transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Budowa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych > Elektryczny Zespół Trakcyjny typu 19WE

Prototypowy elektryczny zespół trakcyjny typu 19WE występujący pod handlową nazwą "Srebrna strzała" wyprodukowany został w 2008 roku przez zakłady NEWAG S.A. z Nowego Sącza. Jest to pierwszy w pełni nowy zespół pasażerski nowosądeckiego producenta taboru.
Pojazd przystosowany jest do jazdy po torze o szerokości normalnej 1435 mm i zasilania napięciem znamionowym 3 kV prądu stałego z napowietrznej sieci trakcyjnej.

Kliknij aby powiększyć   19WE - ostatnie prace wykończeniowe prototypu

Kliknij aby powiększyć   Oznaczenie na pokrywie sprzęgu

Kliknij aby powiększyć   19WE na targach InnoTrans 2008 w Berlinie

Kliknij aby powiększyć   Tabliczka znamionowaOd 2010 roku 4 składy 19WE kursują w barwach warszawskiej Szybkiej Kolei Miejskiej.

Kliknij aby powiększyć   19WE w barwach SKM Warszawa


Pojazd zaprojektowany został z myślą o obsłudze połączeń podmiejskich jak i dalekobieżnych z prędkością maksymalną 160 km/h. Może być wykonany w wersji czteroczłonwej (19WE) lub szczścioczłonowej (20WE).
Prototypowy, opisywany tu, 19WE jest czteroczłonowy.
Każdy człon pojazdu wsparty jest na dwóch, dwuosiowych wózkach jezdnych. Wózki pod członami skrajnymi (typ: 70RSNa) są wózkami napędowymi. Każdy z nich posiada dwa kompletne zespoły napędowe, w których każdego skład wchodzi elektryczny, asynchroniczny silnik trakcyjny, przekładnia trakcyjna, wał drążony ze sprzęgłem podatnym wyposażonym w pakiety klinowych elementów gumowych, oraz zestaw kołowy z kołami monoblokowymi (układ osi członów napędowych: Bo'Bo').
Pozostałe człony wsparte są na wózkach tocznych typu 70RST. We wszystkich wózkach zainstalowane są hamulce tarczowe firmy KNORR BREMSE z pierścieniami ciernymi (tarczami) zamontowanymi na tarczach kół (układ osi członów tocznych: 2'2').

Wózki posiadają podwójne usprężynowanie, a zestawy kołowe prowadzone są systemem wahaczowym. Pierwszy stopień usprężynowania (zestaw kołowy - rama wózka) realizują sprężyny śrubowe i tłumiki (amortzatory) hydrauliczne. Drugi stopień usprężynowania (wózek - nadwozie) realizują sprężyny pneumatyzne również wspomagane tłumikami (amortyzatorami) hydraulicznymi.

Kliknij aby powiększyć   Wózek napędny (opis na powiększeniu)

Kliknij aby powiększyć   I st. usprężynowania - prowadzenie wahaczowe (opis na pow.)

Kliknij aby powiększyć   
Zespół napędowy - przekładnia trakcyjna VOITH SZH 495,
wał drążony ze sprzęgłem podatnym, zestaw kołowyEnergia elektryczna do zasilania jednostki pobierana jest z sieci trakcyjnej za pośrednictwem dwóch dachowych odbieraków prądu marki STEMMANN typu DSA 250.
Układ napędu trakcyjnego składa się z przekształtników trakcyjnych DC/AC (falowników) zamontowanych w szafach aparatowych pomiędzy kabinami, a przedziałem pasażerskim. Każdy silnik trakcyjny zasilany jest niezależnie przez jeden falownik.
W 19WE zastosowano falowniki produkcji MEDCOM.

Kliknij aby powiększyć   Aparatura dachowa (opis na powiększeniu)

Kliknij aby powiększyć   Odbierak prąduJednostka 19WE przystosowana jest do jazdy ukrotnionej. Łączenie pojazdów ze sobą umożliwiają sprzęgi automatyczne zamontowane na czołach pojazdu i chowane pod podnoszonymi przysłonami.

Kliknij aby powiększyć   Sprzęg automatyczny


Na jednostce zastosowano napięcie pokładowe 24 V, którym zasilane są urządzenia pokładowe i ładowane baterie akumulatorów. Napiecie pokąłdowe pochodzi z przetwornic statycznych 3000V / 24 V. Dodatkowo przetwornica przekształca również napięcie sieciowe na trójfazowy prąd przemienny 3x400V wykorzystywany np. do zasilania wentylatorów chłodzenia silników trakcyjnych.

Kliknij aby powiększyć   Woltomierz i amperomierz baterii w kabinie
Wnętrze prototypowego pojazdu jest jednoprzestrzenne (bezprzedziałowe) tylko klasy 2, z wysoką podłoga na jednakowym poziomie na całej długości. W związku z przeznaczeniem pojazdu do eksploatacji w ruchu aglomeracyjnym (SKM Warszawa) na większości długości składu siedzenia zamontowano wzdłuż ścian bocznych (układ metro). Jedynie w członach skrajnych pomiędzy kabinami, a pierwszymi drzwiami siedzenia usytuowane są poprzecznie w układzie 2+2.
Przy eksploatacji w ruchu dalekobieżnym producent przewiduje układ siedzeń poprzeczny oraz zabudowę kabiny WC z obiegiem zamkniętym.

Kliknij aby powiększyć   Ogólny widok wnętrza (prototyp)

Kliknij aby powiększyć   Siedzenia w układzie wzdłużnym (prototyp)

Kliknij aby powiększyć   Siedzenia w układzie wzdłużnym (SKM)

Kliknij aby powiększyć   Siedzenia w układzie poprzecznym (prototyp)

Kliknij aby powiększyć   Siedzenia w układzie poprzecznym (SKM)


Wnętrze pasażerskie jest klimatyzowane przez dachowe agregaty oraz monitorowane za pośrednictwem kamer. We wnętrzu zamontowany jest również nowoczesny system informacji pasażerskiej w postaci wyświetlaczy diodowych, ekranów LCD oraz nagłośnienia.

Kliknij aby powiększyć   Ekran LCD


Kamery monitoringu zamontowane są również na zewnętrznych ścianach pudła pojazdu.

Kliknij aby powiększyć   Kamera zewnętrzna


W każdym członie znajduje się w sumie czworo dwuskrzydłowych drzwi odskokowo-przesuwnych (po 2 na stronę) sterowanych elektrycznie.

Kliknij aby powiększyć   Napęd drzwi - widok od zewnątrz

Kliknij aby powiększyć   Napęd drzwi - widok od wnętrzaNa czołach członów skrajnych znajdują się przestronne kabiny sterownicze. Pomiędzy przedziałem pasażerskim, a kabinami znajdują się przedziały elektryczne przez który przebiega korytarz łączący kabiny z klasą pasażerską. W przedziale tym znajdują się przekształtniki trakcyjne, przetwornice statyczne, rozdzielnie niskiego i wysokiego napięcia oraz sterowników pojazdu, rejestrator parametrów jazdy, komputer pokładowy, licznik energii itp.

Kliknij aby powiększyć   Przedział elektryczny za kabiną

Kliknij aby powiększyć   Uszyniacz falownika

Kliknij aby powiększyć   Urządzenia elektryczne NN i sterowniki

Kliknij aby powiększyć   Wyłączniki samoczynne i licznik energiiPojazdy typu 19WE przystosowane są konstrukcyjnie do jazdy z prędkością 160km/h. Jednak w związku z zastosowaniem pulpitu centralnego ich prędkość eksploatacyjna według polskich przepisów nie może przekraczać 130 km/h (brak dwuosobowej obsady).

Kliknij aby powiększyć   Opisy w kabinie


Pulpity sterownicze są zaadaptowane z jednostek 14WE. W ich centralnej części znajduje się terminal diagnostyczny, na którym wyświetlane są aktualne informacje o pracy poszczególnych podzespołów jednostki, parametrach jazdy.
Po przekazaniu jednostek 19WE dla SKM pulpit został w kilku miejscach zmieniony według wymagań przewoźnika.

Kliknij aby powiększyć   Widok przez szybę czołową

Kliknij aby powiększyć   Fotel i pulpit maszynisty (SKM)


Kliknij aby powiększyć   Stanowisko maszynisty - prototyp (opis na pow.)

Kliknij aby powiększyć   Terminal diagnostyczny 

Kliknij aby powiększyć   Ekran monitoringu

Kliknij aby powiększyć   Nastawnik jazdy i hamowania ED/EP


Kliknij aby powiększyć   Środkowa część pulpitu

Kliknij aby powiększyć   Manometry, nastawnik hamulca zespolonego i zawór nagłego hamowaniaKabiny są klimatyzowane przez dachowe agregaty, a oświetlenie umożliwia płynną regulację jasności świecenia.

Kliknij aby powiększyć   Nawiewniki klimatyzatora i lampy w kabinieDane techniczne:

    - Producent: NEWAG S.A. Nowy Sącz
    - Lata produkcji: od 2008
    - Układ osi: Bo'Bo' + 2'2' + 2'2' + Bo'Bo'
    - Napięcie zasilania: 3 kV DC
    - Ilość pantografów: 2
    - Ilość kabin: 2
    - Ilość silników: 8
    - Moc silników: 8 x 280 kW
    - Moc ciągła: 2240 kW
    - Rodzaj rozruchu: impulsowy IGBT
    - Prędkość maksymalna: 160 km/h
    - Masa własna: 170 Mg
    - Całkowita długość: 85273 mm
    - Szerokość: 2890 mm
    - Wysokość bez odbieraków prądu: 4205 mm
    - Wysokość podłogi w drzwiach: 1157 mm
    - Liczba miejsc siedzących: 183
    - Liczba miejsc stojących: 470
    - Oświetlenie: jarzeniowe
    - Drzwi: automatyczne odskokowo-przesuwne
    - Ilość drzwi: 2 x10
    - Wykorzystanie: ruch aglomeracyjny / regionalny