transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Budowa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych > Elektryczne Zespoły Trakcyjne serii "Acatus Plus"

EZT o handlowej marce "Acatus Plus" to rodzina nowoczesnych jednostek pasażerskich produkowanych przez firmę Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., które zaprojektowane zostały jako następcy czteroczłonowych pojazdów serii Acatus II (seria EN77).

  Acatus II - EN77-005 (Kraków Główny)


Omawiane pojazdy wyprodukowane zostały w wersjach dwu (41WE) i trójczłonowej (40WE / 40WEa) i mają oznaczenia kolejowe serii odpowiednio EN64 i EN99.

  Acatus Plus EN64-006 (typ: 40WEa - trójczłonowy)

  Actus Plus EN99-003 (typ: 41WE - dwuczłonowy)


Pojazdy rodziny Acatus Plus eksploatowane są obecnie w województwach: podkarpackim (PR), świętokrzyskim (PR) oraz małopolskim (PR i KMŁ).

Nadwozia i wózki pojazdów mają konstrukcję samonośną stalową, spawana zgodną w kategorii P-II wg normy PN-EN 12663. Jednostki przystosowane są do jazdy wielokrotej. Sprzęganie pojazdów realizują automatyczne sprzęgi typu Scharfenberga. Po bokach sprzęgów zabudowane są absporbery do pochłaniania energii zderzeniowej z tzw. funkcja "antyclimbing".

  Sprzęg i absorbery


Pojazdy dwuczłonowe mają układ osi: Bo'2'Bo', a trójczłonowe Bo'2'2'Bo'. Wózki skrajne to klasyczne wózki napędowe wyposażone w silniki trakcyjne asynchroniczne o mocy 340kW (41WE) i 360kW (40WE / 40WEa) każdy z przeniesieniem momentu obrotowego za pośrednictwem przekładni dwustopniowych oraz sprzęgieł podatnych z elementami gumowymi typu klinowego (indywidualny napęd zestawów kołowych). Wózki napędowewyposażone są w układ piasecznic - desze przed wszystkimi kołami oraz olejowego smarowania obrzeży.
Wózki toczne (typu Jacobsa) zastosowane są na łączeniach członów. Końce sąsiednich członów oparte są na wózku z zastosowaniem jednej pary sprężyn pneumatycznych pełniących rolę drugiego stopnia usprężynowania.
Wszystkie zestawy kołowe mają prowadzenie wahaczowe, a pierwszy stopień usprężynowania realizują sprężyny śrubowe.

  Wózek toczny


Napęd trakcyjny realizują przekształtniki trakcyjne (falowniki) zamontowane da dachu jednego z członów skrajnych. Jeden falownik zasila dwa silniki jednego wózka napędowego. W pojazdach zastosowane są falowniki hiszpańskiej firmy Ingeteam.

  Falowniki trakcyjne na dachu


Acatusy Plus posiadają układ hamulcowy systemu Knorr-Bremse. Tarcze hamulcowe zabudowane są na wszystkich kołach w postaci pierścieni ciernych. Każde koło posiada indywidualny, zintegrowany zacisk hamulca. Służbowym hamulcem pojazdów jest hamulec elektrodynamiczny z możliwością rekuperacji energii do sieci trakcyjnej, współpracujący automatycznie z hamulcem elektropneumatycznym.


   Podstawowe dane techniczne

Do wnętrza prowadzą drzwi dwuskrzydłowe odskokowo - przesuwne z napędem elektrycznym - jedna para naprzeciwległych drzwi w każdym członie.
Pojazdy wyposażone są również w automatyczne wysuwane stopnie.

  Stopień wysunięty


Poniżej zdjęcia w pojazdów małopolskich.