transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Linie kolejowe i punkty eksploatacyjne > Definicja i podział linii kolejowych

Linia kolejowa jest elementem sieci kolejowej wraz z niezbędną infrastrukturą przeznaczoną do prowadzenia ruchu kolejowego, który ma wyznaczony punkt początkowy i końcowy. Zarządcą państwowej sieci kolejowej w Polsce jest spółka PKP Polskie Linie Kolejowe SA.
Line kolejowe dzielą się na:

- odcinki, czyli fragmenty tras kolejowych zawierające się pomiędzy dwoma stacjami węzłowymi lub początkiem trasy i stacją węzłową; stację węzłową charakteryzuje zbieganie się na niej co najmniej trzech szlaków kolejowych.

- szlaki, czyli części odcinków linii kolejowych zawierające się pomiędzy dwoma posterunkami zapowiadawczymi,

- odstępy, czyli podział szlaków kolejowych na odcinki, z których każdy zawiera się pomiędzy dwoma posterunkami odstępowymi lub posterunkiem odstępowym i zapowiadawczym; odstępy stosuje się w celu zwiększenia przepustowości szlaku na zasadzie, że kolejny pociąg jest wpuszczany na szlak zanim poprzedni go opuści z tym zastrzeżeniem, że pomiędzy nimi musi być zachowany przynajmniej jeden odstęp wolny.

Łącznica jest to linia kolejowa łącząca dwie inne linie kolejowe z pominięciem stacji węzłowej.