Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Kolej

Powrót

Prowadzenie ruchu pociągów na szlakach

Rodzaje i opis linii kolejowych:
- Linie jednotorowe
- Linie dwutorowe
- Linie wielotorowe1) Linie jednotorowe, to takie na których występuje jeden tor szlakowy, po którym odbywa się jazda pociągów w obu kierunkach. Mijanie pociągów odbywa się na stacjach lub mijankach.


Przykładowy schemat linii jednotorowej (ruch dwukierunkowy)
Do początku strony

2) linie dwutorowe, to takie na których występują dwa tory szlakowe równoległe do siebie, a ruch pociągów zasadniczo powinien być prowadzony torem prawym dla danego kierunku (każdy kierunek ma swój tor).
Odstępstwo od powyższej zasady może wystąpić gdy:
- zamknięty zostanie jeden z torów szlaku i wprowadzony będzie ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze nie wyłączonym ze eksploatacji,
- gdy jazda odbywa się po torze zamkniętym,
- wprowadzony zostanie ruchu dwukierunkowy po jednym torze przy obu torach czynnych,
- urządzenia SRK przystosowane są do ruchu zmiennokierunkowego,
- zaistnieje konieczność cofnięcia pociągu lub powrócenia pociągu / pojazdu pomocniczego, który został wyprawiony do określonego miejsca na szlaku i z powrotem oraz w przypadku powrotu lokomotywy popychającej pociąg na części szlaku (do ustalonego kilometra),


Przykładowe schematy linii dwutorowych


Na linii dwutorowej jazda pociągu po torze przeciwnym od zasadniczego kierunku ruchu nazywana jest wg najnowszych przepisów jazdą po torze lewym, przeciwnym do zasadniczego, a dawniej jazdą po torze niewłaściwym.
Przy wyprawianiu pociągu na tor niewłaściwy, gdy umożliwiają to urządzenia SRK, sygnał zezwalający na jazdę semafora wyjazdowego uzupełniany jest podświetleniem wskaźnika W24.

W przypadku, gdy urządzenia SRK nie są przystosowane do prowadzenia ruchu po torze niewłaściwym szlaku dwutorowego, wyprawienie pociągu odbywa się przez doręczenie drużynie pociągowej rozkazu pisemnego "N".

Więcej informacji na ten temat w rozdziale blokady liniowej i zapowiadania pociągów.
Do początku strony

3) linie wielotorowe to takie na których występuje więcej niż dwa tory szlakowe. Zasady prowadzenia pociągów na takich liniach są takie same jak dla linii jednotorowych i dwutorowych.


Do początku stronyPowrót

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Linki     |     Książka Gości    

©2004-2019 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl