transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Kolej

  Tabor
Dział zawiera informacje o szczegółowej budowie, klasyfikacji oraz oznaczeniach taboru. W dziale również galerie fotograficzne i filmowe.


  Infrastruktura
Dział zawiera informacje o budowie sieci trakcyjnej 3 kV DC, budowie dróg kolejowych oraz o urządzeniach sterowania ruchem kolejowym i łączności.


  Ruch kolejowy
Dział zawiera informacje o sygnalizacji kolejowej, liniach kolejowych, punktach eksploatacyjnych (posterunki ruchu, stacje i przystanki), sterowaniu ruchem kolejowym (prowadzenie ruchu pociągów, rozrządzanie i manewry).


   Koleje zębate
Dział zawiera informacje budowie infrastruktury, napędach trakcyjnych i układach hamulcowych stosowanych w kolejach zębatych.


   Koleje linowo - terenowe
Dział zawiera informacje o budowie pojazdów, infrastrukturze i napędzie kolei linowo - terenowych.

 


  Bibliografia strony i podziękowania