Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Kolej

Powrót
do menu

Elektryczne zespoły trakcyjne produkcji PAFAWAG:

Wyłącznik szybki i przekaźniki:

Wyłącznik szybki zbudowany jest z czterech elektropneumatycznych styczników (WS1-WS2-WS3-WS4), których styki połączone są szeregowo. Zadaniem wyłącznika szybkiego jest odłączenie obwodów WN od zasilania sieci trakcyjnej w przypadku pojawienia się w tych obwodach przeciążeń lub doziemnień oraz przy zaniku napięcia w sieci trakcyjnej.

Kliknij aby powiększyć    Szafa wyłącznika szybkiego


Styczniki WS3 i WS-4 wyposażone są bocznik omowy, ponieważ otwierają się jako pierwsze . Dzięki temu, prąd zwarcia zostanie ograniczony przez bocznik, a następnie całkowicie rozłączony poprzez otwarcie styczników WS1 i WS2.
Za sterowanie wyłącznikiem szybkim odpowiadaja przekaźniki nadmiarowe, różnicowe i zanikowo-napięciowe. Zadziałanie jednego z przekaźników spowoduje otwarcie wyłącznika szybkiego.


Przekaźniki nadmiarowe to urządzenia zabezpieczające poszczególne obwody elektryczne przed wzrostem natężenia prądu elektrycznego ponad ustaloną, bezpieczną wartość. Po ewentualnym zadziałaniu przekaźników nadmiarowych odblokowuje się je przełącznikiem dźwigienkowym z pulpitu sterowniczego maszynisty (zobacz opis pulpitu).
W elektrycznych zespołach trakcyjnych występują przekaźniki nadmiarowe: silników trakcyjnych (PNST1-2), przetwornicy głównej (PNPG), ogrzewania jednostki i kabin (PNG, PNGK) oraz sprężarki (PNS).

Przekaźniki różnicowe zabezpieczają obwód główny pojazdu trakcyjnego przed upływem prądu lub doziemieniem. W przypadku wystąpienia różnicy prądów, co ma miejsce w przypadku upływności lub doziemienia, przekaźnik różnicowy automatycznie wyłączy wyłącznik szybki. Po ich ewentualnym zadziałaniu konieczne jest udanie się do kabiny z urządzeniami niskiego napięcia w członie silnikowym i odblokowanie przekaźnika odpowiednim przełącznikiem.

Przekaźniki zanikowo-napięciowe zabezpieczają przed skutkami zaniku napięcia sieciowego i ponownego jego powrotu.

Do początku stronyPowrót do menu tematu

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Linki     |     Książka Gości    

©2004-2019 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl