transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Elektryczne zespoły napędowe > Zespoły napędowe z zawieszeniem silników częściowo w ramie wózka i nadwoziu oraz w całości w nadwoziu

Konstruując pojazdy do dużych prędkości dąży się do maksymalnej redukcji masy wózków w celu zapewnienia odpowiednich parametrów dynamicznych ruchu taboru, ograniczenia mas niesprężynowanych i tym samym ograniczenia szkodliwego oddziaływania pojazdu na tor . W pojazdach trakcyjnych przeznaczonych do eksploatacji z prędkością powyżej 200 km/h można spotkać układy, w których silniki są zamocowane częściowo lub całkowicie w nadwoziu.

1) Zespoły napędowe z zawieszeniem silników częściowo w nadwoziu
Poniżej zamieszczony jest schemat zespołu napędowego, w którym silnik trakcyjny z przekładnią stanowią jeden zespół konstrukcyjny, który zamocowany jest odpowiednio do nadwozia oraz ramy wózka. Układ przeniesienia momentu obrotowego jest analogiczny jak w konstrukcjach z silnikami zabudowanymi w pełni w ramie wózkach.. W omawianym przykładzie moment obrotowy z silnika na zestaw kołowy przenoszony jest przez przekładnię i sprzęgła sześciocięgłowe równobieżne wychylne pomiędzy którymi zamontowany jest wał przegubowy.

Kliknij aby powiększyć 
Przykład zespołu napędowego z silnikiem i przekładnią zabudowaną częściowo w nadwoziu i ramie wózka

2) Zespoły napędowy z zawieszeniem silników całkowicie w nadwoziu
W tym sposobie zawieszenia można spotkać rozwiązana z poprzecznym, ale również podłużnym zamontowaniem silników. Silniki zamontowane są całkowicie w nadwoziu, a moment obrotowy jest z nich przenoszony na zestawy kołowe przez przekładnie lub zestaw przekładni. W tych układach z punktu widzenia zespołów napędowych zestaw kołowy, a więc i wózek jest obciążony tylko masą przekładni i około połową masy wału napędowego.

W składach typu ETR450 czyli pociągach "Pendolino" (250 km/h), eksploatowanych w Polsce pod oznaczeniem seryjnym ED250 zastosowany jest napęd silnikami zabudowanymi w całości w nadwoziu. Silnik zabudowany jest wzdłużnie, a moment obrotowy z niego przenoszony jest przez wał pędny Cardana do przekładni kątowej osadzonej na osi zestawu kołowego.
Warto zwrócić uwagę, że w tych pojazdach zastosowano wózki dwuosiowe z układem osi A1', czyli jedną osią napędową, a jedną osią toczną.


Kliknij aby powiększyć 
Schemat układu napędowego w składach ED250 "Pendolino"Kliknij aby powiększyć    Kliknij aby powiększyć   
Przekładnia i wał Cardana przy wózku


Kliknij aby powiększyć 
Pokrywa rewizyjna silnika trakcyjnego w nadwoziu


 
ED250-005

 


Typowe poprzeczne zawieszenie silników trakcyjnych zastosowano we francuskich składach TGV, które przystosowane są do jazdy z prędkością 300 km/h. W zespołach napędowych tych składów zespolonych zastosowane są dwie niezależne przekładnie zabudowane w skrzyniach przekładniowych. Pierwsza przekładnia jest stale zmontowana z silnikiem trakcyjnym, tworząc jeden zespół konstrukcyjny, podwieszony do nadwozia. Druga przekładnia jest ułożyskowana na osi zestawu kołowego i podwieszona poprzez ramię podatne do ramy wózka.
Przeniesienie momentu obrotowego z przekładni silnika na przekładnię osiową realizuje poprzeczny wał przegubowy.


Kliknij aby powiększyć 
Schemat układu napędowego w składach TGV


 
TGV