Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Tramwaje

Powrót

Wagon typu NGd99 (Citadis 100):

Budowa:

Wagon NGd99 (Citadis 100) to trójczłonowy wagon z 70% udziałem niskiej podłogi przystosowany do jazdy jednokierunkowej po torze szerokości 1435mm. Zasilany jest napięciem 600V prądu stałego, natomiast rozruch odbywa się prądem przemiennym (rozruch impulsowy) w technologii półprzewodnikowej IGBT (Insulate Gate Bipolar Transistors).
Szkielet wagonu wykonany jest z elementów stalowych, spawanych. Ściany przednia i tylna wykonane są z tworzywa sztucznego (żywice poliestrowo - szklane), przez co są mniej kłopotliwe przy wymianie w przypadku uszkodzenia.
Budowa i wygląd ścian przednich jest bardzo zbliżona do wagonu typu 116Na/1 wyprodukowanego w podobnych latach dla Warszawy.
Element pomiędzy atrapami reflektorów, na którym znajdują się herb Gdańska i numer wagonu, wykonany jest z miękkiego materiału, który służy amortyzowaniu uderzeń podczas kolizji.


Kliknij aby powiększyć   Ściana przednia z tworzywa i miękki odbojnik (NGd99)Kliknij aby powiększyć   Ściana przednia z tworzywa (116Na/1)Szyby przednie i tylne są to szyby warstwowe, klejone do konstrukcji laminatowej ścian czołowych wagonów.
Za przednią szybą, pod jej górną krawędzią zainstalowany jest pikselowy szeroki wyświetlacz informacji trasowej. Za tylną szybą zamontowany jest natomiast wyświetlacz umożliwiający wyświetlenie tylko numeru linii.


Kliknij aby powiększyć   Tylne szyby klejone do ściany z tworzywa


Kliknij aby powiększyć   Elektroniczny wyświetlacz trasowy przedniWagony NGd99 wyposażone są w dwa typowe sprzęgi łamane z głowicą Alberta schowane w podwoziu za zderzakową atrapą przednią i tylną.


Kliknij aby powiększyć   Sprzęg łamany (opis na powiększeniu)

Większość urządzeń elektrycznych i wentylacyjno-grzewczych została zainstalowana na dachu tramwaju, co pozwoliło na obniżenie poziomu podłogi wagonu oraz umożliwiło łatwiejszy dostęp do tych urządzeń.


Rozmieszczenie urządzeń na dachu wagonuKliknij aby powiększyć   Ogólny widok aparatury dachowej


Kliknij aby powiększyć  
Agregat wentylacyjno-grzewczy kabiny
motorniczego i wyłącznik szybkiWyłącznik szybki jest urządzeniem zabezpieczającym układ elektryczny WN wagonu. Działa na zasadzie bezpiecznika. Na przykład w przypadku zwarcia natychmiast rozłącza zasilanie chroniąc tym samym aparaturę elektryczną przed uszkodzeniem.
Identyczny podzespół zamontowany jest w Citadisie katowickim:

Kliknij aby powiększyć  
Wyłącznik szybki w 116Nd

Wagon wyposażony jest w pantograf połówkowy typu Fb 700 firmy Stemmann Technik zainstalowanym nad pierwszym wózkiem.

Kliknij aby powiększyć  
Odbierak prądu marki STEMMAN FB 700
(opis na powiększeniu)Kliknij
tutaj i zobacz opis odbieraków prądu STEMMANN serii Fb700.
Głównym elementem sterowania napędem tramwaju NGd99 są falowniki typu ONIX 800 produkcji koncernu ALSTOM. Służą one do zamiany prądu stałego 600V (z sieci trakcyjnej) na prąd zmienny 380V wykorzystywany do zasilania silników trakcyjnych.
Falownik chłodzony jest powietrzem za pośrednictwem wentylatora.

Kliknij aby powiększyć  
Agregat wentylacyjno-grzewczy członu pierwszego,
falownik ONIX 800 (zasilanie silników I-ego wózka),
skrzynia z opornikami hamowania silników I-ego wózka
i skrzynia zespołu złącz międzyczłonowych
(opis na powiększeniu)Kliknij aby powiększyć  
Agregaty wentylacyjno-grzewcze członu środkowego
niemieckiej firmy Hagenuk,
dachowa klapa wywietrznikowa
i zespół przewodów międzyczłonowychKliknij aby powiększyć  
Dachowa klapa wywietrznikowa -
widok z wnętrza pojazdu
Przestrzenie na łączeniu członów osłonięte są przegubami harmonijkowymi.
Odległość między członami wynosi 800mm.

Kliknij aby powiększyć  
Przegub harmonijkowy, tłumiki międzyczłonowe
i skrzynia zespołu złącz międzyczłonowych

Kliknij aby powiększyć  
Przegub harmonijkowy
w widoku bocznym


Kliknij aby powiększyć  
Falownik ONIX 800 (zasilanie silników II-ego wózka),
skrzynia z opornikami hamowania silników II-ego wózka
agregat wentylacyjno - grzewczy III członu
i przetwornica pokładowa PSM-17 firmy MEDCOM
(opis na powiększeniu)Gdański Citadis 100 wyposażony jest w przetwornicę pokładową statyczną firmy MEDCOM typu PSM 17. Służy ona do przetwarzania napięcia sieciowego (600V DC) na napięcia: 26V DC, 3x400V AC i 220V AC.
Napięcie 26V prądu stałego służy do ładowania baterii akumulatorów, z których zasilane są napięciem 24V DC urządzenia pokładowe i sterownicze.
Napięcia 400V AC wykorzystuje się między innymi do zasilania elementów grzewczych agregatów wentylacyjno-grzewczych wagonu. Napięcie 220V AC zasila wentylatory nawiewowe tych agregatów.
Wózki jezdne:
Człony wagonu oparte są na trzech wózkach jezdnych. Pierwszy i ostatni wózek są wózkami napędowymi natomiast wózek środkowy jest wózkiem tocznym. Średnica kół jezdnych wynosi 590mm.

Wszystkie wózki posiadają podwójny stopień usprężynowania. Pierwszy stopień (zestaw kołowy - rama wózka) realizują sprężyny metalowo-gumowe klinowe natomiast drugi (wózek - pudło) stanowią sprężyny stalowe wspomagane tłumikami hydraulicznymi.
W wagonach tych zastosowano elastyczne koła jezdne tzn. wyposażone w elementy gumowe pomiędzy kołami bosymi, a obręczami. Elementy te dodatkowo tłumią hałas.

Rozstaw osi w wózkach napędowych wynosi 1800mm.
Rozstaw osi w wózku tocznym wynosi 1900mm.

 
Schemat rozmieszczenia wózków


a) Wózek toczny połączony jest nieobrotowo z pudłem wagonu poprzez czop i belkę pośrednią (lemniskatową), która połączona jest cięgłami trakcyjnymi z poprzecznicami ramy wózka.
Dzięki zastosowaniu w wózku tocznym wykorbionych osi możliwe było utrzymanie niskiej podłogi w członie środkowym.Kliknij aby powiększyć   Boczna klapa inspekcyjna wózka tocznegoKliknij aby powiększyć   Klapa inspekcyjna wózka tocznego w podłodze


Kliknij aby powiększyć   Hamulec tarczowy w wózku tocznym po zewnętrznej stronie koła


Sprężyny metalowo-gumowe klinowe to elementy realizujące jednocześnie prowadzenie zestawów kołowych oraz usprężynowanie 1-ego stopnia - amortyzację drgań pomiędzy zestawem kołowym, a ramą wózka.

Kliknij aby powiększyć   I stopień usprężynowania (opis na powiększeniu)
b) Wózki napędowe połączone są z pudłem tramwaju za pośrednictwem czopa skrętu osadzonego w belce bujakowej. Czop skrętu umożliwia obracanie się wózka w płaszczyźnie poziomej zgodnie z kierunkiem toru, po którym jadą zestawy kołowe wózka oraz przenosi siły trakcyjne z wózka na nadwozie.
Belka bujakowa natomiast oparta jest na ramie wózka poprzez sprężyny stalowe, które służą usprężynowaniu wózka od pudła wagonu (II stopień usprężynowania). Działanie sprężyn jest dodatkowo wspomagane tłumikami (amortyzatorami) hydraulicznymi ruchów poziomych i pionowych.


Kliknij aby powiększyć   Wózek napędowy (osłonięty atrapą)Kliknij aby powiększyć   Sprężyny stalowe (opis na pow.)Kliknij aby powiększyć   Tłumik hydrauliczny ruchów poziomych (opis na pow.)Kliknij aby powiększyć   Tłumik hydrauliczny ruchów pionowych (opis na pow.)Kliknij aby powiększyć   Wózek napędowy - widok od spodu (opis na powiększeniu)Instalacja elektryczna i hydrauliczna wózków napędowych, jest łączona z instalacją pudła wagonu za pośrednictwem zespołu złącz znajdujących się w skrzyniach łączeniowych w podwoziu. Jedną z dwóch skrzyń przedstawia poniższa fotografia:


Kliknij aby powiększyć   Skrzynia zespołu złącz instalacji wózka


W wózkach napędnych sąsiednie koła jezdne połączone są wspólną osia tworząc typowy zestaw kołowy. Jak było wspomniane wcześniej prowadzenie i usprężynowanie zestawów kołowych realizują sprężyny metalowo-gumowe klinowe.


W każdym wózku napędowym znajdują się po dwa zespoły napędowe oraz hamulce tarczowe. Każdy zespół napędowy w NGd99 składa się z elektrycznego, asynchronicznego silnika trakcyjnego, przekładni dwustopniowej, wału drążonego połączonego z osią poprzez zespół sprzęgieł podatnych równobieżnych.
Silniki trakcyjne:
Silniki trakcyjne wykorzystane w wagonie Citadis to silniki asynchroniczne, klatkowe trójfazowe typu 4 LGA 1446 produkcji ALSTOM.

Silniki asynchroniczne to takie, w których prędkość obrotowa wirnika jest mniejsza od prędkości obrotowej pola magnetycznego powstającego wokół niego (niezsynchronizowane). Energia elektryczna (trójfazowy prąd zmienny) jest doprowadzona do uzwojenia stojana, natomiast zasilane wirnika odbywa się na zasadzie indukcji magnetycznej.
Silniki gdańskiego Citadisa są samoprzewietrzalne - chłodzone powietrzem zasysanym przez kratki nawiewowe w ich obudowach za pomocą wentylatorów zainstalowanych na wałach silników.


Kliknij aby powiększyć   Kratki nawiewowe w obudowie silnikaSilniki trakcyjne są ustawione poprzecznie do ramy wózka - równolegle do osi zestawów kołowych. Moment obrotowy przekazywany jest z wału silnika trakcyjnego poprzez przekładnię na wał drążony, a z niego przez zespól sprzęgieł równobieżnych (dwa sprzęgła podatne połączone wałem międzysprzęgłowym) na zestaw kołowy.
Wał drążony połączony jest stale z kołem zębatym przekładni, a z osią zestawu poprzez wspomniany wyżej zespół sprzęgłowy. Oś zestawu kołowego obraca się wewnątrz wału drążonego, a zespół sprzęgieł równobieżnych zapewniaja elastyczne przenoszenie sił trakcyjnych w wyniku czego zespół napędowy jest w pełni usprężynowany i nie są na niego przenoszone szkodliwe drgania pochodzące od współpracy zestawów kołowych z szynami przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowego przekazywania momentu obrotowego z przekładni na koła.
Na wale drążonym zamocowane są również tarcze hamulcowe.
Moment obrotowy (siła pociągowa lub hamująca ED) jest przenoszony z silnika trakcyjnego poprzez przekładnie na wał drążony, a z niego przez sprzęgła osi na zestaw kołowy.
Siły hamujące z hamulców tarczowych są przenoszone na wał drążony, a z niego poprzez zespół sprzęgieł równobieżnych na zestaw kołowy.


Kliknij aby powiększyć   Zespół napędowy (opis na powiększeniu)Kliknij aby powiększyć   Dwustopniowa przekładnia - widok z boku (opis na pow.)Każdy silnik ma moc 140kW co daje łączną moc tramwaju 560kW (765KM).
Silniki trakcyjne połączone są w dwie grupy. Jedną grupę stanowią silniki pierwszego wózka napędowego, a drugą grupę silniki drugiego wózka napędowego. Każda grupa silników trakcyjnych jest zasilana przez osobny falownik ONIX 800 firmy ALSTOM znajdujący się wraz z opornikami hamowania na dachu wagonu.
Baterie akumulatorów:
Pod podłogą tylnego pomostu omawianego tramwaju zainstalowana jest skrzynia z bateriami akumulatorów.

Kliknij aby powiększyć   Skrzynia baterii akumulatorów

Kliknij aby powiększyć   Klapa inspekcyjna baterii akumulatorów


Dane techniczne baterii: 18 ogniw, 24V DC, 160Ah, ładowane z przetwornicy pokładowej napięciem 26V DC

Do początku stronyPowrót

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Linki     |     Książka Gości    

©2004-2019 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl