transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Ruch kolejowy > Sygnalizacja kolejowa

Ogólne informacje o sygnalizatorach przytorowych

Budowa i zasilanie sygnalizatorów świetlnych

Semafory kształtowe

Semafory świetlne

Sygnalizatory powtarzające

Tarcze ostrzegawcze

Następstwo sygnałów na sygnalizatorach pociągowych

Tarcze ostrzegawcze przejazdowe

Tarcze rozrządowe

Tarcze manewrowe

Sygnały zatrzymania i zmniejszenia prędkości podawane przenośnymi tarczami

Sygnały zamknięcia toru

Wskaźniki przytorowe ogólnoeksploatacyjne

Wskaźniki zwrotnicowe

Wskaźniki na liniach zelektryfikowanych

Wskaźniki stosowane do prowadzenia ruchu pociągów z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS