transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Napędy trakcyjne elektryczne i silniki trakcyjne > Napęd z rozruchem impulsowym i silnikami szeregowymi

W elektrycznych pojazdach trakcyjnych, w których wykorzystywane są silniki prądu stałego stosuje się napęd energoelektroniczny z rozruchem impulsowym, z użyciem przetwornic trakcyjnych DC/DC (chopperów). W omawianym rozwiązaniu przekształtniki trakcyjne (choppery), przetwarzają energię elektryczna prądu stałego z sieci trakcyjnej na energię elektryczną prądu stałego, która zasilane są silniki trakcyjne. Choppery w takim układzie są przerywaczami prądu, które w odpowiedniej częstotliwości (rzędu kilkuset Hz) złączają lub wyłączają zasilanie silników trakcyjnych. W sytuacji załączenia silniki zasilane są bezpośrednio napięciem z sieci trakcyjnej, a przy odłączeniu od zasilania przepływ napięcia w silniku jest podtrzymywany przez diodę. Okresy załączenia / wyłączenia są tak krótkie, że w efekcie silnik jest zasilany obniżonym napięciem o wartości dostosowanej przez aparaturę sterującą do aktualnego obciążenia i prędkości.
Elementami wykonawczymi chopperów są sterowalne tyrystory GTO (Gate Turn-Off), czyli tyrystory których załączenie realizuje się poprzez zasilenie bramki tyrystora potencjałem dodatnim, a wyłączenie poprzez zasilenie jego bramki potencjałem ujemnym. W najnowocześniejszych układach chopperowych przerywaczami są tranzystory wykonane w technologii IGBT (Instulate Gate Bipolar Transistors) - więcej informacji o tranzystorach IGBT w opisie rozruchu impulsowego silnikami indukcyjnymi.

Powyższe rozwiązanie eliminuje z obwodu głównego oporniki na których są duże straty energii. Natomiast nadal pozostają w układzie napędowym silniki trakcyjne szeregowe, które są kosztowne w eksploatacji i wymagają czynności obsługowych w przeciwieństwie do silników indukcyjnych.
Przy zastosowaniu chopperów jest możliwość realizacji hamowania elektrodynamicznego z rekuperacją energii. Podczas hamowania silniki trakcyjne zostają przełączone do pracy w trybie prądnicowym, a przetwornice trakcyjne (choppery) przetwarzają energię wytworzoną przez silniki trakcyjne na energię, która może być oddana przez odbierak prądu do sieci trakcyjnej. W przypadku, gdy sieć nie jest w stanie przyjąć tej energii układ zostaje przełączony na hamowanie oporowe i wyprodukowany prąd jest wytracany na opornikach w postaci ciepła (bezpowrotnie tracone).

Napęd impulsowy z zastosowaniem chopperów zastosowany został przykładowo w jednostkach trakcyjnych serii EW60, zmodernizowanych przez ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A.

Kliknij aby powiększyć    EW60 001 + EW60 002

Kliknij aby powiększyć    Szafy m.in. z przetkształtnikami (chopperami)

Kliknij aby powiększyć    Oporniki hamowania na dachu

Kliknij aby powiększyć    Terminal diagnostyczny w kabinie

Zastosowanie w pojazdach impulsowego napędu chopepperowego pozwala na oszczędność energii sięgająca nawet ponad 30% w stosunku do napędu stycznikowo-oporowego.