transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Budowa wagonów silnikowych i spalinowych zespołów trakcyjnych > Spalinowe wagony silnikowe serii SN 61

W latach 1960-1975 węgierskie zakłady GANZ-MAVAG wyprodukowały na zamówienie Polskich Kolei Państwowych 250 sztuk spalinowych wagonów silnikowych oznaczonych jako SN61. Pojazdy te oparte były o konstrukcję wagonów SN52 i 60 z lat 50 XX wieku.
Początkowo wykorzystywane były do prowadzenia pociągów ekspresowych, a później wykorzystywano je do obsługi ruchu lokalnego w rejonie głownie i Gdańska i Szczecina.

Omawiane pojazdy wycofane zostały z eksploatacji na początku lat 90 ubiegłego wieku. Dwa egzemplarze pozostawiono w stanie czynnym jako historyczne do obsługi przejazdów okolicznościowych.
Wagon SN61-168 stacjonuje w Skansenie Taboru Kolejowego w Chabówce natomiast wagon SN61-183 znajduje się w Szczecinie.

  SN61-168 jak pojazd zabytkowy


Omawiane pojazdy to wagony wsparte na dwóch dwuosiowych wózkach z podwójnym usprężynowaniem i widłowym prowadzeniem zestawów kołowych. Wózek znajdujący się w strefie silnika spalinowego jest wózkiem napędowym, a drugi to wózek toczny (układ osi B'2').
Wagony wyposażono w spalinowe silniki wysokoprężne, dwunastocylindrowe produkcji węgierskiej (Ganz Jendrassik) o mocy 500 kW. Ostatnie 50 sztuk pojazdów otrzymało silniki produkowane w Polsce na licencji firmy Henschel o tej samej mocy.
W wagonach zastosowano przekładnię mechaniczną z grupowym napędem osi wózka napędowego.

  Silnik spalinowy

  Przedział silnikowy, a dalej aparatura pneumatyczna


Na obu końcach wagonu znajduje się kompletna kabina sterownicza, a pojazdy mogły być eksploatowane w potrójnej trakcji ukrotnionej. Możliwa była również jazda z trzema wagonami doczepnymi również w zimie dzięki zastosowanemu kotłowi ogrzewczemu marki Clayton.

  Kabina sterownicza

  Rękojeść nastawnika jazdy

  Tablica elektryczna w tylnej ścianie kabiny


Część pasażerska przystosowana była do przewozu 48 pasażerów na miejscach siedzących w dwóch przedziałach pasażerskich oddzielonych od przedsionków wejściowych ściankami i przesuwnymi drzwiami.

  Przedziały pasażerskie