transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Szczegółowy opis rozwiązań technicznych taboru > Rodzaje podwozi i wózki

  Podstawowa charakterystyka podwozi
W rozdziale scharakteryzowane są rodzaje podwozi stosowanych w pojazdach szynowych (ostojnicowe i wózkowe)


  Charakterystyka i budowa wózków
Rozdział omawia charakterystykę, budowę i technologię wytwarzania wózków jezdnych.


  Zestawy kołowe - budowa i eksploatacja
Rozdział zawiera informacje o budowie i eksploatacji zestawów kołowych w zakresie budowy i technologii wytwarzania oraz montażu osi i kół, aspektach związanych z teorią jazdy zestawów kołowych po torze oraz pomiarami i utrzymaniem zestawów kołowych. W rozdziale opisane są również wybrane systemy umożliwiające zmianę rozstawu kół zestawach kołowych.


  Węzły łożyskowe - prowadzenie zestawów kołowych
Rozdział charakteryzuje i omawia budowę węzłów łożyskowych zestawów kołowych - łożyska główne, prowadzenie zastawów kołowych oraz pierwszy stopień usprężynowania.


  Usprężynowanie
Rozdział opisuje usprężynowanie pierwszego i drugiego stopnia wraz z charakterystyką i budową stosowanych elementów sprężystych.


  Oparcia nadwozi na wózkach i przenoszenie sił wzdłużnych
W rozdziale scharakteryzowane i omówione pod względem budowy są rozwiązania dotyczące oparć nadwozi na wózkach.


  Układy smarowania obrzeży kół
Rozdział omawia budowę i zasadę działania układów smarowania obrzeży kół jezdnych smarem stałym i ciekłym.


  Układy oczyszczania kół
Rozdział omawia budowę i zasadę działania układów oczyszczania powierzchni tocznych kół jezdnych.Film o podstawowej budowie wózków (w j. angielskim)


Filmy - podwozie wózkowe - współpraca z torem