transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Informacje o stronie > Podziękowania i bibliografia

Niniejsza strona na pewno by nie powstała, gdyby nie pomoc wielu firm, instytucji, osób pracujących na co dzień przy środkach komunikacji szynowej oraz osób prywatnych.

Poniżej wymieniam instyucje i osoby, które przyczyniły się do stworzenia niniejszego serwisu. Za okazaną pomoc, poświęcony czas, wyrozumiałość bardzo serdecznie dziękuje.

  - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie,
  - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Poznaniu,
  - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. we Wrocławiu,
  - Tramwaje Śląskie S.A. - RK2 "Zawodzie",
  - Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o. - Zakład R-3 "Mokotów",
  - Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o. - Zakład Energetyki Trakcyjnej i Torów,
  - Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Gdańsku,
  - Budapesti Közlekedési Vallalat - BKV z.r.t. (Budapest Transport Closely Held Corp.)
  - Metro Warszawskie Sp. z o. o.
  - Motorniczowie MPK S.A. w Krakowie,
  - PKP S.A. Centrala w Warszawie,
  - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
  - PKP CARGO S.A.,
  - PKP Energetyka Spółka z o. o.,
  - Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o. o.
  - Szybka Kolej Miejska w Warszawie Sp. z o. o.
  - POLREGIO Sp. z o. o.,
  - Maszyniści PKP S.A.,
  - Maszyniści MÁV R.t.,
  - Maszyniści GySEV R.t.,
  - ALSTOM Konstal S.A. Chorzów,
  - NEWAG S.A. Nowy Sącz,
  - NEWAG Gliwice S.A. (dawne ZNLE S.A. Gliwice),
  - R.M.T. PROTRAM Sp. z o.o. we Wrocławiu,
  - PESA Bydgoszcz S.A. Holding,
  - Zakład Infrastruktury Miejskiej w Krakowie Sp. z o. o.,
  - TINES Sp. z o. o. - Nowoczesne technologie budownictwa komunikacyjnego,
  - SIKA Polska Sp. z o. o.,
  - KNORR BREMSE - Systemy dla Kolejowych Środków Lokomocji PL Sp. z o. o.,
  - VOITH Polska Sp. z o. o.,
  - Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów" Sp. z o. o.
  - Bahn Technik Wrocław Sp. z o.o.
  - STEMMANN Polska Sp. z o. o.,
  - Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie,
  - Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu - Politechnika Krakowska,
  - Technikum nr 7 - dawna Kolejówka w Warszawie,
  - Ekipy techniczne ZUE S.A.,
  - Ekipy budowlane Budostal 5 S.A.,
  - Ekipy spawalnicze SPAW-TOR Sp. z o. o.,

  - Marek Adamczewski (Marad Design),
  - Mikołaj Bartłomiejczyk (PKT Gdynia),
  - Przemysław Bąbka (www.pestka.info),
  - Wojciech Bielawny (KNORR BREMSE),
  - Wojciech Celder (Bombardier Transportation /ZWUS/ Polska Sp. z o. o.),
  - Łukasz Chrzan (www.tramwaje.bahn.prv.pl),
  - Mariusz Dobrosz (PR Kraków),
  - Marcel Durbajło (www.trakcja.rail.pl)
  - Jacek-Fink Finowicki
  - Kazimierz Furmanik - Wydz. Inżyniernii Mechanicznej i Robotyki AGH,
  - Daniel Janeczko (TŚ S.A.),
  - Jacek Jastrzębski (ELESTER-PKP)
  - Piotr Kin (VOITH Polska Sp. z o. o.),
  - Andrzej Kobielski (PK IPSz),
  - Grzegorz Kuciński (Koleje Maz. Sp. z o. o.),
  - Łukasz Kuczewski,
  - Leszek Lewandowski (Bahn Techn. Wrocław Sp. z o. o.)
  - Krzysztof Lipnik (www.zajezdnia.pl),
  - Marek Maciejewski,
  - Paweł Miśkowiec,
  - Wojciech Nowak,
  - Jacek Paś (KZN "Bieżanów"),
  - Mariusz Perlik (MPK S.A.),
  - Tadeusz Płoński (SKM Warszawa Sp. z o. o.),
  - Janusz Pudełko,
  - Adam Pyka,
  - Csaba Radócz (BKV z.r.t),
  - Bartosz Szachniewicz (IPSz PK),
  - Szilvia Szokolai (BKV z.r.t),
  - Paweł Telega (CM Bydgoszcz),
  - Łukasz Wach,
  - Michał Wojtaszek (www.psmkms.krakow.pl),
  - Marcin Wypych,
  - oraz wszyscy inni, którzy pomogli w projekcie.W tworzeniu strony pomocna mi była również literatura:

  - "Sieci i podstacje trakcyjne", T. Dąbrowski - WKŁ 1989
  - "Sieci trakcyjne" - K. Głowacki, E. Onderka - EMTRAK 2002
  - "Tor kolejowy", A. Koczorowski - WK 1953
  - "Elektromechaniczne urządzenia bezpieczeństwa ruchu pociągów", A. Mikulski - Wyd. Kom. W-wa 1955
  - "Linie kolejowe", T. Basiewicz, L. Rudziński, M. Jacyna - O.W. Politechniki Warsz. 2002
  - "Infrastruktura transportu kolejowego", K. Towpik - O.W. Politechniki Warsz. 2009
  - "Urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności", S. Karaś, M. Doliński - WKŁ 1988
  - "Technologia transportu kolejowego", P. Zalewski, P. Siedlecki, A. Drewnowski - WKŁ 2004
  - "Zarys kolejnictwa", J. Godwod, E. Kowalski, L. Nowosielski - WKŁ 1986
  - "Podwozia wózkowe pojazdów szynowych, Z. Romaniszyn - IPSz 2005
  - "Mechanika transmisji momentu trakcyjnego”, J. Madej - OWPW 2000,
  - "Pojazdy elektryczne", J. Skibicki - WPG 2012
  - "Elektryczne zesp. trakc. serii EW55 i EN57", E. Domański, E. Kowalczyk, J. Skoniecki - WKŁ 1974
  - "Lokomotywy elektryczne serii EU06 i EU07", H. Maciszewski, J. Pawlus, S. Sumiński - WKŁ 1974
  - "Teoria ruchu pojazdów szynowych”, J. Madej - OWPW 2004,
  - "Teoria napędu i hamowania pociągu”, K. Zambrzuski - PWN 1978
  - "Elektryczne Zespoły Trakcyjne – budowa, działanie, zasady utrzymania i obsługi”, M. Przybyszewski - WKŁ 2017
  - "Leksykon terminów kolejowych”, H. Bałuch, KOW 2011,
  - "Urządzenia cięgłowe i zderzakowe", J. Podemski, R. Marczewski - WKŁ 1979
  - "Hamulce pojazdów szynowych", T. Piechowiak - WPP 2012
  - "Infrastruktura transportu kolejowego", K. Towpik - O.W. Politechniki Warsz. 2009
  - "Zagadnienia doboru napędów trakcyjnych górskich kolei zębatych", A. Kobielski, A. Tułecki - Czasopismo Techn. 2003
  - "Atlas Lokomotyw", P. Terczyński - PKMK 2004
  - "Pomiary zużycia przekroju szyn w torach pętli tramwajowej", J. Makuch - Przegląd Komunkacyjny 6/2019
  - "Charakterystyka zużyć, wad i uszkodzeń szyn w torach tramwajowych", S. Grulkowski, J. Zariczny - Zeszyty Zaukowo-Techniczne SITK RP 2(106)
  - "Drogi szynowe", S. Grulkowski, Z. Kędra, J. Nowakowski, W. Koc - Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 2013
  - "Obliczenia hamulca wózka tramwajowego", T. Piechowiak - Czasopismo Techniczne, 7M/2012

  - "Encyklopedia Powszechna" - PWN
  - "Technika Transportu Szynowego" - EMIPRESS
  - "Transport i Komunikacja"
  - "Pojazdy Szynowe" - Poznański Instytut Technologiczny (dawny: IPS "TABOR")
  - "Problemy Kolejnictwa" - Instytut Kolejnictwa

  - broszury i katalogi informacyjno - reklamowe
  - rozporządzenia i normy


oraz strony internetowe:

  - www.kromiss-bis.pl
  - www.zue.krakow.pl
  - www.wps-sa.com.pl
  - www.trakcja.rail.pl
  - tramwar.pl
  - wikipedia.pl
  - www.pkp.skm.pl
  - www.metrowagonmash.ru
  - www.vm15.hu
  - www.lococlub.cjb.hu
  - www.kolej.of.pl
  - www.psmkms.krakow.pl
  - www.rynek-kolejowy.pl

i inne.