transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Kolej

  Tabor
Dział zawiera informacje o budowie, klasyfikacji oraz oznaczeniach taboru.
W dziale również galerie fotograficzne i filmowe.



  Infrastruktura

Dział zawiera informacje o budowie sieci trakcyjnej 3kV DC,
budowie dróg kolejowych oraz o urządzeniach sterowania ruchem kolejowym i łączności.



  Ruch kolejowy

Dział zawiera informacje o sygnalizacji kolejowej, liniach kolejowych, punktach eksploatacyjnych (posterunki ruchu, stacje i przystanki), sterowaniu ruchem kolejowym (prowadzenie ruchu pociągów, rozrządzanie i manewry).


   Koleje zębate

Dział zawiera informacje budowie infrastruktury, napędach trakcyjnych i układach hamulcowych stosowanych w kolejach zębatych.



   Koleje linowo - terenowe

Dział zawiera informacje o budowie pojazdów, infrastrukturze i napędzie kolei linowo - terenowych.