transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Urządzenia pociągowo - zderzne > Sprzęgi samoczynne SA-3

Sprzęgi samoczynne SA-3 stosowane są przez zarządy kolejowe na obszarze b. ZSRR, a w Polsce na linii kolejowej - PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.
Sprzęgi te realizują połączenie mechaniczne pojazdów kolejowych. Cechują się bardzo dużą wytrzymałością na rozciąganie i ściskanie.
Przy sprzęgach tego typu nie stosuje się urządzeń zderzakowych, gdyż one w ramach swojej budowy spełniają ta rolę.

Kliknij aby powiększyć    Sprzęg samoczynny SA-3

Kliknij aby powiększyć    Sprzęgnięte pojazdy kolejowe sprzęgami SA-3

Kliknij aby powiększyć    Sprzęg SA-3 widoczny na ekranie monitoringu - lok.: 16D


Dla zapewnienia możliwości sprzęgnięcia pojazdów kolejowych wyposażonych w sprzęgi SA-3 z pojazdami z klasycznymi sprzęgami śrubowymi opracowano specjalną odmianę sprzęgu samoczynnego zintegrowaną ze sprzęgiem śrubowym.

Kliknij aby powiększyć    Sprzęg SA-3 ze sprzęgiem śrubowym


Przy zastosowaniu sprzęgów typu SA-3 za ich pośrednictwem łączy się pojazdy mechanciznie. Połaczenia elektryczne i pneumatyczne relalizowane są przez klasyczne sprzęgi - węże pneumatyczne z głowicami i kurkami końcowymi oraz kablowe połączenia elektryczne z wtykami.