transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Drogi kolejowe > Klasyfikacja dróg kolejowych

Drogi kolejowe dzieli się pod rożnymi względami (według rodzajów / funkcji / kategorii).

W zależności od wykonywanych przewozów rozróżnia się:

a) koleje znaczenia ogólnego - zobowiązane są do przewozu wszystkich zgłoszonych ładunków zgodnie z regulaminem przewozów, za określoną opłatą i ustalonych terminach.

b) koleje ograniczonego użytkowania - są własnością zakładów przemysłowych lub instytucji. Służą do wewnętrznego transportu towarów według własnych potrzeb zakładów.


W zależności od prześwitu (szerokości) toru rozróżnia się koleje:

a) normalnotorowe - o szerokości 1435mm,

b) szerokotorowe - o szerokości większej niż 1435mm (przykłady: Rosja: 1524 mm, 1660 mm - Hiszpania, 1600 mm - Irlandia),

c) wąskotorowe - o szerokości mniejszej niż 1435 mm (np. 1000 mm, 750 mm, 600 mm - stosowane często jako koleje dojazdowe, zakładowe, turystyczne itp. ).


W zależności od znaczenia rozróżnia się koleje:

a) magistralne - charakteryzuje je bardzo szybki ruch osobowy i szybki tranzytowy towarowy,

b) pierwszorzędne - charakteryzuje je szybki ruch osobowy i tranzytowy towarowy,

c) drugorzędne - o mniejszym natężeniu i szybkości jazdy pociągów,

d) znaczenia miejscowego - obsługują miejscowe trasy o małym natężeniu i małej prędkości jazdy.Parametry eksploatacyjne linii kolejowych


W zależności od ilości torów głównych rozróżnia się koleje:

a) jednotorowe,

b) dwutorowe,

c) wielotorowe

W Polsce na liniach dwutorowych obowiązuje prawostronny ruch pociągów - jazda po torze prawym patrząc w kierunku jazdy. W przypadku jazdy po torze w kierunku przeciwnym do ustalonego kierunku zasadniczego używa się określenia "jazda po torze przeciwnym od zasadniczego" (dawniej: "jazda po torze niewłaściwym).


W zależności od charakteru powierzchni (ukształtowania) terenu koleje dzieli się na:

a) nizinne - o największych wzniesieniach w zakresie 5-10 promili i minimalnych promieniach łuków: 1200m (pierwszorzędne), 600 m (drugorzędne), 400 m (miejscowego znaczenia),

b) podgórskie - o największych wzniesieniach w zakresie 10-15 promili i minimalnych promieniach łuków: 600m (pierwszorzędne), 400 m (drugorzędne), 250 m (miejscowego znaczenia),

c) górskie - o największych wzniesieniach w zakresie 15-25 promili i minimalnych promieniach łuków: 300m (pierwszorzędne), 200 m (drugorzędne), 180 m (miejscowego znaczenia),

d) specjalne górskie:

- koleje zębate (pomiędzy szynami toru znajduje się szyna zębata zapewniająca przyczepność i napęd). Największe wzniesienie linii zębatej wynosi 250 promili.

Kliknij aby powiększyć  
Tor kolei zębatej

Zobacz opis kolei zębatych - tutaj.

- koleje linowo-ternowe - największe wzniesienie może wynosić 60 promili; napęd realizuje lina ciągnąca wagon po torze.

Kliknij aby powiększyć   Kliknij aby powiększyć
Tor i wagon kolei linowo - terenowej

Zobacz opis kolei linowo-terenowych - tutaj.

- koleje linowe - wagoniki poruszają się napowietrznie po linach rozwieszonych na podporach; napęd wagoników realizuje lina napędowa.

Kliknij aby powiększyć   Kliknij aby powiększyć
Podpora i wagon kolei linowej