transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Ruch kolejowy > Sygnały na pociągach i innych pojazdach kolejowych

Sygnały na pociągach i innych pojazdach kolejowych określa Instrukcja Sygnalizacji Ie-1 (E1) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. Nr 172, poz. 1444) z późniejszymi zmianami.
Poniższy schemat przedstawia stosowane na sieci PKP PLK S.A. sygnały stosowane na pociągach i innych pojazdach kolejowych.


Sygnały na pociągach i innych pojazdach kolejowych


Załączanie oświetlenia zewnętrznego w pojeździe trakcyjnym realizuje się z pulpitu maszynisty odpowiednimi przełącznikami.
W starszych pojazdach każdy reflektor miał swój indywidualny wyłącznik. W nowych pojazdach stosuje się przełączniki z programem łączeń odpowiadającym poszczególnym sygnałom.

Kliknij aby powiększyć   Wyłączniki reflektorów - ET22 (opis na pow.)

Kliknij aby powiększyć   Przełącznik reflektorów z kontrolkami - EP09 (opis na pow.)

Kliknij aby powiększyć   Wizualizacja reflektorów - terminal diagn. - EN57AKŁ


W wagonach pasażerskich wyposażonych w elektryczne sygnały załącza się je wyłącznikiem poprzez użycie klucza konduktorskiego. Wyłączniki sygnałów końca pociągu znajdują się wewnątrz pojazdu w czołowych ścianach wagonu

Kliknij aby powiększyć   Pokrywa i oznaczenie wyłącznika sygnałów końcowych w wagonie pas.Sygnały Pc1, Pc2, Pc3, Pc4 i Pc5, podawane światłami i tarczami, stosuje się do oznaczania czoła i końca składu pociągu i innych pojazdów kolejowych kursujących na zasadach ustalonych dla pociągów.

Kliknij aby powiększyć   Elektrowóz ET22 z sygnałem Pc1

Kliknij aby powiększyć   EZT EN57 z sygnałem Pc2

Kliknij aby powiększyć   Pług odśnieżny z sygnałem Pc3

Kliknij aby powiększyć   Sygnał Pc5 świetlny w wagonie

Kliknij aby powiększyć   Wsporniki przenośnych tarcz SKP

Kliknij aby powiększyć   Tarcza przenośna SKP (odblaskowa)

Kliknij aby powiększyć   Tarcza akumulatorowa SKP (odblaskowa-świetlna) w uchwycie na czole

Kliknij aby powiększyć   Tarcze akumulatorowe SKP (odblaskowe-świetlne) w kabinie


Podanie sygnału sygnał Pc6 zobowiązuje maszynistę pociągu, w którego kierunku podano sygnał Pc 6, do zatrzymania i udzielenia pomocy maszyniście pociągu który został tym sygnałem osygnalizowany.

W przypadku pojazdów niewyposażonych w górne światło sygnałowe stosuje się przy jeździe pociągowej sygnały Pc1 i Pc2 bez użycia tego światła.

Kliknij aby powiększyć   Lokomotywa SM03 bez górnego światła sygnałowego

Sygnał Pc4 stosuje się przy pociągach pchanych, które nie posiadają na czole czole czynnej kabiny sterowniczej.

W przypadku pociągów bocznicowych dopuszczone jest stosowanie w nocy jednego światła białego, a w dzień jazda może odbywać się bez osygnalizowania.

Na pociągu popychanym, w którym popychacz jest sprzęgnięty lub nie jest sprzęgnięty ze składem, na tylnej ścianie ostatniego wagonu umieszcza się sygnał oznaczenia końca pociągu Pc 5. Na czole pierwszej lokomotywy popychającej stosuje się sygnał Pc 1, przy czym w dzień dopuszcza się nie stosowanie żadnego sygnału Na tylnej ścianie ostatniej lokomotywy popychającej stosuje się sygnał Pc 5. Przy jeździe powrotnej lokomotywy popychającej zamienia się sygnały na czole i tylnej ścianie lokomotywy, przy czym na czole powracającej lokomotywy na szlaku jednotorowym stosuje się sygnał Pc 1, natomiast na torze szlaku dwu- lub wielotorowego stosuje się odpowiednio sygnały Pc1 i Pc2.

W przypadku pociągu poruszającego się po torze zamkniętym linii kolejowej dwutorowej w porze nocnej należy stosować sygnały Pc1, zarówno dla oznaczenia czoła, jak i końca pociągu.

Cofanie się pociągu ze szlaku do stacji, to zarówno na linii kolejowej jednotorowej, jak i dwu- lub wielotorowej nie należy zmieniać sygnałów na czole i końcu pociągu.


Sygnał Tb1 podaje się podczas prac manewrowych pojazdu trakcyjnego, zapalając reflektor biały po stronie czynnego stanowiska maszynisty, czyli tego z którego prowadzony jest pojazd.

Kliknij aby powiększyć   Lokomotywa SP32 z sygnał jazdy manewrowej Tb1