transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Układy i urządzenia hamulcowe > Hamulce pneumatyczne

W konwencjonalnych pojazdach kolejowych obwiązkowo stosowany jest hamulec pneumatyczny typu pośredniego działania (tzw. hamulec samoczynny zespolony). Dodatkowo w pojazdach trakcyjnych spotkać można hamulec typu bezpośredniego działania (tzw. hamulec niesamoczynny dodatkowy). Poniżej odnośniki do opisu tych rodzajów hamulców.

  Hamulec typu pośredniego działania (zespolony)

  Hamulec typu bezpośredniego działania (dodatkowy)