Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Kolej

Powrót

Elektryczne napędy i silniki trakcyjne:

Rozpatrując temat napędów trakcyjnych na początku chciałbym wspomnieć o systemach trakcji elektrycznej, wykorzystywanych do zasilania elektrycznych pojazdów trakcyjnych.
W różnych państwach występują różne systemy trakcji elektrycznych z wykorzystaniem prądu stałego lub zmiennego. W Polsce przyjęty został system trakcji elektrycznej prądu stałego o napięciu 3kV.
Różnorodność systemów trakcyjnych stosowanych na Świecie wymusiła opracowanie odpowiednio przystosowanych do nich napędów trakcyjnych.
W przypadku trakcji prądu przemiennego, ogólnie ujmując, przy stosowaniu silników prądu stałego w obwodzie głównym stosuje się prostowniki, czyli urządzenia przetwarzające prąd zmienny na prąd stały, a przy silnikach na prąd zmienny - transformatory.
W trakcji prądu stałego przy zastosowaniu silników prądu stałego stosuje się układy odpowiednio regulujące wartości napięcia podawanego na silniki trakcyjne (rozruch oporowy lub nowoczesny chopperowy), natomiast przy stosowaniu w pojeździe silników prądu przemiennego w układzie napędowym stosuje się falowniki, czyli urządzenia przetwarzające prąd stały z sieci trakcyjnej na prąd zmienny wykorzystywany do zasilania silników trakcyjnych.
Wymogi rynkowe wymusiły opracowanie elektrycznych pojazdów trakcyjnych wielosystemowych, czyli przystosowanych do kursowania pod różnymi napięciami w sieci trakcyjnej. Zastosowanie takich pojazdów ma duży wpływ na przyspieszenie przewozów oraz obniżenie kosztów w transporcie transgranicznym.


 
Dwusystemowy elektrowóz SIEMENS 1047 kolei MÁV
(15 kV AC - 16,7 Hz i 25 kV AC - 50 Hz)Obwody WN to wszystkie obwody wysokiego napięcia w pojeździe. Dzielą się na obwód główny i obwody pomocnicze.

- Obwód główny to obwód trakcyjny, w którego skład wchodzą wszystkie urządzenia wysokiego napięcia związane z napędem pojazdu.

- Obwody pomocnicze WN to obwody wysokiego napięcia zasilające urządzenia wysokiego napięcia spoza obwodu głównego - np. ogrzewanie, przetwornice pokładowe itp.

Obwody pomocnicze NN to obwody sieci pokładowej (niskiego napięcia) służące do zasilania urządzeń pomocniczych takich jak np. aparatura sterownicza, urządzenia wewnętrzne itp

Elektryczne silniki trakcyjne to maszyny elektryczne przetwarzające energię elektryczną na mechaniczną w postaci momentu obrotowego. W pojazdach trakcyjnych stosuje się silniki trakcyjne zależne od typu zastosowanego napędu.
W związku z możliwością przegrzania uzwojeń silników w pojazdach trakcyjnych rozróżnia się:
- moc ciągłą - to moc silników trakcyjnych pojazdu trakcyjnego z jaką mogą one pracować nieprzerwanie bez zagrożenia uszkodzenia silników z powodu przegrzania uzwojeń.
- moc godzinną - to moc silników trakcyjnych pojazdu trakcyjnego z jaką mogą one w czasie niedłuższym niż jedna godzina.
- moc chwilową - to moc silników trakcyjnych pojazdu trakcyjnego z jaką mogą one pracować wyłącznie przez krótką chwilę bez zagrożenia uszkodzenia silników z powodu przegrzania uzwojeń.
Poniższe opisy dotyczą napędów trakcyjnych w systemie trakcji prądu stałego.


  
Napęd stycznikowo-oporowy z silnikami szeregowymi
  
Napęd impulsowy z silnikami szeregowymi
  
Napęd impulsowy z silnikami indukcyjnymi

Do początku stronyPowrót

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Linki     |     Książka Gości    

©2004-2019 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl