Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Kolej

Powrót

Prowadzenie ruchu pociągów na szlakach

Podstawowe informacje o prowadzeniu ruchu pociągów:

Przy prowadzeniu ruchu pociągów przyjęta jest zasada, że pociągi jadące w tym samym kierunku powinny kursować na szlaku w odstępach posterunków następczych. W związku z czym na każdym torze danego szlaku może może równocześnie przebywać tylko jeden pociąg.
Gdy szlak podzielony jest na odstępy powyższa zasada dotyczy odstępów. W takiej sytuacji na każdym odstępie może znajdować się jeden pociąg, z wyjątkiem szlaków podzielonych na odstępy poprzez odstępowe semafory samoczynne (Samoczynna Blokada Liniowa - SBL). Gdy taki semafor wskazuje sygnał S1 "Stój", maszynista po zatrzymaniu pociągu może kontynuować jazdę z prędkością nie przekraczającą 20 km/h, tak by w chwili zauważenia końca poprzedniego pociągu bezpiecznie wyhamować skład.

Kliknij aby powiększyć    Semafor odstępowy SBL

Jeżeli na semaforze odstępowym samoczynnym znajduje się wskaźnik W22 to oznacza, że pociąg towarowy może przejechać obok semafora wskazującego sygnał zabraniający jazdy bez zatrzymania, ze zmniejszoną prędkością - 15km/h. Wskaźnik ten odnosi się wyłącznie do ciężkich pociągów towarowych

Kliknij aby powiększyć    Wskaźnik W22


Tak zwana jazda jazda na widoczność jest omówiona w dalszej części.


Kursowanie pociągów w odstępstwie drogi


Za prowadzenie ruchu na stacjach i szlakach odpowiadają dyżurni ruchu.

Dyżurny ruchu posterunku zapowiadawczego może wyprawić lub przepuścić pociąg na tor szlakowy, gdy ustali, że ten tor względnie najbliższy odstęp na nim jest wolny i nie ma przeszkód do jazdy. W przypadku toru szlakowego z ruchem dwukierunkowym oprócz powyższych, wymagane jest porozumienie, wykluczające jazdę po tym torze pociągu przeciwnego kierunku.
Tor szlakowy względnie odstęp jest wolny wtedy, gdy wyprawiony uprzednio pociąg przejechał przyległy szlak lub odstęp w całości z końcowym sygnałem (np. skład nie został rozerwany) i został osłonięty semaforem.

Kliknij aby powiększyć    Sygnał świetlny końca pociągu na wagonie


W zależności od rodzaju urządzeń sterowania ruchem kolejowym, ustalenie, że tor szlakowy lub odstęp dla jazdy pociągu jest wolny następuje w wyniku:
1. wskazań prawidłowo działającej blokady liniowej,
2. porozumienia zwanego zapowiadaniem pociągów między dyżurnymi ruchu sąsiednich posterunków następczych za pomocą urządzeń łączności,
3. radiotelefonicznego porozumienia się dyżurnego ruchu odcinkowego z maszynistami pociągów na szlakach wyznaczonego odcinka linii kolejowej.


Do początku stronyPowrót

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Linki     |     Książka Gości    

©2004-2019 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl