transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Ruch kolejowy > Prowadzenie ruchu pociągów i manewry

Zasady i przepisy dotyczące prowadzenia ruchu pociągów na liniach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. określa Instrukcja Ir-1 (R1) o prowadzeniu ruchu pociągów oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. Nr 172, poz. 1444) z późniejszymi zmianami.
Pracę manewrową charakteryzuje Instrukcja Ir-9 (R34) o technice pracy manewrowej.


  Wyprawianie pociągów ze stacji  Prowadzenie ruchu pociągów na szlakach  Praca manewrowa i rozrządowa