transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Układy i urządzenia hamulcowe > Masy hamujące

MASA HAMUJĄCA to umowna wartość umożliwiająca określenie wymaganej ilości czynnych hamulców składzie pociągu, które zapewnią odpowiednie parametry hamowania zgodne z wymaganiami linii, na której dany skład się porusza.
Masy hamujące poszczególnych pojazdów podane są na pudłach pojazdów lub na ich tablicach przestawczych hamulca (próżny / ładowny).

Kliknij aby powiększyć    
Oznaczenie mas hamujących
na pudle wagonu
(opis na powiększeniu)


Kliknij aby powiększyć    
Oznaczenie mas hamujących
na tablicy przestawczej rodzaju hamulca
(opis na powiększeniu)RZECZYWISTA MASA HAMUJĄCA to suma mas hamujących poszczególnych pojazdów składu pociągu z włączonymi hamulcami.

WYMAGANY PROCENT MASY HAMUJĄCEJ jest podany dla danych linii kolejowych w postaci tablic hamowności (służbowy rozkład jazdy, instrukcja Ir-1) i jest uzależniony od:
- wymaganej długości drogi hamowania na danym odcinku,
- największego pochylenia linii,
- największej dopuszczalnej prędkości,
- sposobu hamowania (hamulec szybkodziałający / wolnodziałający).


Zobacz tabele wymaganego procentu masy hamującej wg Instrukcji Ir-1- Dodatki do Instrukcji - str. 281, obowiązującej na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


RZECZYWISTY PROCENT MASY HAMUJĄCEJ POCIĄGU oblicza się ze wzoru:


Wzór na obliczanie rzeczywistego % masy hamującej


Rzeczywisty procent masy hamującej musi być większy lub co najmniej równy wartości wymaganego procentu hamującego.


Jeżeli pociąg nie ma wymaganego PROCENTU MASY HAMUJĄCEJ to należy:

- zmniejszyć jego prędkość rozkładową
lub
- zmniejszyć masę brutto składu
lub
- włączyć do składu pociągu pojazdy z czynnym hamulcem.