transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Klasyfikacja i oznaczenia taboru > Oznaczenia układu osi

Do przedstawienia rodzaju i układu osi w pojazdach trakcyjnych i wagonach używa się oznaczeń literowych i cyfrowych oraz znaków.

Literami oznacza się ilość osi napędne:
    A - jedna oś
    B - dwie osie
    C - trzy osie


Cyframi oznacza się ilość osi tocznych (nienapędne):
    1 - jedna oś
    2 - dwie osie
    3 - trzy osie
    4 - cztery osie


Oprócz powyższych stosuje się:
    o - każda z osi napędnych jest napędzana przez osobny silnik (indywidualny napęd osi),
    '  - symbol oznacza, że osie znajdują się w wózkach,
    oraz dodatkowe symbole pozwalające na prawidłowy odczyt konfiguracji podwozia.    

   

Poniżej zamieszczone są widoki pojazdów z uproszczonymi schematami układów napędowych i opisem układu osi. Kliknij tutaj i zapoznaj się z opisem budowy podwozi oraz zespołów napędowych.


Legenda oznaczeńA'1'+1'1'
Spalinowy zespół trakcyjny - jednoosiowy wózek napędny i trzy jednoosiowe wózki toczne


 


B'2'
Spalinowy wagon silnikowy z przekładnią hydrauliczną - dwuosiowy wózek napędny z grupowym napędem osi i dwuosiowy wózek toczny

B'2'B'
Spalinowy zespół trakcyjny z przekładnią hydrauliczną - dwuosiowy wózek napędny z grupowym napędem osi, dwuosiowy wózek toczny, dwuosiowy wózek napędny z grupowym napędem osi

Bo'2'
Elektryczny wagon silnikowy - dwuosiowy wózek napędny z indywidualnym napędem osi i dwuosiowy wózek toczny


Bo'2'2'Bo'
Elektryczny zespół trakcyjny - dwuosiowy wózek napędny z indywidualnym napędem osi, dwa dwuosiowe wózki toczne systemu Jacobsa i dwuosiowy wózek napędny z indywidualnym napędem osi


Bo'2'+2'Bo'
Elektryczny zespół trakcyjny - dwuosiowy wózek napędny z indywidualnym napędem osi, dwa dwuosiowe wózki toczne i dwuosiowy wózek napędny z indywidualnym napędem osi

 
Bo'Bo'+Bo'Bo'
Elektryczny zespół trakcyjny - cztery dwuosiowe wózki napędne z indywidualnym napędem osi

 
Bo'Bo'
Lokomotywa elektryczna - dwa dwuosiowe wózki napędne z indywidualnym napędem osi

Co'Co'
Lokomotywa elektryczna - dwa trzyosiowe wózki napędne z indywidualnym napędem osi


C'C'
Lokomotywa spalinowa z przekładnią hydrauliczną - dwa trzyosiowe wózki napędne z grupowym napędem osi

Co'Co'
Lokomotywa spalinowa z przekładnią elektryczną  - dwa trzyosiowe wózki napędne z indywidualnym napędem osi

 
2'Bo 2'
Spalinowy zespół trakcyjny - dwuosiowy wózek toczny, dwuosiowy człon napędowy z indywidualnym napędem osi i dwuosiowy wózek toczny


Bo
Lokomotywa spalinowa ostojnicowa - dwie osie napędzane indywidualnie

 

 


C

Lokomotywa spalinowa ostojnicowa - trzy osie napędzane grupowo


2'2'
Wagon towarowy - dwa dwuosiowe wózki toczne


2
Wagon towarowy ostojnicowy - dwie osie toczne

 

Poniżej znajduje się schemat składu dużych prędkości na przykładzie ezt serii ED250 "Pendolino", w którym silniki trakcyjne zabudowane są w nadwoziu pojazdu, a wózkach napędowych tylko jedna oś jest napędowa.


2'(A1)'+(1A)'...
Elektryczny zespół trakcyjny dużych prędkości z silnikami w nadwoziu - dwuosiowy wózek toczny i wózki napędne z jedną osią napędową, a drugą toczną