transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Budowa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych > Elektryczne Zespoły Trakcyjne serii EW58 i EW60

EZT EW58
Jednostki serii EW58 (typ. 3WE) zostały wyprodukowane w latach 1974-1980 we wrocławskich zakładach PAFAWAG dla przewoźnika PKP SKM w Trójmieście. Przystosowane są do kursowania po liniach gdzie występują wysokie perony (EW).

Kliknij aby powiększyć     EW58-011 w Gdańsku


W EW58 zastosowano inny niż dotychczas (EN57,71, EW55 itp) układ członów w konfiguracji członów s + d + s (silnikowy /typ: 401B/ + doczepny /typ: 301B/ + silnikowy /typ: 401B/) co zwiększyło przyspieszenie rozruchu tak przydatne w ruchu aglomeracyjnym (układ osi: Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo').
Każdy z członów podparty jest na dwóch wózkach dwuosiowych wózkach.
W projekcie zakładano wiele nowatorskich rozwiązań w tym wprowadzenie rozruchu energoelektronicznego tyrystorowego (impulsowego) polskiej produkcji.
W efekcie udało się wdrożyć bezluzowe prowadzenie zestawów kołowych z zastosowaniem prowadzenia wahaczowego dwucięgłowego (lemniskatowego), opracie nadwozia na wózkach z zastosowaniem sprężyn śrubowych i belki skrętowej, tyrystorowy hamulec elektrodynamiczny oraz elektroniczny układ antypoślizgowy. Niestety rozruch pozostał klasyczny - oporowy, gdyż polski przemysł tamtych czasów z powodu kryzysu nie wyprodukował układu impulsowego, który byłby wdrożony do seryjnej produkcji.

Kliknij aby powiększyć     I st. usprężynowania (opis na pow.)

Kliknij aby powiększyć     II st. usprężynowania i belka skrętowa (opis na pow.)


W omawianych jednostkach zastosowano hamulec pneumatyczny i elektropneumatyczny klockowy w systemie Oerlikona. Cylindry hamulcowe zostały zabudowane w wózkach na czołownicach. Usytuowanie cylindrów równolegle do czołownic wymusiło zastosowanie dość skomplikowanej (kątowej) przekładni siłowej hamulca, będącej w efekcie jednym z mankamentów tych jednostek.

Kliknij aby powiększyć     Przekładnia hamulcowa i nastawiacz SAB w wózku (opis na pow.)


W skład zespołów napędowych wchodzą szeregowe silniki trakcyjne LKa-435 zawieszone systemem tramwajowym "za nos", przekładnie jednostopniowe o przełożeniu 69:18 oraz zestawy kołowe z kołami obręczowymi.
Łącznie każda jednostka posiada 8 silników trakcyjnych. W związku z projektowaniem jej pod rozruch impulsowy silniki trakcyjne każdego członu zostały połączone elektrycznie w szereg co dało dwie grupy szeregowe po 4 silniki. Ponieważ jak wspomniałem zastosowano rozruch oporowy powyższe rozwiązanie miało wpływ na wysoką energochłonność tych jednostek.

Kliknij aby powiększyć     Zaciski instalacji silnika trakcyjnego i fragment silnika


Na dachach członów silnikowych zabudowano prawie na całej długości oporniki rozruchowe.
Na dachu członu doczepnego (środkowego) znajdują się natomiast nożycowe odbieraki prądu.
Urządzenia elektryczne wysokiego napięcia zabudowane zostały w skrzyniach pod członem doczepnym. Sprężarki i baterie akumulatorów znajdują się odpowiednio pod członami silnikowymi.

Kliknij aby powiększyć     Kliknij aby powiększyć  
Urządzenia elektryczne w podwoziu (fot. 1 wał kułakowy)


Człony połączone są ze sobą sprzęgami krótkimi, a przejścia osłaniają wałki gumowe.

Kliknij aby powiększyć     Sprzęg krótki i pomosty przejściowe

Kliknij aby powiększyć     Osłony gumowe przejścia międzyczłonowego


W każdym członie znajdują się 3 pary automatycznych drzwi przesuwnych z napędem pneumatycznym. Płaty drzwi zostały wykonane z blachy aluminiowej. Tuż za kabinami maszynisty znajdują się małe przedziały służbowe z osobnymi drzwiami otwieranymi ręcznie.

Kliknij aby powiększyć     Napęd pneumatyczny drzwi


We wnętrzu zastosowano siedzenia pasażerskie miękkie (wyłożone dermą), choć w niektórych pojazdach można było tez spotkać siedzenia twarde z tworzywa. Człony posiadają wnętrza jednoprzestrzenne - korytarze są oddzielone od części pasażerskiej tylko wiatrołapami. Drzwi przesuwne znajdują się tylko na końcach członów przy przejściach międzyczłonowych. W związku z projektowaniem tych pojazdów do obsługi połączeń aglomeracyjnych i lokalnych we wnętrzu zastosowano poręcze dla pasażerów stojących natomiast nie wyposażono w toalety.

Kliknij aby powiększyć     Ogólny widok wnętrza

Kliknij aby powiększyć     Tablica trasowa nad drzwiami

Kliknij aby powiększyć     Siedzenie twarde w przedziale służbowym za kabiną


Ogrzewanie pojazdów EW58 realizują grzejniki elektryczne, znajdujące się pod siedzeniami, a oświetlenie sufitowe oprawy świetlówkowe.

Kliknij aby powiększyć     Oświetlenie jarzeniowe

W członie doczepnym (środkowym) znajduje się szafa z urządzeniami elektrycznymi pneumatycznymi niskiego napięcia.

Kliknij aby powiększyć     Kliknij aby powiększyć  
Urządzenia elektryczne i pneumatyczne


Na czołach jednostek znajdują się kabiny maszynistów. W każdej znajduje się pulpit maszynisty (z lewej strony) oraz stanowisko kierownika pociągu (z prawej strony).

Kliknij aby powiększyć     Pulpit maszynisty - widok ogólny

Kliknij aby powiększyć     Nastawnik jazdy (opis na pow.)

Kliknij aby powiększyć     Zawór hamulca Oerlikon

Kliknij aby powiększyć     Łączniki na blacie (opis na pow.)

Kliknij aby powiększyć     Manometry

Kliknij aby powiększyć     Woltomierze i amperomierze (opis na pow.)

Kliknij aby powiększyć     Lampki sygnalizacyjne

Kliknij aby powiększyć     Hamulec ręczny i podnóżek pod pulpitem kierownika poc.

Kliknij aby powiększyć     Tablica elektryczna w tylnej ścianie kabiny


W ścianach czołowych kabin nad szybami zamontowane są tablice kierunkowe paletowe. Zmianę nazwy stacji docelowej realizuje się kręcąc korbą zamontowana w kabinie w szafie nad szybą. Przewijające się na wskaźnikach numery odpowiadają kolejnym napisom.

Kliknij aby powiększyć     Tablica kierunkowa paletowa

Kliknij aby powiększyć     Korba do zmiany tablic i wskaźnik pozycjiDane techniczne EW58:

    - Producent: PAFAWAG Wrocław
    - Lata produkcji: 1974-1980
    - Wyprodukowanych sztuk: 28
    - Układ członów: s + da + s
    - Układ osi: Bo'Bo' + 2'2' + Bo'Bo'
    - Napięcie zasilania: 3 kV
    - Ilość odbieraków prądu: 2
    - Ilość kabin: 2
    - Ilość silników: 8
    - Moc silników: 8 x 205 kW
    - Typ silników: Lk 435
    - Moc ciągła: 1640 kW
    - Rodzaj rozruchu: oporowy
    - Hamowanie ED: tak
    - Średnica kół (napędowe / toczne): 1000 / 920
    - Prędkość maksymalna: 120 km/h
    - Długość: 64 m
    - Szerokość: 2,88 m
    - Wysokość: 3,9 m
    - Masa służbowa: 147 Mg
    - Oświetlenie: jarzeniowe
    - Drzwi: automatyczne przesuwne
    - Liczba miejsc siedzących: 212
    - Wykorzystanie: PKP SKM Trójmiasto Sp z o.o.


W 2011 roku wszystkie jednostki EW58 zostały wycofane z ruchu i skierowane do modernizacji. Przetarg na ich modernizację wygrał zakład NEWAG S.A. Nowy Sącz. W ramach przebudowy miały powstać 3 jednostki trójczłonowe i jedna jednostka czteroczłonowa. Pojazdy miały być wyposażone w impulsowy, asynchroniczny układ rozruchu z hamulcem rekuperacyjnym. W wózkach miała być zlikwidowana skomplikowana przekładnia hamulcowa poprzez zabudowę zintegrowanych modułów z hamulcami klockowymi. Wymienione miały być wszystkie okna, a ściany czołowe miały być upodobnione wyglądem do zmodernizowanych jednostek EN71 SKM. W pełni przebudowane miały być również wnętrze pasażerskie i kabiny maszynistów.
Pierwszy zmodernizowany pojazd miał być gotowy w pierwszym kwartale 2012 roku. Projekt niestety nie doszedł do realizacji.EZT EW60
Następcami jednostek EW58 były wyprodukowane w PAFAWAGu, w 1992 roku dwie jednostki serii EW60 (typ: 6WE). Pojazdy te były wypadkową doświadczeń zdobytych przy EN57 i EW58. Niestety ponownie zastosowano rozruch oporowy natomiast powrócono do konfiguracji członów r + s + r (rozrządczy + silnikowy + doczepny) co zmniejszyło przyspieszenie i jednocześnie energochłonność.
Aparatura elektryczna została zlokalizowana na członie silnikowym. Na dachach zabudowano dwa nożycowe odbieraki prądu, a pomiędzy nimi oporniki rozruchowe. W członach zwiększono liczbę drzwi do 4 par w każdym.
Pojazdy te zostały przekazane do służby w PKP SKM Trójmiasto, gdzie służyły liniowo do 2001 roku.

W 2005 roku jednostki te zostały odkupione od trójmiejskiej SKM przez Urzad Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i przekazane Kolejom Mazowieckim. Przewoźnik ten zlecił ich modernizację Zakładom Naprawczym Taboru Kolejowego "Mińsk Mazowiecki" S.A.

Kliknij aby powiększyć    EW60 001 + EW60 002 po modernizacji

Kliknij aby powiększyć    Naprawa główna ZNTK "Mińsk Maz." S.A.


Modernizacja oprócz zmiany wystroju wnętrza i kabiny obejmowała zastąpienie przestarzałego rozruchu oporowego, rozruchem impulsowym IGBT (przekształtniki DC / DC - choppery) produkcji MEDCOM Sp. z o. o.

Oparcie nadwozia jednostek na wózkach i prowadzenie zestawów kołowych jest analogiczne jak w EW58 i w ramach modernizacji nie uległo zmianie.

Kliknij aby powiększyć    Prowadzenie zestawu kołowego i I st. usprężynowania


Kliknij aby powiększyć    Oparcie nadwozia na wózku - II st. usprężynowania


Na dachach członów silnikowych pozostawiono nożycowe odbieraki prądu typu AKP 4E, a pomiędzy nimi zabudowano dwa kontenery z opornikami hamowania zamiast dotychczasowych oporników rozruchowych.

Kliknij aby powiększyć    Oporniki hamowania prądnicowego

Na dachach członów rozrządczych, nad kabinami, zamontowane są klimatyzatory kabin maszynistów.

Kliknij aby powiększyć    Klimatyzator kabiny


Pod nadwoziem zabudowane zostały podzespoły elektryczne i pneumatyczne.

Kliknij aby powiększyć    Przetwornica pokładowa MEDCOM (24 V DC, 3x400 V AC, 110 V DC)

Kliknij aby powiększyć    Skrzynia ze sprężarką powietrza

Kliknij aby powiększyć    Szafy z czoperami MEDCOM i inną aparaturą (m.in WS)


We we wnętrzu członu silnikowego znajduje się szafa aparatowa z układami elektrycznymi oraz tablicą pneumatyczną hamulców (na dole).

Kliknij aby powiększyć   

Kliknij aby powiększyć    Szafa elektryczna NN w członie silnikowym


Wnętrze jednostek oparte zostało o typowy wystrój Kolei Mazowieckich - KM Spółka z o. o.

Kliknij aby powiększyć    Wnętrze

Kliknij aby powiększyć    Fotele z logiem KM

Kliknij aby powiększyć    Korytarz drzwiowy


Dla poprawienia bezpieczeństwa i zapobieganiu wandalizmowi w jednostki wyposażono w system monitoringu realizowany przez układ kolorowych kamer przemysłowych trudnych do zlokalizowania przez osoby postronne. Obraz z kamer jest rejestrowany i jednocześnie wyświetlany na ekranach LCD w kabinach maszynistów.
Kamery monitoringu zainstalowano również na zewnątrz przez co nie było konieczne montowanie lusterek wstecznych.

Kliknij aby powiększyć    Ekran monitoringu w kabinie


Oprócz powyższych pojazd wyposażony został w system wizualnej i głosowej informacji trasowej firmy R&G, w którego skład wchodzą elektroniczne, trójkolorowe wyświetlacze oraz system automatycznego i ręcznego nagłośnienia. Automatyczne komunikaty wraz z informacjami na wyświetlaczach sterowane są za pośrednictwem sterownika SRG 3000P.

Kliknij aby powiększyć    Wyświetlacz elektroniczny

Kliknij aby powiększyć    Sterownik SRG 3000P w kabinie


Drzwi pasażerskie przystosowane są do indywidualnego otwierania przez użycie pasażerskich przycisków drzwiowych. Po otwarciu indywidualnym drzwi automatycznie zamykają się.
Również drzwi międzyczłonowe otwierane i zamykane są ze wspomaganiem pneumatycznym przez co nie trzeba się z nimi szarpać.


W modernizowanych wprowadzono dodatkowe drzwi do kabiny prowadzące z zewnątrz. Drzwi są automatycznie blokowane na czas jazdy wraz z drzwiami pasażerskimi więc wyjście z kabiny jest możliwe jest tylko w sytuacji odblokowania drzwi pasażerskich. Rozwiązanie jest mieszanie oceniane przez maszynistów szczególnie w związku z utrudnioną ewakuacją na wypadek niebezpieczeństwa.

Kliknij aby powiększyć    Wejście do kabiny

Fotel maszynisty zlokalizowano na osi pojazdu. Za fotelem znajdują się drzwi wejściowe z przedziału pasażerskiego, oraz szafa aparatowa. Za kabiną nie ma przedziału służbowego w związku z czym kierownik pociągu i konduktorzy przebywają wśród pasażerów.
W kabinie zainstalowany jest dodatkowo jedynie małe składane siedzenie przymocowane do ściany bocznej.
Kabina jest klimatyzowana.

Kliknij aby powiększyć    Widok przez szybę czołową

Kliknij aby powiększyć    Ogólny widok pulpitu

Kliknij aby powiększyć    Pulpit - część lewa

Kliknij aby powiększyć    Nastawnik kierunku jazdy i nastawnik jazdy (opis na powiększeniu)

Kliknij aby powiększyć    Pulpit - część środkowa (opis na powiększeniu)

Kliknij aby powiększyć    Ekran LCD - terminal diagnostyczny systemu sterowania

Kliknij aby powiększyć    Nastawniki i manipulatory hamulcowe (opis na powiększeniu)

Kliknij aby powiększyć    Manometry hamulcowe (opis na powiększeniu)

Kliknij aby powiększyć    Podnóżek


Dane techniczne EW60 po modernizacji:

    - Producent: PAFAWAG Wrocław
    - Lata produkcji: 1992
    - Wyprodukowanych sztuk: 2
    - Modernizacja: ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A.
    - Rok modernizacji: 2007
    - Układ członów: r + sa + r
    - Układ osi: 2'2' + Bo'Bo' + 2'2'
    - Napięcie zasilania: 3 kV
    - Ilość odbieraków prądu: 2
    - Ilość kabin: 2
    - Ilość silników: 4
    - Typ silników: LKb 435
    - Moc silników: 206 kW
    - Moc ciągła: 824 kW
    - System hamulca: SAB-WABCO
    - Rodzaj rozruchu: impulsowy IGBT (DC/DC chopper)
    - Hamowanie ED: tak
    - Predkość maksymalna: 100 km/h
    - Średnica kół: 1000 mm
    - Długość: 64,8 m
    - Szerokość: 2,88 m
    - Wysokość: 3,9 m
    - Masa służbowa: 170 Mg
    - Oświetlenie: jarzeniowe
    - Liczba miejsc siedzących: 164
    - Drzwi: automatyczne przesuwne z otwieraniem indywidualnym
    - Wykorzystanie: Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o. o.