transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Lokomotywy elektryczne serii EU07, EP07, EP09, ET21, ET22 itp. > Wyłącznik szybki i przekaźniki nadmiarowe, różnicowe i zanikowe

Wyłącznik szybki zbudowany jest z jednego elektropneumatycznego stycznika. Zadaniem wyłącznika szybkiego jest odłączenie obwodów WN od zasilania sieci trakcyjnej w przypadku pojawienia się w tych obwodach przeciążeń lub doziemnień oraz przy zaniku napięcia w sieci trakcyjnej.
Wyłącznik szybki na elektrowozach może być wyłączony na trzy sposoby:
- WYŁĄCZENIE SAMOCZYNNE - nastąpi po zadziałaniu przekaźników nadmiarowych (oprócz PN silników trakcyjnych), przekaźnika różnicowego, zanikowo-napięciowego.
- WYŁĄCZENIE ZAMIERZONE - nastąpi po odpowiednim przestawieniu przełącznika hebelkowego na pulpicie.
- WYŁĄCZENIE SAMOCZYNNE BEZPOŚREDNIE - nastąpi, gdy przez tak zwaną cewkę demagnesującą popłynie prąd o wartości przekraczającej dopuszczalną dla tego obwodu. W dużym uproszczeniu, działanie cewki demagnesującej polega na osłabieniu strumienia magnetycznego cewki podtrzymującej (która podtrzymuje stycznik WS w stanie załączenia) na tyle, że sprężyny wyłączające spowodują otwarcie styków głównych wyłącznika szybkiego.


Przekaźniki nadmiarowe to urządzenia zabezpieczające poszczególne obwody elektryczne przed wzrostem natężenia prądu elektrycznego ponad ustaloną, bezpieczną wartość.
W elektrowozach występują przekaźniki nadmiarowe: silników trakcyjnych, przetwornicy głównej, ogrzewania składu i kabin, oraz sprężarki. Zadziałanie przekaźnika nadmiorowego silników trakcyjnych nie powoduje jednak zadziałania wyłącznika szybkiego tylko rozłączenie styczników liniowych. Wszystkie pozostałe przekaźniki wyzwalają wyłącznik szybki.
W elektrowozach serii EU06, EU/EP 07 i ET22 są dwa rodzaje przekaźników nadmiarowych silników trakcyjnych:
- na wartość nastawczą 650A - rozruch niski,
- na wartość nastawczą 750A - rozruch wysoki (wtedy PN na 650A jest zablokowany).

Przekaźniki różnicowe zabezpieczają obwód główny pojazdu trakcyjnego przed upływem prądu lub doziemieniem. W przypadku wystąpienia różnicy prądów, co ma miejsce w przypadku upływności lub doziemienia, przekaźnik różnicowy automatycznie wyłączy wyłącznik szybki.

Przekaźniki zanikowo-napięciowe zabezpieczają przed skutkami zaniku napięcia sieciowego i ponownego jego powrotu.