transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Praca manewrowa i rozrządowa > Sygnały podawane przy manewrach

Sygnały przy realizacji pracy manewrowej podawane są za pośrednictwem tarcz manewrowych, zaporowych, rozrządowych oraz semaforów świetlnych półsamoczynnych, a także gwizdawką ustną lub trąbką i jednocześnie chorągiewką lub ręką w dzień, zaś latarką trzymaną w ręce - po zmroku.
Sygnały podawane przy manewrach określa Instrukcja Ie-1 (E1):


Sygnały na tarczach manewrowych kształtowych
Sygnały na tarczach manewrowych świetlnych
Sygnały na semaforach półsamoczynnych
Sygnały na tarczach zaporowych (sygnały zamknięcia toru)
Sygnały na tarczach rozrządowych świetlnych:
Sygnały na tarczach rozrządowych świetlnych
Sygnały ręczne uzupełnione dźwiękami gwizdka / trąbki:

 
Sygnał Rm1 - "do mnie" (dzień / noc)
+ dwa długie tony dźwiękowe [ __ __ ]

Oznacza, że należy taborem jechać w kierunku do osoby dającej sygnał.
 
Sygnał Rm2 - "ode mnie" (dzień / noc)
+ jeden długi ton dźwiękowy [ __ ]

Oznacza, że należy taborem jechać w kierunku od osoby dającej sygnał.
 
Sygnał Rm3 - "zwolnić" (dzień / noc)
+ kilka przeciągłych tonów dźwiękowych [ _ _ _ _ _ ]

Oznacza, że należy zmniejszyć prędkość jazdy taborem.
 
Sygnał Rm4 - "stój" (dzień / noc)
+ trzy krótkie tony dźwiękowe powtarzane kilkakrotnie [ ... ... ... ... ]

Oznacza, że należy zatrzymać tabor.
 
Sygnał Rm5 - "odrzuć" (dzień / noc)
+ dwa długie i jeden krótki ton dźwiękowy [ __ __ . ]

Oznacza, że należy odrzucić odprzęg.
 
Sygnał Rm6 - "docisnąć" (dzień / noc)
+ dwa krótkie tony dźwiękowe [ . . ]

Oznacza, że należy dociskać tabor w celu sprzęgnięcia lub rozprzęgnięcia.


Obecnie przy prowadzeniu pracy manewrowej bardzo pomocne są radiotelefony przez które podaje się informacje o bieżących sytuacjach ruchowych i dyrektywach. Sygnały ręczne są również stosowane, szczególnie na dużych stacjach, gdzie pracuje kilka drużyn manewrowych, lub na bocznicach, gdzie nie wszędzie i nie zawsze są dostępne radiotelefony.