Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Kolej

Powrót

Elektryczne zespoły napędowe:

W pojazdach trakcyjnych kolejowych, w których napęd realizują elektryczne silniki trakcyjne stosuje się najczęściej napęd indywidualny, który polega na tym, że każdy zestaw kołowy (oś) napędza niezależny silnik trakcyjny (ile jest osi tyle jest silników).
W starszych rozwiązaniach pojazdów głównie produkowanych we Francji, w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku stosowano napęd grupowy, polegający na zastosowaniu jednego silnika trakcyjnego do napędu wszystkich osi danego wózka. Rozwiązanie takie wymusiło rozbudowę układu przekładni zębatych oraz mechanizmów podatnych zapewniających prawidłową współpracę zespołów pomiędzy usprężynowanym na ramie wózka silnikiem trakcyjnym, a zestawami kołowymi. W związku z dużą komplikacją budowy napęd grupowy nie zyskał szerszego zastosowania.
W pojazdach z podwoziem wózkowym i indywidualnym napędem osi stosowane są cztery sposoby zawieszenia silników trakcyjnych:
- zawieszenie tramwajowe (tzw. "za nos"),
- zawieszenie całkowite w ramie wózka,
- zawieszenie częściowe w ramie wózka i w nadwoziu,
- pełne zawieszenie pod nadwoziem.
Typ zastosowanego w pojazdach zawieszenia silników jest zależny od czynników takich jak prędkość maksymalna pojazdu, rodzaju, mocy i masy silnika i oczekiwanych parametrów dynamicznych.

Zespoły napędowe z elektrycznymi silnikami trakcyjnymi składają się z trzech głównych elementów, którymi są:
- elektryczne silniki trakcyjne, czyli elementy wytwarzające moment obrotowy,
- zestawy kołowe, czyli elementy wykonawcze napędu,
- mechanizmy napędowe służące do przeniesienia napędu z silnika trakcyjnego na zestawy kołowe.

Poniżej znajdują się odnośniki do opisów przykładowych rozwiązań w zakresie zespołów napędowych.  
Zespoły napędowe z zawieszeniem tramwajowym silników
  
Zespoły napędowe z zawieszeniem silników w ramie wózka
  
Zespoły napędowe z zawieszeniem silników częściowo lub całkowicie w nadwoziu
Specjalnym typem napędu jest napęd przyczepnościowo-zębaty stosowany w kolejach górskich:


  
Napęd przyczepnościowo - zębatyDo początku stronyPowrót

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Książka Gości    

©2004-2021 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl