Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Tramwaje

Powrót

Rozjazdy- zwrotnice:

Rozjazdy:
- Ogólne informacje o rozjazdach
- Budowa rozjazdów / skrzyżowań


1) Ogólne informacje o rozjazdach:
Rozjazdy to miejsca, w których następuje rozgałęzienie się toru. Głównymi elementami rozjazdu są zwrotnice z napędami zwrotnicowymi, sterownikami i urządzeniami zabezpieczającymi, szyny rozjazdu oraz krzyżownice szynowe.

Kliknij aby powiększyć    Rozjazd zwyczajny lewy

Kliknij aby powiększyć    Rozjazd łukowy dwustronny


W przypadku, gdy warunki skrzyżowania wymagają jazdy tramwajów w trzech kierunkach (w prawo, na wprost i w lewo) powyższe rozjazdy lokalizuje się jeden za drugim tak, że na jednym rozjeździe można skręcić w lewo lub jechać na wprost, a na drugim jechać dalej na wprost lub skręcić w prawo.


Przykładowe rozmieszczenia rozjazdów
Do początku strony2) Budowa rozjazdów:

Rozjazdy to jak i tory elementy nawierzchni torowej, które w zależności od wybranego rozwiązania przymocowuje się do podbudowy betonowej lub do podrozjazdnic w kształcie wydłużonych podkładów.

a) Rozjazdy na podbudowach betonowych muszą być stosowane w sytuacji gdy szyny rozjazdu przebiegają w jezdni dla pojazdów samochodowych lecz są także często stosowane w torach wydzielonych.

Kliknij aby powiększyć    Rozjazd na podbudowie betonowej (opis na powiększeniu)b) Rozjazdy układane na podrozjazdnicach mogą być stosowane wyłącznie w torowiskach wydzielonych. Ten sposób jest obecnie rzadko stosowany - wyparty zostaje przez nowoczesne podbudowy betonowe.

Kliknij aby powiększyć    Rozjazd na podrozjazdnicach drewnianych (opis na powiększeniu)


W rozjazdach tramwajowych stosuje się wyłącznie szyny rowkowe typu Ri60, Ri60N lub 180S. Jest to podyktowane faktem, że rozjazdy podobnie jak i zwykłe tory mogą znajdować się w jezdniach dla pojazdów samochodowych. Poza tym kołnierz szyny rowkowej, jak było powiedziane przy opisie szyn wpływa na lepsze prowadzenie zestawów kołowych.
Kliknij tutaj i zobacz opis rodzajów i budowy szyn.
a) Budowa rozjazdów w technologi bezpodsypkowej na podbudowach betonowych (przykład):
Podbudowa betonowa stosowana w miejscach rozjazdów, różni się trochę od tej stosowanej przy zwykłych torach.
Po wyłożeniu podtorza materiałem izolacyjnym, przysypaniu go piaskiem, a następnie wyrównaniu i ubiciu piasku wylewa się na niego cienką warstwę zaprawy betonowej.

Kliknij aby powiększyć    Zastygnięta zaprawa betonowa na piasku


Zastygnięty beton zaprawy wykłada się specjalnym materiałem gumowym.
Następnie na nim układa się konstrukcję zbrojenia płyty betonowej, a wokół niej szalunek.

Kliknij aby powiększyć    Zaprawa wyłożona materiałem gumowym

Kliknij aby powiększyć    Zbrojenie ułożone na materiale gumowym


Tak przygotowaną konstrukcję zalewa się betonem, który po zastygnięciu tworzy gotową podbudowę betonową, do której odpowiednio przytwierdza się szyny rozjazdu.
Materiał gumowy, na którym wylewana jest podbudowa betonowa służy uelastycznieniu podbudowy, w związku ze wzmożoną ilością drgań, jakie występują podczas przejazdu zestawów kołowych po szynach rozjazdu.

Kliknij aby powiększyć    Gotowa podbudowa rozjazdu (opis na powiększeniu)


Podbudowa betonowa rozjazdu jest wykonywana tylko w obszarze rozjazdu. Przy torach wydzielonych dochodzące do rozjazdu tory są budowane w technologii podsypkowej - opis w dalszej części.

Kliknij aby powiększyć    Podbudowa na obszarze rozjazdu


Aby była możliwość zainstalowania skrzyń z mechanizmami zwrotnicowymi już podczas przygotowywania podbudowy muszą być przewidziane miejsca lokalizacji tych urządzeń.

Kliknij aby powiększyć    Otwór w podbudowie pod mechanizm zwrotnicowyUkładanie elementów rozjazdów na skrzyżowaniach przebiegających w jezdni:
Szyny rozjazdu przebiegające w jezdni dla pojazdów samochodowych przytwierdza się analogicznie jak szyny zwykłego toru na podbudowie betonowej ( zobacz...) dlatego poniższy opis będzie prezentował tylko wybrane etapy z budowy skrzyżowań z rozjazdami.


Kliknij aby powiększyć   
Podbudowa pokryta żywicą epoksydową SIKADUR
w miejscach przebiegu szyn


Kliknij aby powiększyć   
Ułożone krzyżownice


Kliknij aby powiększyć   
Ułożona zwrotnica


Kliknij aby powiększyć   
Przytwierdzenie śrubowe szyn oraz
przylepianie do szyjek bloków komorowych
(opis na powiększeniu)


Kliknij aby powiększyć   
Przytwierdzenie zwrotnicy (opis na powiększeniu)


Kliknij aby powiększyć   
Elementy betonowe obłożone styropianem
i oblane substancją wibroizolacyjną ICOSIT
(opis na powiększeniu)


Kliknij aby powiększyć   
Krzyżownik obłożyny steropianem
i oblany substancją wibroizolacyjną ICOSIT
(opis na powiększeniu)


Kliknij aby powiększyć   
Zaczepy śrubowe mocujące szyny
owinięte woreczkami foliowymi
(opis na powiększeniu)


Kliknij aby powiększyć   
Rozjazdy i tory zalane betonem


Układanie elementów rozjazdów na podbudowach betonowych na trasach wydzielonych:
Przy budowie rozjazdów na podbudowie betonowej na trasie, gdzie tory są wydzielone, szyny rozjazdowe przytwierdza się do podbudowy betonowej za pośrednictwem przytwierdzeń śrubowych typu "K" bądź sprężystych typu Skl-3. Pod obydwoma typami zaczepów wykonuje się punktowe podlewy z substancji wibroizolacyjnej ICOSIT.

Kliknij aby powiększyć   
Przytwierdzenie śrubowe typu K (opis na powiększeniu)


Kliknij aby powiększyć     Kliknij aby powiększyć
Przytwierdzenie sprężyste Skl-12 (opis na 1 powiększeniu)

b) Budowa rozjazdów na podrozjazdnicach:
Podrozjazdnice to specjalne podkłady sosowane tylko pod rozjazdy. Wyglądem przypominają one standardowe podkłady stosowane w zwykłych torach lecz są od nich odpowiednio dłuższe, tak że rozchodzące się tory rozjazdu spoczywają na poszczególnych podrozjazdnicach.


Ogólny schemat podrozjazdnic


Szyny rozjazdu przymocowuje się do podrozjazdnic za pośrednictwem zaczepów śrubowych typu K lub sprężystych Skl-12
c) Krzyżowniki:
W miejscach krzyżowań się szyn torów na rozjazdach i skrzyżowaniach stosuje się tak zwane krzyżowniki umożliwiające bezkolizyjny przejazd zestawów kołowych tramwajów po szynach wybranego kierunku.

Kliknij aby powiększyć    Krzyżownik szynowy - płytki (opis na powiększeniu)

Krzyżownik to element metalowy krzyżujący ze sobą dwie szyny rowkowe. Wytwarzany jest poprez wyfrezowanie w bloku metalowym rowków krzyżujących się pod odpowiednim dla danego rozjazdu / skrzyżowania kątem. Rowek w krzyżowniku płytkim ma mniejszą wysokość niż rowek szyn w związku z czym koła jezdne przejeżdzają po krzyżownikach na swoich obrzeżach i powierzchnia toczna koła nie styka się wtedy z główka szyny.
Głębokość rowka w szynie tramwajowej wynosi 47 mm. W krzyzowniku płytkim następuje zmniejszenie tej głębokości do 12 mm na obszarze, gdzie koło przejeżdża na swoim obrzeżu. Obrzeże więc przenosi wszystkie obciążenia pionowe, które na normalnym odcinku toru przenosi płaszczyzna toczna koła. To dynamiczne oddziaływanie pionowe podczas zmiany przenoszenia obciążeń pionowych z płaszczyzny tocznej na obrzeże i z powrotem (na tzw. rampie najazdowej i zjazdowej krzyżownika) jest głównym źródłem wibracji, hałasu oraz przyczyną zużywania się kół jak i samej infrastruktury torowej.
W rozjazdach z krzyżownikami płytkorowkowymi ze względu na powyżej opisany sposób przejazdu prędkości jazdy tramwajów ogranicza się do 15 km/h.


Schemat budowy krzyżownika szynowego - płytkiego

Kliknij aby powiększyć   
Krzyżownik szynowy - płytki ze wskazanymi miejscami
styku koła podczas przejazdu (opis na powiększeniu)Lepszym rozwiązaniem z punktu widzenia komfortu jazdy oraz niższej emisji hałasu jest stosowanie krzyżowników głębokorowkowych. Nie występuje w ich przypadku przejazd koła na obrzeżu lecz cały czas zapewniony jest styk płaszczyzny tocznej koła z główką szyny.
Omawiane krzyżowniki mogą być jednak stosowane na trasach, gdzie eksploatowany jest tabor z szerokimi obręczami (szerokość obręczy: 95 -105 mm). Drugim ograniczeniem jest stosowanie takich krzyżowników tylko w skrzyżowaniach gdzie szyny krzyżują się pod kątem do ok. 30 stopni, gdyż przy większych kątach płaszczyzna toczna koła nie miałaby ciągłego podparcia na krzyżownicy i po prostu wpadałaby w rowek szyny, z która krzyżuje się tor jazdy. Stąd na przykład krzyżowniki głębokorowkowe nie mają zastosowania na skrzyżowaniach prostopadłych.
Podstawowymi zaletami omawianych krzyżowników jest cichszy przejazd (ciągłe podparcie płaszczyzny tocznej koła podczas przejazdu - brak jej unoszenia na skutek przejazdu obrzeżem) oraz możliwa jazda przez skrzyżowania z większymi prędkościami - do 30 km/h.

W polskich sieciach tramwajowych po raz pierwszy krzyżownice głębokorowkowe zastosowano w Warszawie na trasie na Nowodwory.

Do początku stronyPowrót

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Linki     |     Książka Gości    

©2004-2018 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl