transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Budowa taboru > Szczegółowy opis rozwiązań technicznych taboru

W tym dziale zamieszczam informacje na temat budowy głównych systemów, układów, zespołów i podzespołów stosowanych w pojazdach kolejowych.

Struktura konstrukcyjna pojazdu szynowego dzieli się na nadwozie i podwozie.

Kliknij aby powiększyć  
Struktura pojazdu szynowego  Rodzaje podwozi i wózki

Dział zawiera informacje o rodzajach i zadaniach podwozi, charakterystyce i budowie wózków, zestawów kołowych, węzłach łożyskowych, układach oparć nadwozi, usprężynowaniu oraz układach przenoszenia sił pociągowych.


  Elektryczne zespoły napędowe

Dział zawiera informacje o wybranych stosowanych w kolejnictwie systemach przeniesienia napędu z elektrycznych silników trakcyjnych na zestawy kołowe oraz sposobach zawieszeń silników trakcyjnych.

  Układy i obwody elektryczne w pojazdach
Dział zawiera informacje o obwodach, układach i urządzeniach elektrycznych, magistralach komunikacyjnych i rozwiązaniach zabezpieczających przed dostępem do urządzeń pod napieciem stosowanych w pojazdach trakcyjnych elektrycznych, spalinowych i wagonach. Omawia również układy zasilania zewnętrznego pojazdów oraz baterie akumulatorów.


  Napędy w pojazdach spalinowych

Dział zawiera informacje o wybranych stosowanych w kolejnictwie zespołach napędowych, gdzie przeniesienie mocy z silnika spalinowego odbywa się poprzez zastosowanie przekładni: elektrycznych, mechanicznych, hydraulicznych. W dziale tym opisany jest również napęd hydrostatyczny pojazdów.  Napędy trakcyjne elektryczne i silniki trakcyjne

Dział zawiera informacje o elektrycznych napędach trakcyjnych (stycznikowo-oporowy i impulsowy) oraz stosowanych silnikach trakcyjnych.


   Układy pneumatyczne
Dział zawiera informacje o charakterystyce układów pneumatycznych stosowanych pojazdach szynowych. Omawia zakresy dotyczące układów wytwarzania i przygotowania sprężonego powietrza oraz jego magazynowania i rozprowadzania. W ramach opisu omówione są również sprzęgi pneumatyczne.   Układy i urządzenia hamulcowe

Dział zawiera informacje o hamulcach pneumatycznych, elektropneumatycznych, ręcznych, postojowych i dynamicznych oraz o parametrach układów hamulcowych, układach sterowania hamulcami, zagadnieniach dotyczących przepisów itp.


  Odbieraki prądu

Dział zawiera informacje o budowie, parametrach i eksploatacji odbieraków prądu.  Urządzenia pociągowo - zderzne

Dział zawiera informacje o ukradzeniach pociągowo - zderznych stosowanych w taborze kolejowym (sprzęgi niesamoczynne śrubowe i urządzenia zderzakowe, sprzęgi samoczynne typu SA-3 i typu Scharfenberga).


  Piasecznice

Dział zawiera informacje o zespołach piasecznic stosowanych w taborze kolejowym.   Zabezpieczenia na pojazdach trakcyjnych

Dział zawiera informacje o systemach automatyki bezpieczeństwa pociągu (CA / SHP / RADIOSTOP) oraz urządzeniach rejestrujących parametry jazdy.