transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Odbieraki prądu i styki uszyniające > Stacja prób odbieraków prądu w Gdyni Grabówku

W Sekcji Eksploatacji Pojazdów Trakcyjnych Zakładu Północnego PKP INTERCITY SA w Gdyni Grabówku znajduje się specjalne stanowisko do pomiarów parametrów odbieraków prądu, które powstało przy współpracy PKP z Politechniką Gdańską.
OBECNIE STANOWISKO JEST WYŁĄCZONE Z EKSPLOATACJI.

Kliknij aby powiększyć   Kliknij aby powiększyć  
Zakład Północny PKP INTERCITY SA


W skład stacji prób wchodzi tor z odpowiednio wyprofilowaną siecią trakcyjną, urządzenia pomiarowe oraz komputery służące do przeliczania, analizy i rejestracji badanych parametrów.

Kliknij aby powiększyć  
Tor prób

Sieć jezdna na odcinku pomiarowym jest wyprofilowana od najwyższego wzniosu, przez poziom najniższy w środku odcinka, aż znów do najwyższego wzniosu na końcu odcinka.
Dzięki takiemu wyprofilowaniu sieci podczas przejazdu pojazdu trakcyjnego mierzony jest nacisk ślizgacza na przewód jezdny zarówno podczas jego obniżania się jak i podnoszenia.
Przejazd odbywa się z prędkością około 10 km/h.

Do realizacji pomiarów wykorzystywane są trzy optyczne urządzenia pomiarowe (dalmierze).
Dwa z nich wraz ze specjalnym układem dźwigniowym współpracującym z przewodem jezdnym, umieszczone są po środku pomiędzy najwyższym, a najniższym zawieszeniem sieci.
Trzeci miernik zainstalowany jest na końcu odcinka pomiarowego i służy do badania odległości i prędkości przejazdu pojazdu trakcyjnego.


Schemat profilu sieci i rozmieszczenia mierników
h1 = 6 m
h2 = 5 m
a - urządzenia pomiarowe 1 (mierniki nacisku)
b - urządzenie pomiarowe 2 (dalmierz)
c - komputer sterujący
d - transmisja kablowa i radiowaKliknij aby powiększyć  
Jeden z dwóch mierników nacisku /a/ (opis na pow.)

Kliknij aby powiększyć  
Miernik prędkości i odległości /b/ (opis na pow.)

Dane z tych trzech urządzeń pomiarowych przekazywane są przeliczane przez przez specjalnie opracowany program komputerowy i przedstawiane w postaci wyników pomiarowych.
Przed rozpoczęciem pomiarów wprowadza się do programu dane takie jak między innymi typ pojazdu i jego numer, kabinę z której odbywa się przejazd, pantograf, który będzie badany itp.

Kliknij aby powiększyć  
Wprowadzone dane pojazdu

Kliknij aby powiększyć  
Program diagnostyczny

Tor prób wyposażony jest w kamery telewizji przemysłowej, w związku z czym personel na bieżąco śledzi przejazd pojazdu trakcyjnego po odcinku pomiarowym.

Kliknij aby powiększyć  
Podgląd toru na monitorze

Kliknij aby powiększyć  
Wykres parametrów zbadanego odbieraka prądu

Pomiary wraz z nagraniami z kamer przemysłowych są przechowywane w pamięci komputera, tak, że w każdej chwili można dowolne z nich przeanalizować.
Zarejestrowane wyniki prób można też wydrukować.

Kliknij aby powiększyć   Kliknij aby powiększyć  
Raport z badania gotowy do druku

Bardzo dziękuje pracownikom Zakładu Północnego PKP INTERCITY SA za zaproszenie i zapoznanie ze stacją prób.