transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Układy i urządzenia hamulcowe > Rozwój układów hamulcowych wg TSI dla kolei dużych prędkości

Rozwój układów hamulcowych wg TSI dla kolei dużych prędkości przewiduje:

1. Sterowanie hamulcem tylko poprzez układy elektryczne i technikę cyfrową - do sterowania pracą hamulcem nie jest wykorzystywany przewód główny i sterownicza fala uderzeniowa.

2. Klasyczne zawory rozrządcze zastąpione są lokalnymi sterownikami hamulca - ze względu na brak przewodu głównego i zastosowania układów sterowania elektronicznego w technice cyfrowej. Przewód główny jeżeli jest zastosowany wykorzystywany jest tylko dla celów jazdy z pojazdami niezgodnymi z architekturą hamulca TSI. Zasadniczo przewód ten pozostaje pusty.

3. Pojazdy wyposażone tylko w przewód zasilający - wytwarzanie siły elementów ciernych hamulców jest realizowane standardowo poprzez sprężone powietrze. Ze zbiornika głównego sprężone powietrze do poszczególnych modułów sterujących hamulcem w składzie pociągu dostarczane jest przez przewód zasilający.

4. Zasilanie cylindrów hamulcowych realizują zbiorniki pomocnicze - jak w klasycznych układach, aby zapewnić niewyczerpalność hamulca, zasilanie sprężonym powietrzem cylindrów hamulcowych realizują zbiorniki pomocnicze, które zasilane są z przewodu zasilającego.

5. W składzie zastosowana jest elektryczna pętla bezpieczeństwa - pętla ta działa zasadzie: brak ciągłości zasilania –> załączone hamowanie nagłe i odpowiada zasadzie samoczynności hamulca realizowanej przez przewód główny, gdzie przerwanie przewodu (połączenie go z atmosferą) poprzez spadek ciśnienia przesterowuje zawory rozrządcze na fazę hamowania. Wg architektury hamulca TSI przerwanie pętli bezpieczeństwa (elektrycznego przewodu komunikacyjnego), zainicjuje sygnał wdrożenia hamowania nagłego.

6. Hamulec bezpieczeństwa działa w funkcji żądania załączenia przez pasażera - czyli w momencie pociągnięcia za rączkę hamulca bezpieczeństwa w przedziale pasażerskim maszynista otrzymuje żądanie załączenia hamowania bezpieczeństwa poprzez informację wizualna i dźwiękową. Na podstawie aktualnej sytuacji ruchowej podejmuje decyzję o wdrożeniu lub nie tego hamowania. Takie rozwiązanie ma na celu zabezpieczenie przed zatrzymaniem się pojazdu w miejscu niebezpiecznym lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu (np. na wiadukcie, w tunelu) - przykładowo, gdy hamulec bezpieczeństwa został załączony w związku z zaistniałym pożarem, a skład znajdowałby się w tunelu to jego zatrzymanie w tym miejscu mogłoby być znacznie niebezpieczniejsze niż przejechanie poza tunel i zatrzymanie w przestrzeni otwartej.
Omówiona tu funkcja żądania zatrzymania składu hamulcem bezpieczeństwa jest rozwinięciem funkcji mostkowania hamulca bezpieczeństwa opisanej w dziale hamulca elektropneumatycznego.


  ED250 "Pendolino"