transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Szczegółowy opis rozwiązań technicznych taboru > Urządzenia pociągowo - zderzne

Urządzenia pociągowo - zderzne w taborze kolejowym służą do mechanicznego połączenia poprzez sprzęgi pojazdów kolejowych ze sobą, przenoszenia sił pociągowych oraz do łagodzenia sił wzdłużnych wynikających z nabiegania pojazdów na siebie podczas jazdy przy jednoczesnym pochłanianiu części energii powstałej na skutek tego nabiegania.

Dzięki powyższym możliwe jest uformowanie składu pociągu z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz płynnej i komfortowej jazdy.

Pod względem rodzajów urządzeń pociągowo - zderznych rozróżnia się te, gdzie urządzenia sprzęgowe montowane są niezależnie od zderzakowych oraz takie, gdzie stanowią one zintegrowany element.
W pierwszym przypadku na czołach ostoi pojazdów zabudowuje się w osi wzdłużnej pojazdu urządzenie cięgłowe ze sprzęgiem śrubowym, a po obu jego stronach zabudowywane są urządzenia zderzakowe.
W drugim przypadku w ostoi zabudowuje się sprzęgi samoczynne, czyli urządzenia w których zintegrowana jest funkcja cięgłowa, sprzęgająca i zderzakowa.

Kliknij aby powiększyć    Sprzęgi śrubowe z urządzeniami cięgłowymi i zderzakami


Kliknij aby powiększyć    Sprzęgi samoczynne typu SA-3


Kliknij aby powiększyć    Sprzęgi samoczynne typu Scharfenberga


   Sprzęgi cyfrowe DAC


   Sprzęgi międzyczłonowe - środkowe (zespoły trakcyjne)