Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Kolej

Powrót

Oznaczenia taboru:

Zgodnie z wymaganiami przepisów prawa krajowego i europejskiego, każde z państw członkowskich zobowiązane jest do opracowania i wdrożenia komputerowego rejestru pojazdów kolejowych, tzw. National Vehicle Register (NVR).

Wspólne, europejskie wymagania w zakresie prowadzenia krajowych rejestrów pojazdów kolejowych określa decyzja 2007/756/WE Komisji Europejskiej z dnia 9 listopada 2007r.

Zasady oznakowania i prowadzenia rejestru pojazdów kolejowych w Polsce określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie prowadzenia rejestru i sposobu oznakowania pojazdów kolejowych.

Polski rejestr pojazdów kolejowych prowadzony jest przez PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO.

IDENTYFIKATOR POJAZDU KOLEJOWEGO to oznakowanie umieszczone na pojeździe kolejowym zawierające:
- identyfikator literowy państwa rejestracji pojazdu,
- identyfikator literowy dysponenta pojazdu (VKM – Vehicle Keeper Marking),
- europejski numer pojazdu (EVN – European Vehicle Number),
- oznaczenie literowe charakterystyki technicznej pojazdu (wagony),
- literowe oznaczenie zdolności pojazdu do interoperacyjności.Identyfikator pojazdu kolejowego


Rejestr identyfikatorów VKM dostępny jest na stronie Europejskiej Agencji Kolejowej pod adresem: http://www.era.europa.eu/Document-Register/Pages/list-VKM.aspx


Literowe oznaczenie zdolności pojazdu do interoperacyjności:
Poniżej przykładowe literowe oznaczenia przystosowania pojazdów do interoperacyjności. Skróty literowe oznaczają państwa w których pojazd posiada dopuszczenie do eksploatacji. Jeżeli w oznaczeniu widnieje skrót "TEN" to znaczy, że pojazd posiada dopuszczenie do eksploatacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Oznaczenie "TEN" dotyczy tylko wagonów towarowych.

Uwaga! Brak opisu "TEN" nie oznacza braku zgodności pojazdu TSI, czyli: "Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności", a informuje o tym, że pojazd był homologowany tylko w wybranych krajach.

Kliknij aby powiększyć  
Oznaczenie interoperacyjności:
"PL" - dopuszczenie na Polskę


Kliknij aby powiększyć  
Oznaczenie interoperacyjności:
"H" - dopuszczenie na: Węgry (macierzyste) oraz "A" - Austria, "DB" - Niemcy
Poniżej znajdują się odnośniki do szczegółowych opisów oznaczeń poszczególnych rodzajów taboru kolejowego:Oznaczenia pojazdów trakcyjnych
Oznaczenia wagonów osobowych
Oznaczenia wagonów towarowych
Oznaczenia lokomotyw parowych

Do początku stronyPowrót

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Linki     |     Książka Gości    

©2004-2019 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl