Analogicznie jak we wcześniejszych modernizacjach, każdy silnik posiada indywidualna linię chłodzenia. W zależności od stosowanego silnika trakcyjnego różni się wydajność wentylatorów.

Kliknij aby powiększyć    Czerpnia dachowa i wentylator w podwoziu


W zmodernizowanych pojazdach dla Łodzi i Wielkopolski zastosowano jak we wcześniejszych modernizacjach układ napędowy firmy MEDCOM z falownikami trakcyjnymi FT-500-3000-UF i przetwornice statyczne typu PSM większej mocy do zasilania również agregatów klimatyzacyjnych. Pojazdy posiadają jak wcześniej pełną diagnostykę, elektroniczny rejestrator jazdy, nowoczesny wyłącznik szybki oraz magistralę CAN.

Kliknij aby powiększyć    Wyłącznik szybki WOLTAN


Omawiane jednostki przystosowane również są do zasilania zewnętrznego z sieci przemysłowej 3x400V AC.

Kliknij aby powiększyć   
Zasilanie z sieci przemysłowej 3 x 400V i przetwornica statyczna urządzeń pomocniczych
Jak wspomniałem gruntowne zmiany zastosowano również w układzie hamulcowym. Pojazdy dla Łódzkiego i Wielkopolski zostały wyposażone w kompletny układ hamulcowy firmy KNORR-BREMSE. Przekładnia mechaniczna hamulca nie uległa zmianie. Na wózkach zostały zabudowane zawory ważące, dzięki którym układ hamulcowy samoczynnie dostosowuje siłę hamowania w zależności od obciążenia składów.
System działania hamulca jest analogiczny jak we wcześniejszych modernizacjach - maszynista ma do dyspozycji 3 rodzaje hamulca: hamulec pneumatyczny, elektropneumatyczny i elektrodynamiczny z możliwością rekuperacji energii.

Kliknij aby powiększyć    Oznaczenie hamulca na pudle

Kliknij aby powiększyć    Zawór rozrządczy KNORR

Kliknij aby powiększyć    Zawór ważący w wózku


W omawianych pojazdach zastosowano połówkowe odbieraki prądu 160EC zaprojektowane i produkowane przez firmę EC Engeneering z Krakowa.

Kliknij aby powiększyć    Odbierak prądu 160EC


W związku z wyposażeniem pojazdów w klimatyzację wnętrza na dachach wszystkich członów zamontowane zostały agregaty klimatyzacyjne firmy THERMO KING, z których powietrze rozprowadzone jest poprzez kanały powietrzne znajdujące się pod konstrukcją dachów i przebiegają w dwóch liniach - każda nad strefą siedzeń pasażerskich. Pomiędzy kanałami klimatyzacji, środkiem sufitu przebiega linia świetlna z oświetleniem jarzeniowym. Wnętrze wyłożone jest w całości laminatami poliestrowo szklanymi.

Kliknij aby powiększyć    Agregat klimatyzacyjny na dachu

Kliknij aby powiększyć    Kratki nadmuchowe klimatyzacji i oświetlenie w suficie

Kliknij aby powiększyć    Oświetlenie LED w suficie przy kabinie WC


Ogrzewanie wnętrza pasażerskiego realizują elektryczne nagrzewnice nawiewne zamontowane pod fotelami oraz dachowe agregaty klimatyzacyjne. Tym samy zrezygnowano ze skomplikowanego układu kanałów nawiewnych jak w pojazdach EN57 AKM.


Kolejną nowością w modernizacji jednostek EN57 jest zastosowanie dwóch toalet - dużej, spełniającej wymagania TSI, czyli najnowsze normy dotyczące i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych i drugiej małej toalety zbliżonej gabarytami do typowych toalet wagonowych. Toalety znajdują się w członach rozrządczych i każda z nich działa w obiegu zamkniętym.
W dużej toalecie zastosowano drzwi łukowe z napędem elektrycznym otwierane za pośrednictwem przycisku. Duża toaleta poza muszlą ustępową i umywalką wyposażona jest w przewijak dla niemowląt, a w pojazdach wielkopolskich zabudowano też suszarkę do rąk.

Kliknij aby powiększyć    Duża toaleta - umywalka

Kliknij aby powiększyć    Duża toaleta - przewijak dla niemowląt

Kliknij aby powiększyć    Duża toaleta - drzwi automatyczne

Kliknij aby powiększyć    Duża toaleta - oświetlenie sufitowe

Kliknij aby powiększyć    Duża toaleta - przycisk załączania wody w umywalce


Kliknij aby powiększyć    Mała toaleta

Kliknij aby powiększyć    Zbiornik na fekalia pod ostoją


Jak wspomniałem na początku opisu, zmodernizowane jednostki dla Łodzi wyposażone są w drzwi pasażerskie odskokowo - przesuwne produkcji firmy RAWAG z napędem elektrycznym BODE i z funkcją indywidualnego otwierana oraz zabezpieczeniem w postaci fotokomórek. Powstała więc zupełnie nowa aranżacja wnętrza w rejonie drzwi. Na zamówienie województwa łódzkiego zastosowano wiatrochrony szklane z czerwonym podświetleniem. Na wiatrochronach widnieje logo oraz system graficzny identyfikacji wizualnej województwa.
Analogiczne drzwi zastosowały ZNTK Mińsk Mazowiecki w zmodernziowanych jednostkach EN57 dla Województwa Lubelskiego, które otrzymały oznaczenie: EN57AL 30xx.

Kliknij aby powiększyć    Drzwi odskokowo - przesuwne - EN57 (Łódź)

Kliknij aby powiększyć    Podświetlony szklany wiatrochron - EN57 (Łódź)

Kliknij aby powiększyć    Widok drzwi od wnętrza - EN57 (Łódź)


W pojazdach dla Wielkopolski zastosowano typowe dla modernizowanych EN57 drzwi przesuwne z napędem pneumatycznym firmy ZORIN. Na życzenie zamawiającego zastosowano szklane ścianki przedziałowe z drzwiami przesuwnymi otwieranymi ręcznie, a zamykanymi samoczynnie poprzez sprężynę gazową. Na szybach ścianek przedziałowych znajduje się herb województwa.

Kliknij aby powiększyć    Drzwi pasażerskie - EN57 (Wielkopolska)

Kliknij aby powiększyć    Herb województwa na drzwiach ścianki przedziałowej


We wnętrzu zabudowano nowoczesne fotele pasażerskie, stojaki na rowery, siedzenia składane oraz rozkładane podesty umożliwiające korzystanie z pociągów osobom niepełnosprawnym. Pod fotelami pasażerskimi znajdują się gniazdka elektryczne 230V np. do podłączenia laptopów.
Fotele pasażerskie mocowane są do ścian bocznych bez podparcia w podłodze. Przy fotelach do ściany bocznej przymocowane są stoliki ze śmietniczkami.

Kliknij aby powiększyć    Ogólny widok wnętrza - EN57 (Łódź)

Kliknij aby powiększyć    Fotele pasażerskie - EN57 (Łódź)

Kliknij aby powiększyć    Monitor systemu informacji pasażerskiej

Kliknij aby powiększyć    Fotele pasażerskie - EN57 (Wielkopolska)

Kliknij aby powiększyć    Stolik i śmietniczka - EN57 (Wielkopolska)

Kliknij aby powiększyć    Podest dla niepełnosprawnych i stojaki na rowery - EN57 (Wielkopolska)

Kliknij aby powiększyć    Siedzenia składane - EN57 (Wielkopolska)Jednostki wyposażone są w system informacji pasażerskiej w postaci 19 ekranów LCD oraz głośników. Pojazdy są monitorowane zarówno we wnętrzu jak i na zewnątrz. Obraz z kamer jest rejestrowany, a podgląd znajduje się na ekranie LCD w kabinie maszynisty.

Kliknij aby powiększyć    Jeden z monitorów LCD we wnętrzu

Kliknij aby powiększyć    Kamera monitoringu

Kliknij aby powiększyć    Obraz z kamer na ekranie w kabinieDuże zmiany wprowadzono również w kabinach maszynistów, gdzie zastosowano nowe, ergonomiczne pulpity sterownicze, nowoczesny fotel maszynisty z amortyzacją drgań oraz dodatkowy fotel dla kierownika pociągu. Stanowiska sterownicze wyposażone zostały w specjalnie zaprojektowane wysuwane blaty.

Kliknij aby powiększyć    Wejście do kabiny

Kliknij aby powiększyć    Ogólny widok stanowiska maszynisty

Kliknij aby powiększyć    Fotel maszynisty i pomocnika

Kliknij aby powiększyć    Kliknij aby powiększyć   
Wysuwane blatyZastosowano pulpit sterowniczy z blatem wiszącym i szerokim podnóżkiem dzięki czemu maszynista zyskał więcej przestrzeni na nogi ułatwioną komunikację przy zajmowaniu i opuszczaniu stanowiska.
Zewnętrzne powierzchnie pulpitu wykonane są z laminatu poliestrowo - szklanego w kolorze matowym eliminującym odblaski. Ciemne panele pulpitowe z odpowiednio dobranym krojem i wielkością czcionki opisu wyposażenia zapewniają prawidłowy odczyt opisów i wskazań urządzeń. Zastosowanie na panelach całopowierchniowych nalepek opisowych z tworzywa sztucznego eliminuje kontakt dłoni z "zimną blachą".

Kliknij aby powiększyć    Pulpit maszynisty

Kliknij aby powiększyć    Podnóżek z przyciskami syren i czuwaka / SHP

Kliknij aby powiększyć    Opisy manipulatorów


W daszku pulpitu zamocowane jest oświetlenie LED z płynną regulacją jasności świecenia.

Kliknij aby powiększyć    Kliknij aby powiększyć    Kliknij aby powiększyć   
Oświetlenie LED pulpitu (pełne / wygaszone)

Kliknij tutaj i zobacz film pokazujący płynną regulację jasności oświetlenia pulpitu.Na panelu czołowym pulpitu zamontowany jest prędkościomierz lampki czuwaka i SHP, terminal diagnostyki pokładowej oraz terminal rozkładu jazdy GPS.

Kliknij aby powiększyć    Terminal diagnostyczny

Kliknij aby powiększyć    Terminal rozkładu jazdyKliknij aby powiększyć    Prędkościomierz

Kliknij aby powiększyć    Panel nastawnika hamulca


Stanowiska maszynisty wyposażone są również w gniazdka elektryczne 230V AC, mikrofon do podawania komunikatów głosowych oraz dodatkową lampkę punktową.

Kliknij aby powiększyć    Gniazdko 230V i przycisk jazdy manewrowej

Kliknij aby powiększyć    Dodatkowa lampka i mikrofon


Ogrzewanie kabiny realizują nagrzewnice elektryczne z nadmuchem strupienia powietrza na nogi oraz na kabinę w rejonie szyby czołowej. Szyba czołowa jest elektrogrzejna.
Wnętrze kabiny jest klimatyzowane dachowym agregatem klimatyzacyjnym. Oświetlenie sufitowe kabiny wykonane zostało w technologii LED z płynna regulacją jasności.
W jednostkach łódzkich na ścianie tylnej kabiny zamontowano jeszcze dodatkowe siedzenie składane, a wielkopolskich zamykana szafkę.Podczas modernizacji pojazdu zastosowano również zmianę w ścianach czołowych pojazdu stosując nowy kształt reflektorów czołowych. Zastosowano reflektory główne halogenowe, a sygnały końca pociągu wykonane w technologii LED. Maszynista ma podgląd załączonych reflektorów na ekranie diagnostycznym. Zabudowano też osłonę klimatyzatora klimatyzatora kabiny nawiązująca kształtem do kształtu czoła pojazdu.

Kliknij aby powiększyć    Czoło jednostki EN57 dla Wielkopolski

Kliknij aby powiększyć    Nowy kształt reflektorówW 2011 roku ZNTK Mińsk Mazowiecki zmodernizowały EN57 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, które oznaczone zostały jako EN57AL i bazowały na wcześniejszych rozwiązaniach tego producenta. Układ napędowy ze zmodernizowanymi silnikami EMIT, jednostopniową przekładnią i układem hamulcowym prod. IPS "TABOR".
Poza dostawą na Lubelszczyznę pojazdy serii AL mazowiecki producent dostarczył również w 2012 roku dla Pomorskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w ramach zamówienia Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. W pojazdach zastosowano klasyczne drzwi przesuwne z napędem pneumatycznym, klimatyzację kabiny i przestrzeni pasażerskiej oraz przedziały służbowe z kabinami.
W członie rb zabudowana została kabina WC z obiegiem hermetycznym, przystosowana do obsługi osób na wózkach inwalidzkich oraz wyposażona w przewijak dla niemowląt.
We wnętrzu zastosowano układ poręczy dla osób stojących, gniazdka elektryczne dla podróżnych oraz elektryczne nagrzewnice nawiewne zamontowane pod fotelami.
Na dachu członu silnikowego pozostawiono odbieraki prądu nożycowe typu AKP.

Kliknij aby powiększyć    EN57AL-1550

Kliknij aby powiększyć    Tabliczka znamionowa

Kliknij aby powiększyć    Skrzynie: wyłącznika szybkiego, aparatury WN i półsprzęgu

Kliknij aby powiększyć    Sprężarka AIRPOL SK11

Kliknij aby powiększyć    Odbierak prądu AKP-4E, rezystory hamowania i klimatyzator

Kliknij aby powiększyć    Reflektory zewnętrzne

Kliknij aby powiększyć     Kliknij aby powiększyć    
Wnętrze pasażerskieKliknij aby powiększyć    Platforma dla wózków i monitor LCD

Kliknij aby powiększyć    Wiatrochron

Kliknij aby powiększyć    Ławy na przeciwko toalety i miejsc dla wózków

Kliknij aby powiększyć    Stanowisko dla wózka

Kliknij aby powiększyć    Toaleta wg wymagań TSI PRM

Kliknij aby powiększyć    Jedno ze stanowisk do przewozu rowerów

Kliknij aby powiększyć    Drzwi automatyczne międzyczłonowe

Kliknij aby powiększyć    Monitor LCD i kamera monitoringu wnętrza

Kliknij aby powiększyć    Stolik podokienny i gniazdo 230V

Kliknij aby powiększyć    Ławy na przeciwko toalety i miejsc dla wózków

Kliknij aby powiększyć    Nagrzewnica pod siedzeniami

Kliknij aby powiększyć    Szafa elektryczna w członie S

Kliknij aby powiększyć    Drzwi do przedziału służbowego

Kliknij aby powiększyć    Drzwi zewnętrzne przedziału służbowego

Kliknij aby powiększyć    Pulpit maszynisty

Kliknij aby powiększyć    Składany stolik w kabinie

Kliknij aby powiększyć    Panal klimatyzacji w kabinie

Kliknij aby powiększyć    Tablica pneumatyczna w szafie kabinowej

Kliknij aby powiększyć    Ławy na przeciwko toalety i miejsc dla wózków


Kolejne dostawy EN57-AL w wyniku wygranych przetargów ogłaszanych przez urzędy marszałkowskie miały miejsce dla Kolei Dolnośląskich oraz zakładów spółki Przewozy Regionalne: podlaskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego, zachodniopomorskiego czy też wielkopolskiego oraz dla Kolei Mazowieckich.
Modernizowane od 2013 roku przez ZNTK Mińsk Mazowiecki maja nowy design ściany czołowej oraz nowocześniejsza kabinę maszynisty wzorowaną na rozwiązaniach z pojazdów Newagu (AKM 2013).

Kliknij aby powiększyć    EN57AL-203 z nową ścianą czołową - Koleje Mazowieckie

Kliknij aby powiększyć    EN57AL-1251 z nową ścianą czołową - Łódzki ZPRW 2011 roku NEWAG S.A. realizował również zamówienie na kompleksową modernizację jednostek EN57 dla Kolei Śląskich Sp. z o.o.
W pojazdach tych podobnie jak w jednostkach dla wielkopolski zastosowano nowoczesne zespoły napędowe z silnikami TSA i przekładniami Gmeinder oraz układ hamulcowy KNORR-BREMSE.
Wnętrze jednostek natomiast zbliżone jest wyglądem do tego ze znanych już pojazdów AKM dla Kolei Mazowieckich - bez klimatyzacji i z drzwiami przesuwnymi. Pojazdy dla Śląska produkowane były w konsorcjum NEWAG S.A. i ZNLE S.A. Gliwice wg dokumentacji konstrukcyjnej NEWAG S.A.. Pierwsza z 5 zamówionych jednostek opuściła Nowy Sącz w połowie grudnia 2011 r.

Kliknij aby powiększyć    Zmodernizowany EN57 dla Kolei Śląskich

Kliknij aby powiększyć    Kliknij aby powiększyć    Ogólny widok wnętrza

Kliknij aby powiększyć    Fotele składane i miejsca dla osób na wózkach inwalidzkich

Kliknij aby powiększyć    Ramy wjazdowe i drzwi do przedziału służbowego

Kliknij aby powiększyć    Wiatrochron drzwiowy

Kliknij aby powiększyć    Awar. otw. drzwi, panel interkom i przycisk otw. drzwi

Kliknij aby powiększyć    Drzwi zewnętrzne

Kliknij aby powiększyć    Klamka automatycznego otwierania drzwi międzyczłonowych

Kliknij aby powiększyć    Kabina WC

Kliknij aby powiększyć    Kabina WC - umywalka

Kliknij aby powiększyć    Toaleta

Kliknij aby powiększyć    Kabina WC - przewijak

Kliknij aby powiększyć    Kabina WC - oświetlenie


W omawianych pojazdach na życzenie Kolei Śląskich zostały zamontowane automaty do sprzedaży napojów i ciastek, które obsługuje firma WARS S.A. Automaty te mieszczą się w członie silnikowym.

Kliknij aby powiększyć    Automaty wendingowe

Kliknij aby powiększyć    Oznaczenie na pudle


Za kabinami maszynisty znajduje się przedział słuzbowy dla pracowników obsługi pociągu.

Kliknij aby powiększyć    Przedział służbowy i drzwi zewnętrzne

Kliknij aby powiększyć    Drzwi wewnętrzne do przedziału i kabiny


W kabinie zastosowano analogicznie jak na jednostkach łódzkich i wielkopolskich ergonomiczne pulpity sterownicze. W związku z zastosowaniem przedziału służbowego zlikwidowane zostały dzwi zewnętrzne w kabinie. Na pulpicie dodano elementy do obsługi systemu interkom.

Kliknij aby powiększyć    Stanowisko maszynisty

Kliknij aby powiększyć    Panel z przyciakmi i głośnikiem INERKOM w pulpicie

Kliknij aby powiększyć    Oświetlenie i klimatyzacja kabinyPojazdy dla Kolei Śląskich wyposażone zostały w system monitoringu i informacji pasażerskiej wizualnej (monitory LCD i wyświetlacze LED) i głosowej.

Kliknij aby powiększyć    Wyświetlacz LED zewnętrzny i kamery monitoringu zew.

Kliknij aby powiększyć    Wyświetlacz LED wewnętrznyPojazdy przystosowane są do jazdy wielokrotnej.

Kliknij aby powiększyć    Sprzęg samoczynny D-CKliknij aby powiększyć    Odbierak prądu 120EC

Kliknij aby powiększyć    Ściana czołowa jednostkiW listopadzie 2011 roku firma NEWAG S.A. przekazała Kolejom Śląskim kolejne 2 zmodernizowane EZT tym razem serii EN71 w których poza rozwiązaniami z EN57 zastosowano drzwi odskokowo - przesuwne i kompletną kliamtyzację wnętrza.
Pojazdy mają oznaczenie EN71AKS - 100 i 101.
Poniżej klika zdjęć z tych pojazdów:

Kliknij aby powiększyć    EN71AKS-101

Kliknij aby powiększyć    Wnętrze pasażerskie

Kliknij aby powiększyć    Drzwi odskokowo - przesuwne

Kliknij aby powiększyć    Pulpit maszynisty
W październiku 2012 roku firma NEWAG S.A. w konsorcjum z ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A. wyglała przetarg na modernizację 34 EZT serii EN57 dla Kolei Mazowieckich. Do końca 2013 roku NEWAG zmodernizuje w 27 pojazdów natomiast ZNTK Mińsk Mazowiecki 7 pozostałych.
Modernizacja pojazdów zbliżona jest do rozwiązań zastosowanych w EN71 Kolei Śląskich.

W ramach przebudowy pojazdów zastosowana jest całościowa klimatyzacja wnętrza pasażerskiego i kabin, drzwi odskokowo przesuwne, napęd falownikowy z silnikami asynchronicznymi TSA o mocy 250kW i dwustopniowej przekładni firmy GMEINDER.
We przestrzeni pasażerskiej zastosowane zostały podświetlane wiatrochrony przy drzwiach oraz nowoczesna toaleta spełniajaca wymagania TSI (analogiczna do pojazdów serii 31WE) ze zbiornikami wody i fekaliów zabudowanymi we wnętrzu pojazdu.
W kabinie zastosowano nowoczesny, ergonomiczny pulpit maszynisty z takimi udogodnieniami jak np. elektrycznie regulowany podnóżek. Pomiedzy kabinami, a przedziałami pasażerskimi zabudowane zostały przedziały służbowe przez co zlikwidowano drzwi zewnętrze w kabinach.


Poniżej klika zdjęć z tych pojazdów:

Kliknij aby powiększyć    EN57-AKM 1627 - prototyp

Kliknij aby powiększyć    Kliknij aby powiększyć    Kliknij aby powiększyć   
Ogólny widok wnętrzaKliknij aby powiększyć    Fotele pasażerskie i stoliko-śmietniczka


Kliknij aby powiększyć    Blaty na oparciach foteli

Kliknij aby powiększyć    Podświetlone wiatrochrony

Kliknij aby powiększyć    Rozkładane pochylnie

Kliknij aby powiększyć    Miejsce dla wózków, na rowery i monitor reklamowy

Kliknij aby powiększyć    Kliknij aby powiększyć 
Toaleta wg TSI PRMKliknij aby powiększyć    Drzwi do przedziału służbowego i kabiny

Kliknij aby powiększyć    Dotykowy załącznik oświetlenia w przedziale


Kliknij aby powiększyć    Drzwi zewn. przedziału służbowego

Kliknij aby powiększyć    Ogólny widok kabiny

Kliknij aby powiększyć    Szafa aparatowa

Kliknij aby powiększyć    Szafa adaptera sprzęgu i gaśnice

Kliknij aby powiększyć    Ogólny widok pulpitu

Kliknij aby powiększyć    Stanowisko maszynisty i oświetlenie nocne LED

Kliknij aby powiększyć    Kliknij aby powiększyć 
Środkowa część pulpituKliknij aby powiększyć    Terminal diagnostyczny (ekran podczas trakcji ukrotnionej)

Kliknij aby powiększyć    Kliknij aby powiększyć   
Automatycznie regulowany podnóżekKliknij aby powiększyć    Kliknij aby powiększyć   
Wysuwany blat formatu A3
W listopadzie 2013 firma NEWAG S.A. przekazała do eksploatacji kolejny EN57 zmodernziowany dla Kolei Śląskich. Układ wnętrza pasażerskiego jest zbliżony do pojazdów produkowanych dla Kolei Mazowieckich. W pełni klimatyzowanym wnętrzu zabudowano nowoczesne fotele firmy KIEL, dużą toaletę spełniajacą wymagania TSI, miejsca dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, nowoczesny system informacji pasażerskiej, interkom oraz monitoring.

Kliknij aby powiększyć    EN57-892

Kliknij aby powiększyć    Fragment wnętrza

Kliknij aby powiększyć    Podświetlenie wiatrochronów

Kliknij aby powiększyć    Kliknij aby powiększyć   
ToaletaW pojeździe tym po raz pierwszy w ramach modernizacji pojazdów tej serii zabudowane zostały piasecznice specjalnie zaprojektowane dla EN57 wg wymagań klienta.

Kliknij aby powiększyć    Piasecznica

Kliknij aby powiększyć    Piasecznice na wózku


Duże zmiany zaszły w kabinie maszynisty, gdzie zabudowano trzeciej generacji pulpit z wydowanym 15" ekranem monitoringu, szafkę ubraniową, fotel z pneumatyczną amortyzacją drgań, automatycznie regulowany podnóżek, lodówkę, czajnik oraz całkowicie nowe wyłożenia ścian i sufitu. Kabinę wyposażono w elektrycznie regulowane i składane lusterka zewnętrzne oraz dwuramienne wycieraczki (pantografowe).
W pojeżdzie zabudowany został po raz pierwszy w ramach modernziacji EN57 rejestrator jazdy firmy ATM.

Kliknij aby powiększyć    Ogólny widok kabiny

Kliknij aby powiększyć    Pulpit maszynisty

Kliknij aby powiększyć    Obraz z kamer na ekranie monitoringu

Kliknij aby powiększyć    Szafka ubraniowa i dodatkowy fotel

Kliknij aby powiększyć    Lodówka, czajnik i gaśnice

Kliknij aby powiększyć    Zabudowa półsprzęgu w kabinie ra

Kliknij aby powiększyć    Panel z terminalem SIP na kabinowej szafie aparatowej
Podobną kabinę NEWAG zastosował w dwóch zmodernizowanych pojazdach EN57 dla Urzędu Marszałkowskego Województwa Wielkopolskiego, które zostały przekazane do eksploatacji również w listopadzie 2013 roku.

Kliknij aby powiększyć   
EN57 1062 dla WielkopolskiW kabinach zabudowane zostały jak w poprzednich pojazdach modernziowanych dla tego klienta dodatkowe obrotowe fotele dla kierownika pociagu. Pod pulpitem zabudowano stały podnóżek maszynisty analogiczny jak na pojazdach z poprzedniej dostawy. W kabinie zabudowana została rónież szafka na rzeczy podręczne oraz blat z czajnikiem.

Kliknij aby powiększyć    Kliknij aby powiększyć 
Pulpit maszynisty


Kliknij aby powiększyć    Fotele w kabinie

Kliknij aby powiększyć    Szafka kabinowa z blatem na czajnik


W przestrzeni pasażerskiej zabudowane zostały drugiej generacji przedsionki z dwupłatowymi drzwiami przesuwnymi do przedziałów. We wnętrzu zabudowane zostały również automaty do sprzedaży biletów oraz dwie toalety w tym jedna duża spełniająca wymaganai TSI. Wnętrze jest całkowicie klimatyzowane.
W porównaniu do poprzedniej dostawy EN57 dla Wielkopolski zastosowane zostały drzwi zewnętrzne odskokowo-przesuwne oraz zamawiajacy zrezygnował z zabudowy przedziału służbowego.

Kliknij aby powiększyć    Drzwi odskokowo-przesuwne

Kliknij aby powiększyć    Przedsionki z drzwiami przesuwnymi

Kliknij aby powiększyć    Śmietniczka w przedsionku

Kliknij aby powiększyć    Kolumna drzwiowa i nagrzewica w przedsionku

Kliknij aby powiększyć    Kliknij aby powiększyć   
Fragment wnętrza


Kliknij aby powiększyć    Fotele z uchylnymi blatami

Kliknij aby powiększyć    Kliknij aby powiększyć 
Duża toaletaKliknij aby powiększyć    Mała toaleta

Kliknij aby powiększyć    Automat biletowyFirma ZNTK "Mińsk Mazowiecki" S.A. modernizowała również EZT serii EN57 i EN71 dla PKP SKM Trójmiasto. Poniżej kilka zdjęć z ze zmodernizowanej w 2014 roku jednostki:

Kliknij aby powiększyć    EN57AKM 1138

Kliknij aby powiększyć    Ogólny widok wnętrza

Kliknij aby powiększyć    Drzwi i platformy wjazdowe dla wózków

Kliknij aby powiększyć    Duża toaleta TSI PRM i stanowisko dla wózka

Kliknij aby powiększyć    Wyświetlacz trasowyW 2014 roku firma NEWAG S.A. wygrała przetarg na modernziację EN57 dla Urzędu Marszałkowskeigo Województwa Pomorskiego.
Dostawa obejmuje przebudowę czterech pojazdów. Pierwszy z nich o numerze EN57-1435 został dostarczony Pomorskiemu Zakładowi Przewozów Regionalnych w Gdyni w dniu 22 listopada 2014.
Pojazdy charakteryzuje odmienne malowanie od dotychczas eksploatowanych pomorskich jednostek. Barwy te mają być zastosowane na wszystkich kolejnych pojazdach nowych i modernizowanych dla tego woejwództwa.
W omawianych jednostkach NEWAG poza znanymi już całkowicie nowymi zespołami napędowymi, układem hamulcowym KNORR-BRESME i klimatyzacją wnętrza oraz drzwiami odskokowo - przwsuwnymi zastosował inny typ przetwornic i faloników, które zabudowane sostały pod ostoją członu S. Dotychczas przetwornice statyczne znajdowały sie pod członami rozrządczymi. Wyświetlacze LCD boczne zostały zabudowane pod linią okien w każdym członie. Wewnątrz zabudowane zostały monitory LCD informacji pasażerskiej o przekątnej 38" cali. Wnętrze pojazdów jest w pełni monitorowane przez cyfrowe kamery. Obraz z nich jest rejestrowany na nowoczesnym rejestratorze cyfrowym oraz wyśletlany na ekranach dotykowych zabudowanych na pulpitach maszynisty.
Za kabinami maszynisty znajdują się przedziały służbowe wyposażone w składane siedzenia, stoliki oraz drzwi zewnętrzne z opuszczanym oknem.
Poniżej kilka zdjęć z omówionych pojazdów:

Kliknij aby powiększyć    EN57-1435

Kliknij aby powiększyć    Falownik z przetwornicą statyczna na członie S

Kliknij aby powiększyć    Drzwi zewnętrzne i tablice LED

Kliknij aby powiększyć    Wiatrochrony

Kliknij aby powiększyć    Ogólny widok wnętrza

Kliknij aby powiększyć    Fotele pasażerskie

Kliknij aby powiększyć    Toaleta

Kliknij aby powiększyć    Pulpit maszynisty

Kliknij aby powiększyć    Czajnik

Kliknij aby powiększyć    Szafka i chłodziarko-podgrzewacz do posiłków
Do początku stronyPowrót

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Linki     |     Książka Gości    

©2004-2018 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl