transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Lokomotywy spalinowe > Lokomotywy 6Dg, 6Dg/A i 6Dg/B

Prototyp lokomotywy 6Dg, czyli przebudowanej lokomotywy SM42 powstał w nowosądeckich zakładach NEWAG S.A., w 2007 na zamówienie ISD Huta Częstochowa. Projekt przebudowy tych maszyn został opracowany przez Instytut Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej
Łącznie w Zakładzie Transportu ISD Huta Częstochowa są eksploatowane 3 sztuki tych lokomotyw wyposażone fabrycznie w system radiowego sterowania jazdą.
To pierwsza tak kompleksowa modernizacja lokomotywy spalinowej w Polsce. Z bazowej lokomotywy SM42 wykorzystano ostoję, zbiorniki paliwa i wózki, które również przeszły naprawę główną. Nadwozie to całkowicie nowa konstrukcja odpowiadająca wymaganiom stawianym nowym lokomotywom.

Zapraszam do przeczytania opisu budowy prototypowej lokomotywy 6Dg klikając w poniższy link.


  Opis lokomotyw 6Dg dla ISD


Eksploatacja lokomotyw 6Dg w ISD Huta Częstochowa potwierdziła spełnienie założeń projektowych, a mianowicie obniżenia zużycia paliwa, zwiększenie niezawodności, obniżenia kosztów eksploatacji oraz zwiększenie komfortu pracy personelu. W wyniku tego pojawiło się na rynku zainteresowanie zakupem kolejnych egzemplarzy tych lokomotyw przez innych przewoźników kolejowych.

W 2009 roku NEWAG S.A. wygrał przetarg na modernizację 21 lokomotyw SM42 dla przewoźnika PKP CARGO S.A. Powstał prototyp oparty na rozwiązaniach z dotychczas wyprodukowanych egzemplarzy z wprowadzonymi modyfikacjami u udoskonaleniami zgodnymi z wymaganiami przewoźnika PKP CARGO S.A. Prototyp zyskał fabryczne oznaczenie 6Dg/A.
Po pozytywnym zakończeniu jazd nadzorowanych w Górnośląskim Zakładzie Spółki PKP CARGO S.A. w Rybniku uruchomiona została dalsza produkcja lokomotyw według zamówienia.
W kwietniu 2011 roku do PKP CARGO przekazana została lokomotywa SM42 1221 czyli ostatnia z powyższego kontraktu.

W kwietniu 2011 roku rozstrzygnął się kolejny przetarg ogłoszony przez PKP CARGO S.A. na modernizację 100 lokomotyw tej serii, co jest największym tego typu zamówieniem w Polsce. W kwietniu 2011 roku została podpisana umowa na realizację kontraktu i w NEWAG S.A. produkowane były kolejne lokomotywy z serii 6Dg/A (SM42-12xx) dla tego przewoźnika.

Pod poniższym linkiem znajduje się szczegółowy opis lokomotyw 6Dg/A w wersji dla PKP CARGO S.A. a w dalszej części tekstu opis zmian i modyfikacji jakie wprowadzono w tych lokomotywach w ramach kolejnych lat produkcji.


  Opis lokomotyw 6Dg/A (SM42-12xx) dla PKP CARGO S.A.


We wrześniu 2011 roku NEWAG S.A. w porozumieniu z PKP CARGO S.A. wprowadził zmiany w budowie omawianych lokomotyw dostarczanych dla tego przewoźnika. W egzemplarzach od nr SM42-1242 zastosowany został układ hamulcowy firmy KNORR-BREMSE oraz sterowanie lokomotywy firmy MEDCOM S.A.
Lokomotywy od nr SM42-1242 zyskały nowe świadectwo dopuszczenia do eksploatacji i otrzymały oznaczenie fabryczne jako: 6Dg/B.
Wygląd zewnętrzny lokomotyw nie uległ zmianie.

  SM42-1258 (6Dg/B)

  Tabliczka znamionowa 6Dg/B (SM42 1260)

  Pulpit maszynisty 6Dg/B (5 zdjęć)

  Sprężarka KNORR


Dostawa pojazdów dla PKP CARGO S.A. zakończyła się w pierwszym kwartale 2013 roku, co dało łącznie we flocie PKP CARGO S.A. 121 lokomotyw typu 6Dg.

Rozwiązania zastosowane na przebudowywanych lokomotywach oraz pozytywne opinie użytkowników sprawiają, że nowosądecki producent otrzymuje kolejne zamówienia na te lokomotywy.


  6Dg dla PTK "KOLTAR"

  6Dg 152 (POL MIEDŹ TRANS)

  Pulpit maszynisty (PMT)

  Lokomotywa 6Dg-149 (LOTOS Kolej)

  Tablica NN z przyciskiem aktywacji ster. radiowego

  Podczas jazdy na sterowaniu radiowym


W 2012 roku firma NEWAG S.A. wyprodukowała pierwszy egzemplarz lokomotywy przeznaczony pod dzierżawę. Lokomotywa o oznaczeniu 6Dg-101 trafiła do przewoźnika LOTOS Kolej.

  6Dg-101


W lokomotywach 6Dg od 2012 roku NEWAG S.A. zabudowuje silniki spalinowe CATERPILLAR C27 spełniające normę emisji spalin Stage IIIB. Firma CATERPILLAR pierwszy swój silnik tego typu przekazała do zabudowy właśnie do nowosądeckiego producenta dla lokomotywy 6Dg-139, która pomalowana w nowe barwy NEWAGu jest przez producenta dzierżawiona przewoźnikom kolejowym.

  Lokomotywa 6Dg-139

Zastosowanie powyższych silników pociągnęło za sobą konieczność wprowadzenia zmian w układzie wydechowym i układzie chłodzenia silnika spalinowego. W układzie wydechowym zastosowane zostały filtry cząstek (DPF) stałych oraz zmieniona została konstrukcja i gabaryty tłumika.

W układzie chłodzenia silnika spalinowego zamiast dotychczasowej chłodnicy poprzecznej zastosowany został kontener z chłodnicami ustawionymi w układzie V i wentylatorem w dachu. Z jednej strony kontenera zastosowano panele chłodnic płynu chłodzącego, a z przeciwnej panele chłodnic powietrza turbodoładowanego.

 
Żaluzja chłodnic w układzie "V"


W lokomotywach z silnikami IIIB konstruktorzy przewidzieli dwa rozwiązania dotyczące realizacji napędu wentylatora chłodnic.
W pierwszym rozwiązaniu napęd wentylatora realizowany jest przez układ hydrostatyczny z zastosowaniem pompy hydraulicznej zabudowanej na czole silnika i napędzanej momentem z jego wału oraz silnika hydraulicznego połączonego z wentylatorem, który napędzany jest ciśnieniem oleju hydraulicznego wytwarzanym przez pompę. W układzie hydraulicznym wentylatora zabudowany jest również zbiornik oleju hydraulicznego oraz chłodnica oleju, na której wytracane jest ciepło oleju powstające na skutek jego pracy w obwodzie hydraulicznym. Zbiornik jak i chłodnica zabudowane zostały na lokomotywie w przedziale sprężarki.
W drugim rozwiązaniu napędu wentylatora zastosowana jest skrzynka przekładniowa kątowa (reduktor), zamontowana w kontenerze chłodnicy. Reduktor ten z kolei poprzez wały napędowe i sprzęgła połączony jest odpowiednio z wałem silnika spalinowego i z wentylatorem.

W ramach modernizacji lokomotyw wprowadzono do nich również kolejny system sterowania mikroprocesorowego opracowany przez firmę NEWAG INTECO DS S.A. wchodzącą w skład grupy kapitałowej NEWAG.

Lokomotywy wyprodukowane dla LOTOS Kolej zostały dodatkowo wyposażone w system monitoringu wizyjnego. Dwie kamery zabudowane zostały nad sprzęgami oraz dwie na pulpitach w kabinie. Obraz kamer jest rejestrowany na dysku oraz wyświetlany na ekranach LCD zamontowanych w pulpitach.

  Kamera nad sprzęgiem

  Pulpit maszynisty lokomotywy 6Dg - LOTOS

  Ekran monitoringu na pulpicie


W grudniu 2014 roku NEWAG S.A. dostarczył pierwszą lokomotywę 6Dg (z zamówionych trzech) dla Polskiej Grupy Energetycznej - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Turów.
W lokomotywie tej zastosowano kolejne modyfikacje i udoskonalenia, które będą nowym standardem dla kolejnych produkowanych lokomotyw tego typu. Zastosowano kabinę maszynisty analogiczną jak na lokomotywach 18D dla PKP Intercity, zmieniono reflektory czołowe, poręcze zewnętrzne oraz zabudowę drzwi do przedziałów maszynowych i elektrycznych. Lokomotywa dla PGE wyposażona jest w radiowe sterowanie jazdą oraz zautomatyzowany sprzęg śrubowy typu ZSŚ 2006 analogiczny jak w lokomotywach Huty Częstochowa. Napęd wentylatora chłodnic realizowany jest przez reduktor z rozłączalnym sprzęgłem sterowanym pneumatycznie.

  Kabina maszynisty analogiczna jak w lokomotywie 18D

  Nowe reflektory czołowe


Lokomotywa 6Dg  również przez Grupę TRAKCJA PRKiI z Wrocławia. Zastosowano w niej układ chłodzenia z zastosowaniem mechanicznego napędu wentylatora bez rozłączalnego sprzęgła. W kabinie maszynisty zamiast płyty grzewczej zamontowany został czajnik elektryczny.

Od 2021 roku NEWAG produkuje lokomotywy 6Dg w najnowszej konfiguracji z silnikiem C27 spalinowym spełniajacym normę emisji spalin Stage V. Pojazd seryjnie jest wyposżony w układ monitoringu wizyjnego.

  Pulpit maszynisty z ekranem monitoringu

  Rejestrator monitoringu i lodówka


Podstawowe dane techniczne lokomotyw 6Dg/A i 6Dg/B:

    - Producent: NEWAG S.A.
    - Lata produkcji: od 2009
    - Oznaczenie fabryczne: 6Dg/A i 6Dg/B
    - Układ osi: Bo'Bo'
    - Rodzaj paliwa: olej napędowy
    - Zapas paliwa: 2350 l
    - Ilość kabin: 1
    - Rodzaj przekładni: elektryczna
    - Silnik spalinowy - rodzaj: wysokoprężny, czterosuwowy
    - Silnik spalinowy - typ: CAT C27 ACERT
    - Silnik spalinowy - moc: 708 kW
    - Sterowanie: Mikroprocesorowe NES / MEDCOM / INTECO
    - Prądnica główna: EMIT Ghp 400M4C-AC
    - Prądnica główna - moc: 590 kW
    - Prądnica pomocnicza: EMIT Ghp 315 S4K
    - Prądnica pomocnicza - moc: 60 kVA
    - Silniki trakcyjne - typ: LSf-430 o mocy 173 kW
    - Silniki trakcyjne - ilość: 4
    - System hamulca: SAB-WABCO / KNORR - BREMSE
    - Sprężwarka: śrubowa AIRPOL Sk18 / KNORR SL20
    - Napięcie pokąłdowe: 24 V DC
    - Maksymalna siła pociągowa przy rozruchu: 220 kN
    - Prędkość maksymalna: 90 km/h
    - Jazda wielokrotna: tak
    - Masa służbowa: 70 Mg +/- 3%
    - Całkowita długość: 14240 mm
    - Sterowanie radiowe: tak (opcja)
    - Wykorzystanie: praca manewrowa i prowadzenie lekkich pociągów