transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Sieć trakcyjna 3 kV DC > Sekcjonowanie

Sekcjonowanie jest to podział sieci jezdnej na odcinki zasilania.
W sieci kolejowej rozróżnia się dwa rodzaje sekcjonowanie: sekcjonowanie podłużne, które realizuje się poprzez izolowane przęsła nprężania, przerwy powietrzne lub izolatory sekcyjne, oraz sekcjonowanie poprzeczne, którym są same konstrukcje wsporcze (indywidualne lub zcalone).

1) Sekcjonowanie podłużne
Ten typ sekcjonowania pozwala dzielić sieć na odcinki zasilania w wyniku czego mozliwe jest utrzymanie mniej więcej równomiernego obciążenia sieci, jak również wyłączanie zasilania tylko na uszkodzonym odcinku sieci.

Na PKP można się spotkać z dwoma rodzajami izolatorów sekcyjnych. Starsze i obecnie wycofywane z eksploatacji są izolatory sekcyjne ceramiczne. Ich wadą jest dyży ciężar - waga około 27kg oraz trudność z regulacją prawidłowej współpracy z odbierakiem prądu, co wymusiło ograniczenie prędkosci przejazdu pociągów pod izolatorem do 45 km/h.


Schemat izolatora sekcyjnego ceramicznego


Kliknij aby powiększyć   
Izolator sekcyjny ceramicznyNajnowszym rozwiązaniem podłużnego sekcjonowania sieci jezndej stosowanym na PKP są izolatory sekcyjne z tworzyw sztucznych. Część izolujaca odcinki wykonana jest z żywicy epoksydowej - materiał ten nie przewodzi energii elektrycznej.
Zaletą tego typu izolatorów jest ich lekkość - waga około 17 kg, a dopuszczalna prędkość przejazdu pociągów pod izolatorem wynosi 100 km/h.


Schemat izolatora sekcyjnego z elementem izolacyjnym, z żywicy epoksydowej


Kliknij aby powiększyć   
Izolator sekcyjny z tworzywa sztucznegoDo przeprowadzenia ślizgacza pantografu pod częścią izolującą izolatora (łagodne przejście pantografu z jednego odcinka zasilania na drugi) służą prowadnice - stabilizują one ślizgacz pantografu podczas prześlizgu i zabezpieczają prze zahaczeniem ślizgu o konstrukcję izolatora.

W izolatorach sekcyjnych z tworzyw sztucznych prowadnice zakończone są rożkami wydmuchowymi, na których gaszony jest samoczynnie łuk elektryczny, który może powstać podczas przesuwu ślizgacza pomiędzy odcinkami zasilania, gdy przejazd pojazdu trakcyjnego odbywa się z poborem prądu.
Bez zastosowania rożków wydmuchowych łuk nie jest odpowiednio gaszony, a jego powstanie może doprowadzić do uszkodzenia izolatora sekcyjnego. W związku z tym przejazd pod izolatorem sekcyjnym ceramicznym musi odbywać się bez poboru prądu (nastawnik jazdy na pozycji "0").
Aby nie wprowadzać zamieszania przy obowiązku wyłaczania poboru energii podczas przejazdu pociągu tylko pod niektórymi izolatorami sekcyjnymi, co doprowadzałoby do popełniania częstych pomyłek w przepisach stosowanych na PKP nakazane jest przejeżdżanie pod każdym sekcjonowaniem podłużnym bez poboru energii (jazda z rozpędu).
Miejsce, po którym należy sprowadzić nastawnik jazdy do pozycji "0" w celu przejechania pod sekcjonowaniem bez poboru prądu oznacza się wskaźnikami We8a, We8b lub We8c.

 
Wskaźniki We8a, We8b, We8c
Oznaczają miejsce, przez które elektryczny pojazd trakcyjny powinien przejeżdżać bez pobierania prądu z sieci trakcyjnej: przy jeździe po torze, przy którym jest ustawiony wskaźnik (We8a), przy jeździe na tor odgałęziający się w prawo od toru, przy którym ustawiony jest wskaźnik (We8b) oraz przy jeździe na tor odgałęziający się w lewo od toru, przy którym ustawiony jest wskaźnik (We8c).
Wskaźniki We8a, We8b i We8c ustawia się w odległości 30 m przed miejscem, pod którym należy przejeżdżać bez pobierania prądu.


Odpowiednie wskaźniki (We9a i We9b) umieszcza się również za miejscem, przez które należy przyjechać bez pobierania prądu z sieci. Informują one maszynistę kiedy może rozpocząć ponowną jazdę z pobrem prądu.

 
Wskaźniki We9a
, We9b
Oznaczają miejsce, od którego elektryczny zespół trakcyjny (We9a) lub lokomotywa elektryczna (We9b) mogą jechać pobierając prąd z sieci trakcyjnej.
Wskaźnik We9a ustawia się w odległości 200 m, a wskaźnik We9b w odległości 30 m za miejscem, przez które należy przyjeżdżać bez pobierania prądu z sieci.


Izolator sekcyjny (zarówno ceramiczny jaki z tworzywa sztucznego) wyposażony jest w 2 poprzeczki, które umożliwiają jego podwieszenie do liny nośnej za pomocą wieszaków w postaci odwróconej litery "V".


Ponieważ zarówno lina nośna jak i przewód jezdny są pod napięciem, aby sekcjonowanie podłużne było kompletne, konieczne jest zastosowanie na obydwu tych elementach izolatorów. W przewód jezdny wpina się izolator sekcyjny ceramiczny lub z tworzywa sztucznego, natomiast w linę nośną izolator cięgnowy lub ceramiczny kotwowy.

Kliknij aby powiększyć    Kompletny izolator sekcyjny ceramiczny

Kliknij aby powiększyć    Kompletny izolator sekcyjny z tworzywa sztucznego
Na trasach, gdzie prędkości pociągów przewyższają 100 km/h w miejscach sekcjonowania podłużnego stosuje się izolowane przęsła naprężania oraz czasem (rzadko) przerwy powietrzne.


Izolowane przęsło naprężania

W izolowanych przęsłach naprężania na przewody jezdne zakłada się specjalne osłony termiczne, które są zabezpieczeniem na wypadek łuku elektrycznego, który może powstać podczas gdy ślizgacz pantografu styka ze sobą dwa odcinki osobnego zasilania (na bieżni wspólnej). Osłony termiczne zabezpieczają przed przepaleniem przewodów jezdnych.

Kliknij aby powiększyć     Kliknij aby powiększyć  
Osłony termiczne na przewodach jezdnych


Opis funkcji i budowy przeseł naprężania w dziale rodzaje sieci.


Rzadziej stosowanym rozwiązaniem w sekcjonowaniu podłużnym, głównie z powodu rozmiaru i komplikacji budowy są przerwy powietrzne. Stosuje się je na przęsłach przelotowych głównie w przypadku, gdy nie ma możliwości zlokalizowania izolowanego przęsła naprężania. Poniższy schamat przedstawia przerwę powietrzną.


Przerwa powietrzna

Kliknij aby powiększyć   
Przerwa powietrzna


Kliknij aby powiększyć   
Izolowane wieszaki w przerwie powietrznej
Na niektórych konstrukcjach wsporczych przy których znajduje się sekcjonowanie podłużne montowane są odłączniki sekcyjne. Ich zasada działania jest analogiczna do odłączników sieciowych natomiast stuosuje się je w celu połączenia lub rozłączenia napięcia na odcinkach izolowanych przez element sekcjonowania podłużnego na przykład dla utrzymania ciągłości zasilania gdy odcinek zasilania jest podzielony sekcyjnie bez użycia zasilacza i wtedy energia elektryczna jest przekazywana z odcinka zasilanego zasilaczem na odcinek bez zasilacza.
Odłączniki sekcyjne stosuje się również dla zabezpieczenia ciągłości zasilania na wypadek awarii zasilania jednej z podstacji trakcyjnych. Poprzez zwarcie styków odłącznika sekcyjnego następuje złączenie dotychczas rozdzielonych (odizolowanych od siebie) odcinków zasilania (odcinków sekcyjnych) i przejęcie zasilania obydwu odcinków zasilania przez sprawną podstację, aż do momentu usunięcia awarii w podstacji uszkodzonej.Schemat połączeń międzysekcyjnych z odłacznikiem sekcyjnym

Powyższy schemat przedstawia połączenia międzysekcyjne w sieciach z pojedynczymi przewodami jezdnymi w związku z czym zastosowane są pojedyncze kable połączenia elektrycznego dla każdego z przewodu. W sieciach z dwoma przewodami jezdnymi odłącznik sekcyjny łączy się podwójnymi kablami z sieciami jezdnymi odcinków zasilania.

Przy połączeniach międzysekcyjnych, kablami połączenia elektrycznego łączy się zarówno przewody jezdne jak i liny nośne sieci jezdnych osobnego zasilania.


Kable połączenia elektrycznego w sieci z jednym i dwoma przewodami jezdnymi


Kliknij aby powiększyć   
Izolator sekcyjny z odłącznikiem sekcyjnymKliknij aby powiększyć 
 
Izolowane przęsła napreżania z odłącznikami sekcyjnymi

 


Odłącznik sekcyjnyNa torach stacyjnych lub postojowych dla dodatkowego zabezpieczenia stosuje się odłączniki sekcyjne ze stykiem uszyniającym.


Przykładowy odłącznik sekcyjny ze stykiem uszyniającym


Kliknij aby powiększyć   
Przykładowy odłącznik sekcyjny ze stykiem uszyniającym


Kliknij aby powiększyć   
Skrzynia napędu automatycznego odłącznika

Numery odłączników sekcyjnych są trzycyfrowe np. 101, 102, 103... natomiast odłączniki sieciowe mają numerację dwucyfrową np. 10, 20, 30...


Jeżeli rura napędowa zostanie przesunięta z położenia górnego w położenie dolne ramię noża zostanie dociśnięte do szczęki styku zasilania, a ramię ze szczęką styku uszynienia zostanie podniesione, w wyniku czego połączenie elektryczne międzysekcyjne zostaje załączone, a odłącznik z odcinkiem niezasilanym sieci nie jest jest uszyniony. Podczas manewru odwrotnego, gdy dźwignia napędowa zostanie przesunięta z położenia dolnego do górnego nastąpi rozwarcie styku zasilania i zwarcie styku uszynienia.
2) Sekcjonowanie poprzeczne
Polega na rozdzieleniu elektrycznym konstrukcji wsporczych poprzez zastosowanie izolatorów. Przykładem może być tutaj mocowanie sieci na osobnych konstrukcjach wsporczych lub na konstrukcjach wsporczych zcalonych. Sekcjonowanie poprzeczne jest również widoczne w zawieszeniach porzecznych, w których jedna konstrukcja wsporcza podwieszająca kilka sieci jezdnych jest podzielona elektrycznie (poprzez izolatory), tak że każda sieć jest niezależnie podwieszona elektrycznie mimo wspólnego podwieszenia mechanicznego.


Sekcjonowanie poprzeczne w zawieszeniu poprzecznym


Kliknij aby powiększyć    Kliknij aby powiększyć   
Sekcjonowanie poprzeczne - sieci podwieszone przez iolowane wysięgniki