SYMULATOR TRAMWAJU
Bombardier NGT6


Strona główna

Informacje techniczne

Oprogramowanie symulacji

Fotogaleria

O symulatorze w mediach

Kontakt

Kabina symulatora została wybudowana na wzór rzeczywistej z materiałów zastępczych imitujących realne rozwiązania.
Założeniem projektu była budowa kabiny i podzespołów bez korzystania z elementów oryginalnych.
Miało to duży wpływ na zmniejszenie kosztów całego przedsięwzięcia. Podzespoły zostały wykonane pod względem wyglądu i działania na wzór oryginalnych z drobnymi różnicami w kilku mało istotnych przypadkach spowodowanych ograniczonymi możliwościami technicznymi.
Logika sterowania pracą tramwaju jest w symulatorze zgodna z rzeczywistością.


  Kratownica nośna kabiny - podwozie

  Szkielet pulpitu

  Montaż poszycia kabiny

  Malowanie poszycia

Panel czołowy pulpitu z przyciskamiPrzed kabiną zamontowane są trzy ekrany projekcji scenerii (przed każdą szybą). Ekrany wykonane są z przezroczystego tworzywa i pokryte specjalną folią do tylnej projekcji scenerii.
Folia ta zapewnia prawidłowe wyświetlanie scenerii niezależnie od warunków oświetlenia.

       
Ekrany projekcyjne przed szybami


     
Projekcja scenerii
Pierwszy etap projektu, czyli budowa kabiny oraz powstanie prezentacyjnego (testowego) programu symulacji, został zakończony w sierpniu 2008.
Od tego czasu następuje rozbudowa symulatora o kolejne funkcje i możliwości wraz z powstawaniem ostatecznego programu symulacji jazdy.

   
Programowanie i testy

Informacje techniczne o działaniu symulatora:
Symulator tramwaju NGT6 może działać w dwóch trybach:

- tryb prezentacji to w pełni działająca kabina i pulpit bez możliwości symulowania jazdy.

- tryb symulacji to w pełni działający symulator.

  Tryby pracy


Kabina wraz z własnym, niezależnym komputerem sterującym jest "klientem" serwera. Serwerem natomiast jest główny komputer symulacji. Program symulacji jest tak skonstruowany, że umożliwia projekcję poszczególnych obrazów scenerii na osobne projektory dla każdej szyby.

Gdy kabina pracuje w trybie prezentacyjnym nie ma połączenia z serwerem jej pracą steruje układ elektryczny odpowiednio współpracujący poprzez mikroprocesorowy moduł komunikacyjny z programem komputera wewnętrznego kabiny.
Przełączenie do pracy w trybie symulacji następuje automatycznie po podłączeniu głównego komputera symulacji poprzez sieć LAN do kabiny (serwer <= TCP/IP => klient).
Wtedy program komputera wewnętrznego kabiny odpowiednio komunikuje się z komputerem symulacji i następuje wzajemne przesyłanie danych związanych z symulacją jazdy.


  Ogólna charakterystykaObok symulatora znajduje się stanowisko dyspozytorsko - instruktażowe. Wyposażone jest w trzy główne komputery stacjonarne. Pierwszy z nich to komputer symulacji jazdy (serwer). Odpowiada on za współprace z komputerem kabiny. Na nim uruchamiany jest program symulacji jazdy, który wyświetlany jest z projektorów na ekrany przed kabiną. Komputer ten odpowiada też za odtwarzanie dźwięków symulujących rzeczywiste odgłosy ruchu miejskiego, które są emitowane przez kabinowe głośniki.
Drugi komputer przeznaczony jest do zadań dyspozytorsko - instruktażowych. Za jego pośrednictwem można podawać głosowe komunikaty do prowadzącego, wprowadzać różne nietypowe sytuacje ruchowe i techniczne (usterki, zakłócenia, zdarzenia ruchowe, warunki atmosferyczne, pora dnia i nocy).
Trzeci komputer odpowiada z monitoring wizyjny w kabinie - dzięki niemu można na żywo oglądać widok z kamer zainstalowanych w kabinie z możliwością synchronicznej rejestracji obrazu i dźwięku.

    Stanowisko instruktażowo-dyspozytorskie


Obraz z kamer jest również wyświetlany na 42" telewizorze, który znajduje się obok stanowiska symulatora. Umożliwia to obserwację jazd większej grupy osób bez konieczności przebywania w kabinie.

 
Podgląd z kamer na dużym ekranie    Film - nagranie z kamerPoniżej fotografie wybranych meldunków o zakłóceniach pracy tramwaju na ekranie komputera pokładowego w kabinie:

     

     
Przykładowe meldunki o zakłóceniach
Za współpracę przy realizacji projektu serdecznie dziękujemy:

- Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu S.A. w Krakowie,

- Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie,

- Instytutowi Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej

i wszystkim innym firmom, instytucjom i osobom prywatnym, które pomogły w realizacji projektu

Do początku strony©2006-2017
TRANSPORT SZYNOWY - www.transportszynowy.pl
Instytut Pojazdów Szynowych PK - m8.mech.pk.edu.pl
Polskie Symulatory - www.polskiesymulatory.eu