transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Informacje o stronie > Prawa autorskie - korzystanie ze strony

Nazwa witryny: TRANSPORT SZYNOWY - centrum wiedzy o transporcie szynowym
Adres witryny: www.transportszynowy.pl
Autor / właściciel: Maciej Górowski

Zgonie z ustawą o prawie autorskim z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83) zawartość strony jest chroniona prawem autorskim.
Cała strona, ani żadna jej część nie może być wykorzystywana, kopiowana, przechowywana, publikowana, wykorzystywana do celów dydaktycznych, szkoleniowych i komercyjnych bez pisemnej zgody jej właściciela.
Wszystkie zdjęcia, schematy, mapy i filmy zamieszczone na stronie (jeżeli nie zaznaczono inaczej) są własnością autora serwisu i jego autorstwa - wykorzystywanie ich bez jego zgody jest naruszeniem prawa i może być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności cywilno - karnej.
Autor dopuszcza wykorzystywanie strony i materiałów ze strony bez informowania go o tym fakcie w przypadku wykorzystania ich wyłącznie dla prywatnego użytku. Za prywatny użytek uważa się wykorzystywanie materiałów w sposób niekomercyjny, czyli dla potrzeb własnych bez ich publikowania i udostępniania w jakiejkolwiek formie.
W przypadku użycia jakiegoś elementu strony za zgodą autora serwisu należy podać źródło jego pochodzenia, czyli adres internetowy strony TRANSPORT SZYNOWY oraz ewentualnie jego pełną nazwę.

Wszystkie dane ze strony są w miarę możliwości sprawdzane, ale za ewentualne błędy autor serwisu nie ponosi odpowiedzialności.
Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne lub cywilne mogące wyniknąć z posłużenia się jakąkolwiek informacją zawartą w niniejszym serwisie.
Autor nie bierze również odpowiedzialności za zawartość stron przez niego nieadministrowanych i umieszczonych w serwisie TRANSPORT SZYNOWY jako odnośniki (linki), jak również za treść i wiarygodność wpisów na profilu Facebook.

Wszystkie znaki i nazwy firm i instytucji są ich własnością, a na stronie zostały wykorzystane wyłącznie dla celów informacyjnych.

Właściciel strony zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w powyższych postanowieniach bez wcześniejszego poinformowania użytkowników. Wszystkie zmiany są aktualne od dnia ich opublikowania.