transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Budowa taboru > Szczegółowy opis rozwiązań technicznych taboru

W tym dziale zamieszczam informacje na temat budowy głównych systemów, układów, zespołów i podzespołów stosowanych w pojazdach kolejowych.
Struktura konstrukcyjna pojazdu szynowego dzieli się na nadwozie i podwozie.

Kliknij aby powiększyć  
Struktura pojazdu szynowego  Rodzaje podwozi i wózki

Rozdział zawiera informacje o rodzajach i zadaniach podwozi, charakterystyce i budowie wózków, zestawów kołowych, węzłach łożyskowych, układach oparć nadwozi, usprężynowaniu oraz układach przenoszenia sił pociągowych.


  Elektryczne zespoły napędowe

Rozdział zawiera informacje o wybranych stosowanych w kolejnictwie systemach przeniesienia napędu z elektrycznych silników trakcyjnych na zestawy kołowe oraz sposobach zawieszeń silników trakcyjnych.

  Układy i obwody elektryczne w pojazdach
Rozdział zawiera informacje o obwodach, układach i urządzeniach elektrycznych, magistralach komunikacyjnych i rozwiązaniach zabezpieczających przed dostępem do urządzeń pod napieciem stosowanych w pojazdach trakcyjnych elektrycznych, spalinowych i wagonach. Omawia również układy zasilania zewnętrznego pojazdów oraz baterie akumulatorów.


  Napędy w pojazdach spalinowych

Rozdział zawiera informacje o wybranych stosowanych w kolejnictwie zespołach napędowych, gdzie przeniesienie mocy z silnika spalinowego odbywa się poprzez zastosowanie przekładni: elektrycznych, mechanicznych, hydraulicznych. W dziale tym opisany jest również napęd hydrostatyczny pojazdów.


  Napędy trakcyjne elektryczne i silniki trakcyjne
Rozdział zawiera informacje o elektrycznych napędach trakcyjnych (stycznikowo-oporowy i impulsowy) oraz stosowanych silnikach trakcyjnych.


   Układy pneumatyczne
Rozdział zawiera informacje o charakterystyce układów pneumatycznych stosowanych pojazdach szynowych. Omawia zakresy dotyczące układów wytwarzania i przygotowania sprężonego powietrza oraz jego magazynowania i rozprowadzania. W ramach opisu omówione są również sprzęgi pneumatyczne.


   Układy i urządzenia hamulcowe

Rozdział zawiera informacje o hamulcach pneumatycznych, elektropneumatycznych, ręcznych, postojowych i dynamicznych oraz o parametrach układów hamulcowych, układach sterowania hamulcami, zagadnieniach dotyczących przepisów itp.


  Odbieraki prądu i styki uszyniające

Rozdział zawiera informacje o budowie, parametrach i eksploatacji odbieraków prądu oraz stykach uszyniających.


  Urządzenia pociągowo - zderzne

Rozdział zawiera informacje o urządzeniach pociągowo - zderznych stosowanych w taborze kolejowym - sprzęgi niesamoczynne śrubowe i urządzenia zderzakowe, sprzęgi samoczynne typu SA-3 i typu Scharfenberga, sprzęgi DAC oraz sprzęgi międzyczłonowe (środkowe).


   Przejścia międzywagonowe / międzyczłonowe
Rozdział zawiera informacje o stosowanych przejściach międzywagonowych i międzyczłonowych w tym mostków przejściowych i instalacji.


  Piasecznice

Rozdział zawiera informacje o zespołach piasecznic stosowanych w taborze kolejowym.


   Układy Automatyki Bezpieczeństwa Jazdy

Rozdział zawiera informacje o systemach automatyki bezpieczeństwa jazdy pociągu - CA / SHP / RADIOSTOP / ERTMS (ETCS - GSM-R).