transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Ruch kolejowy > Prowadzenie ruchu pociągów i manewry

Zasady i przepisy dotyczące prowadzenia ruchu pociągów na liniach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA określa Instrukcja Ir-1 (R1) o prowadzeniu ruchu pociągów (zobacz instrukcję) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. Nr 172, poz. 1444) z późniejszymi zmianami (zobacz rozporządzenie). Pracę manewrową omawia Instrukcja Ir-9 (R34) o technice pracy manewrowej (zobacz instrukcję). Między innymi na podstawie tych dokumentów zostały opracowane poniższe opisy.


  Wyprawianie pociągów ze stacji  Prowadzenie ruchu pociągów na szlakach  Praca manewrowa i rozrządowaPowyższe odnośniki kierują do opisów omawiających szczegółowo zasady prowadzenia ruchu pociągów i manewrów.
Rozróżnia się dwa rodzaje jazd pojazdami kolejowymi:
- jazdy POCIĄGOWE, czyli jazdy realizowane na szlakach oraz wjazdy, wyjazdy i przejazdy przez stacje (posterunki ruchu),
- jazdy MANEWROWE, czyli wszystkie jazdy z wyjątkiem wjazdu, wyjazdu i przejazdu pociągu.


JAZDA POCIĄGOWA - WJAZD POCIĄGU (przebieg wjazdowy)
Pociąg na szlaku (zablokowany blok Po przez sąsiedni posterunek). Dyżurny ruchu ustawia drogę przebiegu do semafora "E" i wyświetla sygnał zezwalający na semaforze "L" (tu sygnał S3) - pociąg wjeżdża na stację. Po zmianie sygnału na "Stój" na semaforze L dyżurny ruchu blokuje blok "Ko", potwierdzając przyjazd pociągu do posterunku, z którego pociąg przyjechał.JAZDA POCIĄGOWA - WYJAZD POCIĄGU (przebieg wyjazdowy)
Pociąg na stacji, dyżurny ruchu po uzyskaniu zgody od sąsiedniego posterunku ustawia drogę przebiegu i wyświetla sygnał zezwalający na semaforze wyjazdowym "E" - pociąg wyjeżdża ze stacji. Po zmianie sygnału na "Stój" na semaforze 'E" dyżurny ruchu blokuje blok Po informując sąsiedni posterunek, że pociąg jest na szlaku.JAZDA POCIĄGOWA - PRZEJAZD POCIĄGU (przebieg wjazdowy i przebieg wyjazdowy - przebiegi bez zatrzymania na stacji)
Pociąg na szlaku (zablokowany blok Po przez sąsiedni posterunek). Dyżurny ruchu ustawia pierwszą drogę przebiegu i wyświetla sygnał zezwalający na semaforze wjazdowym "L", a po uzyskaniu zgody na wyprawienie pociągu do kolejnego posterunku ruchu ustawia drugi przebieg i wyświetla sygnał zezwalający na semaforze wyjazdowym "E". Po wjeździe pociągu na stację i osłonięciu go sygnałem "Stój" na semaforze "L" dyżurny ruchu blokuje blok "Ko", potwierdzając przyjazd pociągu do posterunku, z którego pociąg przyjechał. Po wyświetleniu sygnału "Stój" na semaforze wyjazdowym "E", dyżurny ruchu blokuje blok "Po" dla posterunku, do którego pociąg został wyprawiony.