transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Lokomotywy elektryczne serii EU07, EP07, EP09, ET21, ET22 itp. > Urządzenia pociągowo-zderzne i ukrotnienie

Do łączenia mechanicznego lokomotyw z wagonami, czy innymi pojazdami kolejowymi służą urządzenia pociągowo - zderzene składające się ze sprzęgów śrubowych (do łączenia) i zderzaków (do prowadzenia pojazdów względem siebie). Wytrzymałość sprzęgów na siły rozciągające wynosi 850 kN czyli ok. 85 t.

Kliknij aby powiększyć    Sprzęg śrubowy

Kliknij aby powiększyć    Sprzęg śrubowy i zderzaki


Kliknij aby powiększyć    Oznaczenie wytrzymałości sprzęgu

Kliknij aby powiększyć    Zderzak


Połączenie pneumatyczne między pojazdami realizują sprzęgi pneumatyczne. Każdy pojazd kolejowy wyposażony jest w sprzęg hamulcowy, czyli sprzęg przewodu głównego (PG) oznaczony kolorem czerwonym. Poprzez ten sprzęg transmitowane są sygnały o hamowaniu / odhamowaniu w ramach działania hamulca zespolonego.
Sprzęg przewodu zasilającego (jeżeli jest zastosowany), oznaczony jest kolorem żółtym i służy do doprowadzania sprężonego powietrza ze zbiorników głównych pojazdu trakcyjnego do kolejnych pojazdów składu pociągu.

Kliknij aby powiększyć    Sprzęgi pneumatyczne - kurki końcowe i przewody elastyczne (opis na pow.)

Kliknij aby powiększyć    Sprzęgi pneumatyczne - przewody elastyczne i głowice połączeniowe (opis na pow.)

Dokładne informacje na temat rodzajów urządzeń pociągowo - zderznych znajduje się tutaj.


Część lokomotyw może być prowadzona w jeździe ukrotnionej, czyli kilka lokomotyw może być sprzęgniętych ze sobą w celu ukrotnienia mocy. Pierwsza lokomotywa jest w takim przypadku lokomotywą sterowniczą, a pozostałe lokomotywy są sterowane.
Do połączenia elektrowozów w trakcję ukrotnioną służą gniazda sterowania ukrotnionego.

Kliknij aby powiększyć    Gniazda sterowania ukrotnionego