Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Kolej

Powrót

Punkty eksploatacyjne:

Posterunki ruchu:

Zadaniem posterunków ruchu jest sprawne prowadzenie pociągów zgodnie z ustalonym rozkładem jazdy oraz zapewnienie bezpieczeństwa ich przejazdu.
Posterunki te dzielą się na trzy podstawowe grupy: następcze, osłonne i pomocnicze.


Schemat posterunków ruchu


1) Posterunki następcze pełnią główną rolę w prowadzeniu ruchu pociągów. Ich zadaniem jest regulowanie następstwa pociągów, czyli ich wypuszczania w trasę przy spełnieniu warunku, że przylegający do posterunku następczego szlak / odstęp jest wolny. Wszystkie posterunki następcze (wraz z poniższymi odmianami) wyposażone są w semafory.
Posterunki następcze dzielą się na posterunki zapowiadawcze, odstępowe i bocznicowe:

Posterunki zapowiadawcze (stacje i posterunki odgałęźne)
Posterunki odstępowe
Posterunki bocznicowe2) Posterunki osłonne znajdują się na szlaku w celu osłony (zabezpieczenia przed wypadkami) miejsca, w którym następuje skrzyżowanie w jednym poziomie dwóch linii kolejowych, linii kolejowej z linią tramwajową lub gdzie występuje splot torów most zwodzony / obrotowy oraz w miejscu gdzie szlak jednotorowy przechodzi w szlak dwutorowy i na odwrót (jeżeli nie musi w takim miejscu być zastosowany posterunek następczy).
Omawiany typ posterunku wyposażony jest w semafory lecz nie bierze udziału w zapowiadaniu pociągów.
3) Posterunki pomocnicze sytuowane są w miejscach szlaku gdy bocznica kolejowa jest od szlaku odgałęziona. Posterunek pomocniczy daje możliwość wjazdu pociągu na bocznicę i zgłoszenie, że szlak jest wolny oraz umożliwia wyjazd pociągu z bocznicy. Omawiany posterunek nie jest wyposażony w semafory, a uczestniczy w zapowiadaniu tylko tych pociągów które obsługują bocznicę, przy której odgałęzieniu jest zlokalizowany.
Przykładowe sytuacje lokalizacji posterunków ruchuDo początku stronyPowrót

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Linki     |     Książka Gości    

©2004-2019 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl