transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Zestawy kołowe - budowa i eksploatacja > Systemy automatycznej zmiany rozstawu kół

1) System SUW 2000
W latach 90. XX wieku polscy konstruktorzy z inżynierem Suwalskim na czele skonstruowali zestawy kołowe, umożliwiające automatyczną zmianę rozstawu zestawów kołowych w wózkach wagonowych, co powoduje, że na granicy przy zmianie szerokości toru nie jest konieczna wymiana wózków.
Przy klasycznym rozwiązaniu w ruchu transgranicznym pomiędzy państwami posiadającymi różne szerokości toru, na przejściach granicznych konieczne jest podniesienie każdego z nadwozi wagonów i wymiana wózków na właściwe dla danej szerokości toru co zajmuje bardzo dużo czasu i jest pracochłonne. W ruchu towarowym niezbędny jest przeładunek towarów.
W opracowanym przez inżyniera Ryszarda Suwalskiego systemie SUW2000 zmiana rozstawu kół w zestawach kołowych realizowana jest samoczynnie na specjalnym torze przestawczym. Przestawianie odbywa się podczas jazdy i trwa zaledwie kilkanaście sekund na zestaw. Każdy zestaw podczas przejazdu przez tor przestawczy systemu SUW zostaje odblokowany, po czym następuje przesunięcie kół na odpowiednią szerokość poprzez specjalny system prowadnic torowego stanowiska przestawczego. Następnie koła zestawu zostają zablokowane w nowym położeniu, dzięki czemu możliwe jest bezpieczne kontynuowanie jazdy.

Prototyp zestawów kołowych z systemem SUW powstał w 1993 roku w Poznańskich Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego.
Przez kolejne lata był testowany po czym w 2000 roku wszedł do eksploatacji liniowej w ruchu pasażerskim i towarowym na przykład na trasie Warszawa - Wilno. Czas przejazdu przez granicę w tym połączeniu skrócono z ponad 140 do 30 minut.
Obecnie po latach eksploatacji system nie wykazuje żadnych nieprawidłowości w działaniu, ani błędów konstrukcyjnych.
Ważnym aspektem jest, że zmiana rozstawu kół w systemie SUW może odbywać się pod obciążeniem (wagony z ładunkiem / pasażerami).

Inżynierowie różnych państw od wielu lat pracowali nad systemem zmiany rozstawu kół dla przyspieszenia ruchu granicznego pomiędzy krajami o różnych szerokościach torów.
Powstało wiele rozwiązań i prototypów jednak żaden nie był tak prosty, szybki i niezawodny w przestawianiu jak wynalazek inżyniera Suwalskiego.


Kliknij aby powiększyć   
Wózek z systemem SUW2000


Kliknij aby powiększyć   
Wózek z systemem SUW2000


Kliknij aby powiększyć    
Zestaw kołowy z systemem SUW2000


Kliknij aby powiększyć   
Tabliczka znamionowa producenta (ZNTK Poznań)


Kliknij aby powiększyć   
Oznaczenie na ramie wózka informujące o zestawach przystosowanych do zmiany rozstawu kół


 2) System TALGO RG
Hiszpański producent taboru - firma TALGO Espagna opracowała system automatycznej zmiany rozstawu kół zestawów kołowych o nazwie TALGO RG. System ten przewidziany został do stosowania w pojazdach trakcyjnych jak i wagonach.
Właśnie ta firma skonstruowała pierwszą lokomotywę elektryczną, w której zastosowano powyższy system automatycznej zmiany rozstawu kół w zakresie 1668 mm - 1435 mm.
Analogiczny system zastosowany został również w pociągach dużej prędkości tego producenta.
Tory o szerokości 1668 mm eksploatowane są w Hiszpanii i Portugalii.

Kliknij aby powiększyć  
Lokomotywa TALGO L-9202

Kliknij aby powiększyć  
Wózek napędowy przystosowany do zmiany rozstawu kół