transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Posterunki ruchu > Posterunki zapowiadawcze

Posterunki zapowiadawcze charakteryzują się tym, że oprócz podstawowej roli jaką jest regulowanie następstwa pociągów, mają możliwość ustawiania kolejności ich wyprawiania na przyległy do posterunku zapowiadawczego tor szlakowy. Wiąże się to z wyposażeniem posterunku zapowiadawczego w zespół torów, umożliwiający przebywanie na nich minimum dwóch pociągów.
Posterunkami zapowiadawczymi są stacje i posterunki odgałęźne.

Na stacjach znajdują się posterunki techniczne, które służą do sprawnego kierowania ruchem pociągów i pracy manewrowej na stacji i innych posterunkach ruchu. W zależności od przeznaczenia pod względem funkcji, posterunki techniczne dzielą się na posterunki nastawcze, czyli nastawnie oraz posterunki dyspozytorskie, do których należą posterunki dyspozytorów stacyjnych, dyżurnych ruchu peronowych, dyżurnych ruchu manewrowych oraz starszych ustawiaczy.


  Opis stacji kolejowych i posterunkówPosterunki odgałęźne znajdują się w miejscach:
- odgałęzień linii lub łącznicy,
- przejść ze szlaku dwutorowego w jednotorowy i na odwrót,
- gdzie następuje połączenie np. przejściem zwrotnicowym torów głównych na szlaku.

Posterunki odgałęźne służą do kierowania pociągów w odpowiednich kierunkach i analogicznie jak stacje biorą udział w zapowiadaniu wszystkich pociągów.

Kliknij aby powiększyć   
Wizualizacja układu torowego posterunku odgałęźnego


Zobacz opis urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności - tutaj.