Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Tramwaje

Powrót

Rozjazdy - zwrotnice:

Zwrotnice:
- Budowa zwrotnic
- Ogrzewanie rozjazdów
- Rodzaje i działanie zwrotnic


1) Budowa zwrotnic:
Zwrotnice to urządzenia umożliwiające zmianę kierunku jazdy tramwajom na rozjazdach. Poprzez odpowiednie ustawienie iglic (opis w dalszej części) zestawy kołowe zmieniają kierunek jazdy przechodząc z odcinka toru, po którym dotychczas jechały na tor odcinka odgałęziającego się lub pozostają na torze po którym dotychczas jechały.

Kliknij aby powiększyć    Budowa zwrotnicy (opis na powiększeniu)


Iglice i mechanizmy zwrotnicowe to elementy budowy zwrotnic, które umożliwiają zmianę kierunku jazdy tramwajów.

Kliknij aby powiększyć    Iglica (opis na powiększeniu)


Iglica to ruchomy odcinek szyny, w kształcie klina, dociskany lub odciągany od krawędzi główki drugiej szyny (szyny oporowej) w wyniku czego koło jezdne pojazdu przechodzi z jednej szyny na drugą szynę lub pozostaje na szynie, którą dotychczas jechało.
Iglice obydwu szyn toru przestawiają się równocześnie, gdyż są połączone cięgłami mechanizmu zwrotnicowego.


Kliknij aby powiększyć    Ostrze iglicy
Do początku strony

2) Ogrzewanie rozjazdów:
Rozjazdy w zimie są podgrzewane poprzez grzałki (elementy oporowe) zainstalowane w rejonie iglic zwrotnicy. Ma to na celu topienie lodu i śniegu, który mógłby powodować nieprawidłowe ich funkcjonowanie.

Za utrzymanie odpowiedniej temperatury odpowiedzialny jest układ z termostatem. Czujnik umieszczony w pobliżu iglicy mierzy aktualną temperaturę w obrębie zwrotnicy. Na podstawie tych danych ogrzewanie jest załączane lub wyłączane zgodnie z ustalonym na sterowniku zakresem temperatur granicznych.
Elementy grzewcze zwrotnic zasilane są napięciem z sieci trakcyjnej (znamionowo: 600V). Elementy sterujące zasilane są niskim napięciem (najczęściej 24V DC).
Do początku strony3) Rodzaje i działanie zwrotnic:
W komunikacji tramwajowej zwrotnice dzieli się na: zwrotnice rozjazdowe i zjazdowe.


Zwrotnice rozjazdowe i zjazdowe w ruchu prawostronnym

a) Zwrotnice rozjazdowe to zwrotnice, w których ruch tramwajów odbywa się w kierunku najazdowym - tramwaje poruszają się w kierunku najazdu na rozjazd.
W tym rodzaju zwrotnic sterowanie ustawieniem kierunku jest realizowane poprzez napędy zwrotnicowe (elektromagnetyczne lub elektrohydrauliczne), wchodzące w skład mechanizmów zwrotnicowych, znajdujących się w skrzyniach ziemnych, w przestrzeni międzyszynowej toru.

Kliknij aby powiększyć    Napęd zwrotnicowy Bombardier Transp. (ZWUS) Polska Sp. z o.o.


Praca napędu zwrotnicowego jest sterowana za pośrednictwem urządzeń sterujących zainstalowanych w szafach aparatowych znajdujących się w pobliżu rozjazdu zwrotnicowego (opis w dalszej części).
Skok iglic zwrotnic rozjazdowych wynosi od 36 - 75 mm, a czas ich automtycznego przestawiania od 1 - 2 sekund. Siła nastawcza na cięgle to 5 kN. Siła przyciskająca mechanizmu sprężynowego wynosi 1,3 - 2,2 kN.b) Zwrotnice zjazdowe to zwrotnice, w których ruch tramwajów odbywa się z kierunku torów odgałęzionych łączących się na zwrotnicy w jeden tor.

Kliknij aby powiększyć    Zwrotnica zjazdowa jednołukowa


Mechanizm zwrotnicowy w zwrotnicach zjazdowych znajduje się w skrzyni, w przestrzeni międzyszynowej i nie posiada urządzenia napędzającego, gdyż położenie iglic w tego typu zwrotnicach zmienia się pod pływem jadących zestawów kołowych.

Nowy typ mechanizmów:
Nowy typ mechanizmów zwrotnicowych charakteryzuje się cichym działaniem w związku z zastosowaniem tłumików drgań. Mechanizm służy do utrzymywania prawidłowego docisku iglic zgodnie z kierunkiem jazdy tramwaju.
Iglice zwrotnicy zjazdowej nowego typu utrzymywane są zawsze w położeniach skrajnych. Przykładowo gdy tramwaj przejeżdża przez zwrotnicę zjazdową zmienia położenie iglic. Po zjechaniu wszystkich zestawów kołowych składu tramwajowego ze zwrotnicy mechanizm zwrotnicy zjazdowej utrzymuje iglice dociśnięte dla wybranego kierunku, aż do momentu, gdy następny tramwaj zmieni ich położenie. Po zmianie położenia iglic mechanizm zwrotnicowy utrzymuje prawidłowy ich docisk dla nowowybranego kierunku.
Skok iglic zwrotnic zjazdowych wynosi od 36 - 75 mm, a czas ich przestawiania zależy od prędkości jazdy składu tramwajowego. Siła przyciskająca mechanizmu sprężynowego wynosi 1 - 3,2 kN.

Kliknij aby powiększyć    Mechanizm zwrotnicy VS20 Pražská strojírna a.s.


Starszy typ mechanizmów:
W dawniej stosowanych zwrotnicach zjazdowych iglice są utrzymywane przez sprężynowy mechanizm zwrotnicowy zawsze w jednej pozycji (wyjściowej). Przejeżdżające zestawy kołowe w kierunku przeciwnym od wyjściowego powodują przeciągnięcie iglic na czas przejazdu. Następnie iglice samoczynnie wracają do pozycji wyjściowej.
Tak więc przejazd zestawów kołowych każdego z wózków w kierunku przeciwnym od wyjściowego powoduje odciągnięcie iglic dla wybranego kierunku jazdy, a następnie powrót iglic do położenia wyjściowego.

Kliknij aby powiększyć    Starszy typ mechanizmu (prod. polskiej).


Przyciągnięcie iglic do pozycji wyjściowej jest źródłem powstania głośnego strzału charakterystycznego dla tego typu zwrotnic.
Większość zwrotnic eksploatowanych w komunikacji tramwajowej zgodnie z rodzajem rozjazdu w którym są zastosowane umożliwia ustawienie kierunków przejazdu:
- w lewo / na wprost
- w prawo / na wprost
- w prawo / w lewo

Do początku stronyPowrót

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Linki     |     Książka Gości    

©2004-2018 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl